Bestanden en presentaties delen via e-mail

Met Elements Organizer kunt u bestanden delen op alle drie de ondersteunde platformen: 32-bits Windows, 64-bits Windows en Macintosh. U kunt uw e-mailaccount van Gmail, Yahoo!, AOL of Microsoft, of een ander e-mailaccount, gebruiken om bestanden te delen.

Een e-mailprofiel instellen

Met Elements Organizer kunt u eenvoudig een e-mailprofiel configureren voor vooraf ingestelde e-mailproviders, zoals Gmail, Yahoo!, AOL of Microsoft. Voor andere serviceproviders kunt u op de benodigde technische gegevens zelf invullen in het e-mailprofiel.

Het profiel voor een vooraf ingestelde serviceprovider instellen

 1. Selecteer in Elements Organizer Voorkeuren > E-mail.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Voer een Profielnaam in. Kies een naam die u later helpt bij het identificeren van uw profiel.
 4. Selecteer een serviceprovider in de lijst.
 5. Voer in het scherm E-mailinstellingen uw naam, e-mailadres en wachtwoord voor het e-mailadres in.
 6. Klik op Valideren. Bij geslaagde validatie wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
Opmerking:

Als uw computer zich achter een firewall bevindt, slaagt de validatie alleen als de firewall communicatie op poort 465 en 587 toelaat. Neem contact op met de systeembeheerder als u een foutmelding ziet dat deze poorten worden geblokkeerd.

 1. Klik op OK.

Als u een foutmelding krijgt of problemen hebt met het configureren van de e-mailclient, zie dan de pagina E-mail instellen in Elements Organizer.

Het profiel instellen voor andere serviceproviders

Voor andere serviceproviders wordt het aangeraden om media te exporteren via Bestanden > Exporteren als nieuw(e) bestand(en) en de geëxporteerde bestanden te delen door u aan te melden bij uw e-mailaccount in een browser. Voor meer informatie over het exporteren van de media, zie de pagina Foto's exporteren naar een map.

 1. Selecteer in Elements Organizer Voorkeuren > E-mail.
 2. Klik op Nieuw.
 1. Voer een profielnaam in. Kies een naam die u later helpt bij het identificeren van uw profiel.
 2. Selecteer Overige in de lijst met serviceproviders.
 3. Voer op het scherm E-mailinstellingen de volgende gegevens in:
 • Uw e-mailadres
 • Uw naam
 • Uw wachtwoord voor het e-mailadres
 • Het SMTP-serveradres van uw e-mailprovider
 • Het SMTP-poortnummer van uw e-mailprovider
 • Het beveiligingsprotocol voor de verbinding, SSL/TLS, STARTTLS of Geen, dat uw e-mailprovider gebruikt
 1. Klik op Valideren. Bij geslaagde validatie wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
Opmerking:

Als uw computer zich achter een firewall bevindt, slaagt de validatie alleen als de firewall communicatie op poort 465 en 587 toelaat. Neem contact op met de systeembeheerder als u een foutmelding over dit probleem ziet.

 1. Klik op OK.

Als u een foutmelding krijgt of problemen hebt met het configureren van de e-mailclient, zie dan de pagina E-mail instellen in Elements Organizer.

Bestanden delen via e-mail

 1. Selecteer een of meer mediabestanden in het raster van Elements Organizer.
 2. Selecteer in het rechterdeelvenster Delen > E-mail.
 3. Als uw selectie niet-JPEG-foto's bevat, kunt u ervoor kiezen deze om te zetten voordat ze via e-mail worden verzonden. Selecteer Foto's omzetten in JPEG-bestanden.
 4. Selecteer het maximumformaat waarin u de media wilt e-mailen. Selecteer Origineel formaat gebruiken om de media in het oorspronkelijke formaat te e-mailen.
 5. Op een schaal van 0 (Laag) tot 12 (Maximum) selecteert u de kwaliteit waarmee u de foto's wilt e-mailen.
 6. Klik op Volgende.
 7. Selecteer een of meer ontvangers in de lijst met contactpersonen van Elements. 
Opmerking:

Als u Microsoft Outlook op Windows of E-mail/Microsoft Outlook/Entourage op Macintosh gebruikt, kunt u het veld Ontvangers selecteren op dit moment leeg laten. Als u een andere e-mailclient gebruikt, dient u ten minste één ontvanger op te geven.

 1. Voer een Onderwerp in voor het e-mailbericht.
 2. Wijzig desgewenst het standaardbericht.
 3. Klik op Volgende. Als u Microsoft Outlook (Windows) of Apple Mail/Microsoft Outlook/Entourage (Mac) gebruikt, opent Elements de e-mailclient met een vooraf gemaakt bericht.
 4. Verzend het e-mailbericht na het aanbrengen van de gewenste wijzigingen.

Een PDF-presentatie delen via e-mail

U kunt een PDF-presentatie met afbeeldingen delen op vrijwel dezelfde manier als u afzonderlijke afbeeldingen deelt.

 1. Selecteer een of meer afbeeldingen in het raster van Elements Organizer.
 2. Selecteer in het rechterdeelvenster Delen > PDF-presentatie.
 3. Selecteer het maximumformaat waarin u de media wilt e-mailen. Selecteer Origineel formaat gebruiken om de media in het oorspronkelijke formaat te e-mailen.
 4. Op een schaal van 0 (Laag) tot 12 (Maximum) selecteert u de kwaliteit waarmee u de foto's wilt e-mailen.
 5. Voer een naam voor het PDF-bestand in.
 6. Klik op Volgende.
 7. Selecteer een of meer ontvangers in de lijst met contactpersonen van Elements. 
Opmerking:

Als u Microsoft Outlook op Windows of E-mail/Microsoft Outlook/Entourage op Macintosh gebruikt, kunt u het veld Ontvangers selecteren op dit moment leeg laten. Als u een andere e-mailclient gebruikt, dient u ten minste één ontvanger op te geven.

 1. Voer een Onderwerp in voor het e-mailbericht.
 2. Wijzig desgewenst het standaardbericht.
 3. Klik op Volgende. Als u Microsoft Outlook (Windows) of Apple Mail/Microsoft Outlook/Entourage (Mac) gebruikt, opent Elements de e-mailclient met een vooraf gemaakt bericht.
 4. Verzend het e-mailbericht na het aanbrengen van de gewenste wijzigingen.

E-mail-gerelateerde problemen oplossen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account