Uw proefversie van Creative Cloud voor teams starten

U kunt een gratis proefperiode van Creative Cloud voor teams starten met alle apps voor u en maximaal negen andere teamleden gedurende 14 dagen. U kunt de proeflicenties instellen en beheren vanuit de Admin Console. Er zijn geen creditcard- of betalingsgegevens vereist.

1. Aanmelden voor de proefversie van Creative Cloud voor teams

Als u zich hebt aangemeld voor de proefperiode, kunt u via de Admin Console direct of op elk moment tijdens de proefperiode van 14 dagen gebruikers uitnodigen. Bekijk wat er is inbegrepen in de proefversie van Creative Cloud voor teams.

Nadat u zich hebt ingeschreven, wordt u de beheerder van de proeflicenties van de teams.

Klik op Uw team uitnodigen om meteen gebruikers toe te voegen. De proefperiode van 14 dagen begint zodra u zich registreert, niet wanneer de gebruikers zich aanmelden. Zodra ze lid worden, hebben ze toegang tot de Creative Cloud-apps voor het resterende aantal dagen van de proefperiode.

Opmerking:
  • U kunt zich aanmelden voor de proefversie van Creative Cloud voor teams als u geen Adobe-account of een gratis Creative Cloud-lidmaatschap hebt of als u een betaald individueel lidmaatschap hebt.
  • U komt niet in aanmerking als u al een proefversie van Creative Cloud voor teams hebt gestart of als u een bestaand lidmaatschap voor Creative Cloud voor teams of ondernemingen hebt.

2. Uw team instellen

Als beheerder kunt u negen andere teamleden uitnodigen voor de proefversie van Creative Cloud voor teams of tien als u uw eigen licentie intrekt. Als u teamleden uitnodigt, ontvangen ze een welkomst-e-mail van Adobe met een koppeling om aan de slag te gaan.

Als u gebruikers wilt toevoegen of licenties aan gebruikers wilt toewijzen, gaat u naar de Admin Console > Overzicht > Gebruikers toewijzen.

U en uw teamleden kunnen als volgt aan de slag gaan en toegang krijgen tot de Creative Cloud-applicaties:

Beheerders

Wanneer u zich aanmeldt voor de proefversie van Creative Cloud voor teams, wordt u niet alleen beheerder, maar krijgt u ook een proeflicentie voor teams toegewezen voor alle apps. 

Klik op Apps downloaden in de welkomst-e-mail die u van Adobe hebt gekregen om te beginnen met de installatie van de Creative Cloud-apps. Wanneer applicaties met een licentie voor de proefversie van Creative Cloud voor teams worden gestart, verschijnt er een melding waarin het resterende aantal dagen van de proefperiode wordt aangegeven. Als u op Doorgaan met proefversie klikt, wordt de applicatie gestart.

Een melding in de applicatie geeft eveneens het resterende aantal dagen in de proefperiode aan.

Proefversieprompt
Proefversieprompt voor beheerders

Gebruikers

De teamleden die u uitnodigt om deel te nemen aan de proefversie, ontvangen een welkomst-e-mail. Als teamleden in de e-mail op Apps downloaden klikken, wordt aan nieuwe gebruikers gevraagd een account aan te maken om zich te registreren en worden gebruikers die al een Adobe ID hebben, gevraagd zich aan te melden. Nadat gebruikers zich hebben aangemeld, kunnen ze de Creative Cloud-apps installeren.

Welkomstmail

Wanneer applicaties met een licentie voor de proefversie van Creative Cloud voor teams worden gestart, verschijnt er een melding waarin het resterende aantal dagen van de proefperiode wordt aangegeven. Als ze op Doorgaan met proefversie klikken, wordt de applicatie gestart. Een melding in de applicatie geeft eveneens het resterende aantal dagen in de proefperiode aan.

