VIP-programmahandleiding: VIP Select

VIP-leden kunnen nog meer besparen als ze in aanmerking komen voor VIP Select door 10 licenties of meer** te kopen tijdens een lidmaatschapsperiode. En ze kunnen nog meer besparen door 50 of 100 licenties of meer aan te schaffen.

VIP-piramide

Kortingsniveaus

Evaluatie om te bepalen of u in aanmerking komt voor VIP Select

IN AANMERKING KOMEN VOOR HET VIP SELECT-KORTINGSNIVEAU MET ÉÉN AANKOOP

VIP-leden komen in aanmerking voor het VIP Select-kortingsniveau met één bestelling van 10 of meer licenties. Plaats één bestelling met het vereiste minimumaantal licenties om uw lidmaatschap automatisch te upgraden naar het VIP Select-kortingsniveau en de bijbehorende voordelen.

IN AANMERKING KOMEN VOOR HET VIP SELECT-KORTINGSNIVEAU BIJ VERLENGING

Als u in de loop van de lidmaatschapsperiode 10 of meer licenties wilt bestellen, kunt u in aanmerking komen voor het VIP Select-kortingsniveau met een geautomatiseerde evaluatie vóór de verlenging. 31 dagen voor uw verlengingsdatum telt Adobe het totale aantal licenties dat is gekocht tijdens uw huidige lidmaatschapsperiode. Dit totaal bepaalt uw VIP Select-kortingsniveau voor uw volgende verlenging. Als dit totaal meer dan 10 licenties is, komen uw verlengingsorders van elke omvang in aanmerking voor het overeenkomstige VIP Select-kortingsniveau.

VIP Select-evaluatie

Opmerking:

 

** Is alleen van toepassing op in aanmerking komende lidmaatschapslicenties. De aankoop van verbruiksartikelen, Adobe Acrobat Sign Solutions voor de overheid of Adobe Express voor het onderwijs telt niet mee voor het behalen van VIP Select-kortingsniveaus of het voldoen aan het minimumaantal licenties voor een 3-jarige verbintenis.

VIP Select-leden komen in aanmerking voor een verbintenis van 3 jaar

Als uw organisatie in aanmerking komt voor VIP Select, hebt u de mogelijkheid om gedurende maximaal drie jaar vaste prijzen* te krijgen wanneer u toezegt om gedurende maximaal drie jaar vóór de verlengingsdatum meer dan 10 licenties te kopen.

Met een 3-jarige verbintenis IS UITGEBREIDE BUDGETTERING EN MEERJARIGE BESPARING OP ALLE AANKOPEN MOGELIJK

Een VIP-lid stemt ermee in om gedurende maximaal drie jaar vóór de verlengingsdatum een bepaald aantal licenties te bestellen en te verlengen. Wanneer zo'n VIP-lid migreert naar VIP Marketplace, gaat het lid er ook mee akkoord dat het opgegeven aantal licenties automatisch wordt verlengd op de verlengingsdatum van het lid in VIP Marketplace. In ruil daarvoor stemt Adobe ermee in het lid vaste kortingsprijzen* te bieden gedurende de looptijd van 3 jaar. Met een verbintenis van 3 jaar kunt u maximaal 3 jaar budgetteren. Met een verbintenis van 3 jaar komt u in aanmerking voor een kortingsniveau voor alle VIP-aankopen gedurende de verbintenisperiode van 3 jaar (maximaal 3 jaar, via 2 verlengingen). En u kunt extra licenties of Sign-transacties toevoegen, terwijl u alleen het overeengekomen aantal hoeft te verlengen tijdens de 3-jarige verbintenisperiode.

Opmerking:

 

* Specifieke prijzen zijn altijd tussen de accountmanager en het VIP-lid. Als u koopt via een leverancier, is uw accountmanager de leverancier. Adobe biedt dezelfde prijs aan de directe kanaalpartner van Adobe gedurende een verbintenistermijn van 3 jaar.  Bepaalde valuta kunnen te maken hebben met schommelingen in wisselkoersen.

