Om contact op te nemen met uw beheerder, meldt u zich aan bij uw Adobe-account en klikt u op Contact opnemen met beheerder.Om veiligheidsredenen kan Adobe Customer Care u geen contactgegevens van uw beheerder verstrekken.

Een beheerder is iemand in uw organisatie of team die de toegang tot Adobe-producten en -services beheert. Als u gebruikmaakt van Adobe-producten en -services via uw organisatie, school of team, moet u een beheerder hebben.

Waar vind ik de contactgegevens van mijn beheerder?

U kunt notities bekijken die uw beheerder voor u heeft ingesteld op uw Adobe-accountpagina. Met deze notitie kunt u hulp krijgen wanneer u problemen ondervindt of ondersteuning nodig hebt. Als u een geldig abonnement hebt op Creative Cloud of Document Cloud voor teams/Enterprise, gaat u als volgt te werk om de notitie van uw beheerder te bekijken:

 1. Meld u aan bij uw Adobe-account.

 2. Om toegang te krijgen tot de notities van de beheerder van uw organisatie, klikt u op Contact opnemen met beheerder voor de relevante organisatie. U kunt de optie ook openen via Hulp verkrijgen op elke pagina.

  Het dialoogvenster Contact opnemen met beheerder geeft de notities van de beheerder van uw organisatie weer. Als u aan meer dan één organisatie of team bent verbonden, wordt er één notitie van elke organisatie of elk team weergegeven op de locatie waar de beheerder dit heeft ingesteld.

  U kunt ook de Notities van de beheerder bekijken door te navigeren naar AbonnementenAbonnement weergeven.

  Opmerking:

  U ziet de optie Contact opnemen met beheerder alleen als uw beheerder een notitie voor uw organisatie of team heeft ingesteld.

 3. Klik op Gereed om het dialoogvenster te sluiten.

  Notities van de beheerder

Met wie kan ik contact opnemen als de optie Contact opnemen met beheerder niet beschikbaar is?

U ziet de optie Contact opnemen met beheerder alleen als uw beheerder een notitie voor uw organisatie of team heeft ingesteld. Als de optie niet beschikbaar is, kunt u contact opnemen met:

 • Uw interne helpdesk of het technische ondersteuningsteam
 • De eigenaar of mede-eigenaar van uw bedrijf
 • De IT-consultant van uw team die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de computers
 • Als u bent ingeschreven via uw universiteit of school, vraag dan uw docent of de beheerders van de school.