Als gebruikers met een bestaand individueel lidmaatschap een proefversie voor teams starten of er lid van worden, zien ze geen meldingen over een proefversie in de applicaties waarvoor ze al een lidmaatschap hebben. Alle functies van de proefversie van Creative Cloud voor teams (indien aanwezig) worden ontgrendeld voor gebruik tijdens de proefperiode van het team. Als de proefperiode is afgelopen, wordt de toegang weer hersteld naar de status van voor de proefperiode. De gebruiker kan het individuele lidmaatschap blijven gebruiken zonder de teamfuncties die tijdens de proefperiode beschikbaar zijn.

De teamleden kunnen de proefversie niet omzetten in een betaald abonnement. Dit kan alleen de beheerder van het team doen. Als u als beheerder besluit de proefperiode om te zetten in een betaald abonnement, kunnen de gebruikers met bestaande individuele licenties hun individuele abonnement annuleren.

Proefversieprompt
Proefversieprompt voor gebruikers (geen beheerders)

3. Creative Cloud voor teams kopen

Als beheerder van de proefversie van Creative Cloud voor teams kunt u Creative Cloud voor teams op elk moment tijdens of na de proefperiode kopen.

Als u de proefversie omzet in een betaald lidmaatschap, kunnen gebruikers hun Creative Cloud-apps blijven gebruiken. Het betaalde lidmaatschap biedt extra voordelen zoals:

  • 1 TB cloudopslag voor elke gebruiker
  • 24/7 ondersteuning
  • Toegang tot Adobe Talent

U kunt ervoor kiezen om het lidmaatschap Alle apps of een combinatie van apps voor uw team te kopen.

Uw proefversie omzetten in een betaald lidmaatschap

U moet een beheerder zijn om uw proefversie om te zetten in een betaald lidmaatschap.

  • Nadat u de proefversie hebt omgezet in een betaald lidmaatschap en tien of meer licenties voor het Creative Cloud Alle apps-lidmaatschap voor teams koopt, worden alle gebruikers waaraan u licenties hebt toegewezen, overgezet naar betaalde licenties. De proefversieprompts verschijnen niet meer bij het starten van de applicaties of in de Admin Console.
  • Als u voor uw team een combinatie van apps koopt in plaats van het Alle apps-lidmaatschap, moet u de gekochte licenties toewijzen aan uw gebruikers. De gebruikers van de proefversie worden niet automatisch overgezet naar de betaalde licenties.
  • Als u minder licenties van Creative Cloud voor teams Alle apps koopt dan het aantal dat u in de proefversie hebt toegewezen, worden de gebruikers niet automatisch overgezet naar de betaalde licenties. Als u de gebruikers toegang wilt geven, moet u gebruikers toewijzen aan de aangeschafte licenties. Alle gebruikers die aan het proeflidmaatschap zijn toegewezen, hebben aan het einde van de proefperiode geen toegang meer tot producten.

De proefversie annuleren

De proefversie van Creative Cloud voor teams verloopt automatisch na 14 dagen. Dit is op de volgende manier van invloed op u en uw teamleden:

Beheerders

Als u uw proeflidmaatschap niet omzet in een betaald lidmaatschap, verloopt uw proefversie na 14 dagen.

U hebt nog steeds toegang tot de Admin Console nadat uw proefperiode is verstreken. U kunt zich op elk gewenst moment voor of na afloop van de proefperiode aanmelden bij de Admin Console om uw proefversie om te zetten in een betaald lidmaatschap. U kunt uw gebruikers of licenties echter niet meer beheren via de Admin Console.

Gebruikers

Wanneer de proefperiode is verstreken, hebben gebruikers geen toegang meer tot apps en services. Accounts van gebruikers worden gedowngraded naar een gratis Creative Cloud-lidmaatschap. De gebruikers hebben nog steeds toegang tot de inhoud die in Creative Cloud is opgeslagen. Apps met gratis toegang worden echter gedowngraded naar het basislidmaatschap (bijvoorbeeld XD en Aero) en apps met betaalde toegang worden niet gestart.

Volgende stappen

Zie Veelgestelde vragen over online bestellen en betalen voor vragen over betalingen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account