Extra kortingen met een verbintenis van 3 jaar (voor commerciële en overheidsklanten):

Vergelijking van extra kortingen

Voor commerciële en overheidsklanten: een verbintenis van 3 jaar biedt een nog hogere korting dan bij lidmaatschappen van 1 jaar. Wanneer VIP Select-leden de verbintenis van 3 jaar accepteren, wordt hun kortingsniveau omgezet in het overeenkomstige kortingsniveau van de verbintenis van 3 jaar, dat extra kortingen biedt. Als een VIP-lid met kortingsniveau 2 bijvoorbeeld een verbintenis van 3 jaar accepteert, wordt de VIP-overeenkomst omgezet naar kortingsniveau 12. En als een VIP-lid met kortingsniveau 3 of 4 een verbintenis van 3 jaar accepteert, wordt de VIP-overeenkomst overgezet naar respectievelijk kortingsniveau 13 of 14.

Neem voor meer informatie over specifieke kortingen voor elk Adobe-product contact op met uw accountmanager, die kan uitleggen hoe u kunt besparen door meer licenties te kopen en via een verbintenis van 3 jaar.

Opmerking:

Ten eerste telt de aankoop van verbruiksartikelen, Adobe Acrobat Sign Solutions voor de overheid of Adobe Express voor het onderwijs niet mee voor het behalen van VIP Select-kortingsniveaus of het voldoen aan het minimumaantal licenties voor de 3-jarige verbintenis.

Ten tweede kunnen verbruiksartikelen (inclusief Acrobat Sign-transacties), Adobe Acrobat Sign Solutions-lidmaatschappen voor de overheid en Adobe Express voor het onderwijs worden toegevoegd aan een VIP-overeenkomst met een bestaande verbintenis van 3 jaar. Dergelijke aanbiedingen profiteren echter niet van het kortingsniveau van een VIP-overeenkomst.

Stappen om aan de slag te gaan met de 3-jarige verbintenis

 1. Registreren voor VIP

  Neem contact op met een accountmanager, een Adobe-vertegenwoordiger of een officiële Adobe-leverancier. U kunt zich tegelijkertijd registreren en uw eerste bestelling plaatsen.

 2. In aanmerking komen voor VIP Select

  U komt automatisch in aanmerking voor VIP Select-kortingsniveaus zodra u ten minste 10 licenties koopt, hetzij in één bestelling, hetzij via een geautomatiseerde evaluatie waarbij wordt bepaald of u tijdens de looptijd 10 of meer licenties hebt gekocht.

 3. De verbintenis van 3 jaar accepteren

  Als u eenmaal in aanmerking komt voor VIP Select-kortingsniveaus, ontvangt u een welkomstmail van VIP Select met een aanbod voor uw organisatie om een verbintenis van drie jaar te accepteren.

  Zie Help voor VIP Select voor meer informatie over hoe u de 3-jarige verbintenis accepteert.

 4. Op elk moment licenties toevoegen met vaste prijzen*

  Koop nieuwe licenties of Sign-transacties met de prijzen* die Adobe aanbood toen u de wijziging van de 3-jarige verbintenis accepteerde, zelfs als u dat specifieke product nog niet hebt gekocht.

Opmerking:

 

* Specifieke prijzen zijn altijd tussen de accountmanager en het VIP-lid. Als u koopt via een leverancier, is uw accountmanager de leverancier. Adobe biedt dezelfde prijs aan de directe kanaalpartner van Adobe gedurende een verbintenistermijn van 3 jaar.  Bepaalde valuta kunnen te maken hebben met schommelingen in wisselkoersen.

