Handboek Annuleren

Rapporten over licentietoewijzing voor ondernemingsproducten

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Gebruik de rapporten over licentietoewijzing om de gegevens van uw organisatie over licentietoewijzing bij te houden en de distributie van gebruikerslicenties te plannen. Gegevens over licentietoewijzing zijn alleen beschikbaar voor gebruikerslicenties op naam voor Creative Cloud- en Document Cloud-producten die zijn aangeschaft onder de Enterprise-licentieovereenkomst.

Als u de gegevens over licentietoewijzing van uw organisatie wilt bijhouden, gaat u naar de Admin Console > Inzichten.

Overzicht

Adobe Admin Console - Rapport over licentietoewijzing

Met gegevens over licentietoewijzing kunt u het aantal toegewezen licenties bijhouden en vergelijken met het aantal gekochte licenties. Dit wordt gemeten voor al uw toepasselijke producten sinds de laatste verlengingsdatum of de begindatum van de Enterprise-licentieovereenkomst (ETLA). Raadpleeg de veelgestelde vragen hieronder voor eventuele uitzonderingen.

Systeembeheerders zien de gegevens over licentietoewijzing als grafieken op het tabblad Inzichten in de Admin Console. Zo kunnen organisaties (met een ETLA) hun historische licentietoewijzingen bijhouden. Gegevens zijn beschikbaar in een weergave per maand of voor het jaar tot nu toe.

Systeembeheerders kunnen ook op elk moment een rapport uitvoeren om de gegevens op het dashboard te downloaden.

Gegevens over licentietoewijzing
Gegevens over licentietoewijzing

Rapporten over licentietoewijzing bekijken en gebruiken

Meld u aan bij de Adobe Admin Console met uw referenties als systeembeheerder. Navigeer naar het tabblad Inzichten voor het volgende:

Dashboard

Het dashboard toont een grafische weergave van de historische toewijzing van elk product. Kies een product uit de lijst aan de linkerkant om de gegevens voor het jaar tot nu toe of per maand te bekijken. Elke grafiek toont de licenties die in de geselecteerde periode zijn toegewezen.

De volgende afbeeldingen tonen het verschil tussen de twee weergaven:

Jaar tot nu toe toont het grootste aantal toegewezen licenties in elke maand.

Maandweergave toont het grootste aantal toegewezen licenties voor elke dag in de contractmaand.

Licenties

Het aantal gekochte licenties voor een bepaald product. In de jaren na de aankoop weerspiegelt dit aantal ook de aanvullende licenties die op verschillende manieren door de organisatie zijn gekocht.

Toegewezen

Het aantal licenties dat is toegewezen aan de gebruikers in de organisatie.

Rapporten

Maak op elk moment een rapport over licentietoewijzing voor uw gekozen datumbereik om de gegevens te downloaden die op het dashboard worden weergegeven.

Het rapport over licentietoewijzing vermeldt het hoogste aantal toegewezen licenties per dag voor elk van de gekochte producten. Elk product heeft een unieke rij voor elke dag van het ingevoerde datumbereik.

Opmerking:

Toewijzingsgegevens worden vanaf 18 juni 2020 regelmatig bijgewerkt. Eerdere gegevens zijn niet beschikbaar. U kunt alleen datums na 18 juni 2020 invoeren in het gedeelte Datumbereik.

Als u een rapport wilt maken, gaat u naar Inzichten > ​Rapporten > ​Licentietoewijzing > ​Maken. Voer een Datumbereik in en klik op Maken​.

Alle systeembeheerders hebben de benodigde toegang om een rapport te maken en te downloaden via het menu Rapporten downloaden.

Veelgestelde vragen

Gegevens over licentietoewijzing zijn alleen beschikbaar voor gebruikerslicenties op naam voor Creative Cloud- en Document Cloud-producten die zijn aangeschaft onder de Enterprise-licentieovereenkomst (ETLA).

Ze zijn niet van toepassing op Value Incentive Plan (VIP)-, Digital Experience- en teamlidmaatschappen.

De gegevens over licentietoewijzing zijn alleen beschikbaar voor Creative Cloud- en Document Cloud-producten. Ze gelden niet voor alle op gebruik gebaseerde producten. Hoewel beheerders een lijst met alle gekochte producten uit hun ETLA-contract zien, hebben alleen producten op basis van licenties een bijbehorende grafiek. Uitgesloten producten hebben geen bijbehorende grafiek en hiervoor wordt in plaats daarvan het volgende bericht weergegeven:

Grafiek is niet beschikbaar voor dit product.

Adobe Acrobat Sign en Adobe Stock hanteren een gebruiksmodel. Elke overschrijding wordt afzonderlijk gefactureerd volgens de voorwaarden van de ETLA-overeenkomst van de klant.

Nee, de gegevens over de licentietoewijzing gebruiken een gecombineerd totaal voor alle toegewezen licenties.

De gegevens over licentietoewijzing zijn beschikbaar vanaf 18 juni 2020. Gegevens van vóór deze datum zijn niet beschikbaar in de Admin Console.

Gegevens over licentietoewijzing zijn alleen beschikbaar voor gebruikerslicenties op naam voor Creative Cloud- en Document Cloud-producten die zijn aangeschaft onder de Enterprise-licentieovereenkomst.

Ze ondersteunen geen licenties op serienummer en licenties voor gedeelde apparaten.

Beheerders moeten hun gegevens over licentietoewijzing raadplegen wanneer ze hun correctie voor aanvullende distributie indienen op de verlengingsdatum.

De term distribueren (of gedistribueerd) verwijst naar het aantal licenties dat is gedelegeerd of toegewezen aan eindgebruikers.

Neem voor aanvullende vragen contact op met de klantenservice van Adobe.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account