Voorbeelden van overeenkomsten voor een 3-jarige verbintenis

Wanneer u een 3-jarige verbintenis accepteert, stemt u ermee in een vast aantal licenties te bestellen en te verlengen vóór de verlengingsdatum gedurende een periode van 3 jaar. U stemt er ook mee in dat het opgegeven aantal licenties automatisch wordt verlengd op de verlengingsdatum in VIP Marketplace als u migreert naar VIP Marketplace. In ruil daarvoor stemt Adobe ermee in u vaste kortingsprijzen* te bieden gedurende de looptijd van 3 jaar. Na één jaar verlengt u nog twee jaar het opgegeven aantal licenties gedurende de periode van 3 jaar. Hier zijn twee voorbeelden:

Voorbeeld A: Een scholengroep of bedrijf komt in aanmerking voor VIP Select met 120 licenties. Ze accepteren onmiddellijk een verbintenis van 3 jaar en stemmen ermee in om gedurende de termijn van de 3-jarige verbintenis minimaal 120 licenties te behouden. Er is geen verplichting om meer dan 120 licenties te behouden nadat de 3-jarige overeenkomst is geaccepteerd. VIP-leden kunnen in het tweede jaar 150 licenties kopen, maar in het derde jaar zijn ze enkel verplicht om 120 licenties te kopen.

Voorbeeld B: Een universiteit of overheidsdienst komt in aanmerking voor VIP Select met 100 licenties. Ze voegen later 20 licenties toe en accepteren vervolgens de verbintenis van 3 jaar, waarbij ze ermee instemmen om gedurende de termijn van de 3-jarige verbintenis minimaal 120 licenties te behouden. VIP-leden kunnen in het tweede jaar 150 licenties kopen, maar in het derde jaar zijn ze enkel verplicht om 120 licenties te kopen.

Opmerking:

 

* Specifieke prijzen zijn altijd tussen de accountmanager en het VIP-lid. Als u koopt via een leverancier, is uw accountmanager de leverancier. Adobe biedt dezelfde prijs aan de directe kanaalpartner van Adobe gedurende een verbintenistermijn van 3 jaar. Bepaalde valuta kunnen te maken hebben met schommelingen in wisselkoersen.

U moet het minimum aantal toegezegde licenties elk jaar op of vóór de verlengingsdatum verlengen tijdens de verbintenistermijn van 3 jaar. U en uw accountmanager ontvangen meldingen dat het toegezegde aantal moet worden verlengd vóór het einde van de verlengingsperiode. Als het aantal vereiste licenties na de verlengingsdatum niet is verlengd, worden alle actieve licenties die zijn aangeschaft met een korting wegens een 3-jarige verbintenis geretourneerd en verandert de status van het VIP-lidmaatschap weer in Niveau 1. Alle kortingen via de 3-jarige verbintenis komen te vervallen. Als u nog steeds Adobe-licenties nodig hebt, moet u deze opnieuw kopen voor de huidige prijs en transactiekortingen en de licenties opnieuw onder gebruikers distribueren.

Als u niet voldoet aan de licentieverbintenis van 3 jaar

Actieprijzen zijn alleen beschikbaar voor de eerste in aanmerking komende aankoop. Bij een 3-jarige verbintenis worden actieprijzen voor licenties bij verlenging omgezet in standaardprijzen, aangezien aan de leverancier voor aanschaf van aanvullende licenties en verlengingen alleen standaardprijzen worden geboden.

Als uw organisatie in aanmerking kwam voor een aanbieding van meerdere jaren en licenties heeft die moeten worden verlengd tijdens de 3-jarige verbintenis, kunt u de licenties die u via die aanbieding hebt aangeschaft, met de actieprijs verlengen totdat de aanbieding voor die licenties verloopt. Wanneer een aanbieding verloopt, worden die licenties verlengd onder de 3-jarige verbintenis met de standaardprijs die gold op het moment van acceptatie.

Actieprijzen bij een 3-jarige verbintenis

Adobe blijft altijd innoveren en kan op elk moment nieuwe producten uitbrengen die via VIP kunnen worden gekocht. Als er, nadat u een 3-jarige verbintenis bent aangegaan, een nieuw product wordt uitgebracht dat te koop is via VIP, wordt de initiële prijs van dat product ook opgenomen in de prijzen van uw 3-jarige verbintenis.

Adobe kan de beschikbaarheid van een product op elk moment stopzetten. Als dit gebeurt gedurende een verbintenisperiode van 3 jaar, kan een lid het product niet meer kopen na de laatste verkoopdatum.

Beschikbaarheid van producten gedurende een 3-jarige verbintenis

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?