Problemen met netwerk en verwisselbare media oplossen

Worden de prestaties van Illustrator negatief beïnvloed wanneer bestanden worden geopend of opgeslagen via een netwerk of vanaf verwisselbare media? Hier ziet u hoe u dit probleem kunt oplossen.

Wanneer u bestanden via een netwerk of vanaf verwisselbare media opslaat en opent, zijn veel variabelen van invloed op de prestaties, wat kan leiden tot beschadigde bestanden, toegangsproblemen of traagheid.
In dergelijke situaties kan Adobe Illustrator een van de volgende foutmeldingen tonen:

 • 'Kan deze bewerking niet voltooien omdat dit bestand een onbekende indeling heeft.'
 • 'Kan het verzoek niet uitvoeren omdat het bestand is vergrendeld.'
 • 'Kan het bestand niet opslaan als gevolg van een schrijffout.'
 • 'Bestand is bezig.'
 • 'Kan de illustratie niet opslaan.'
 • 'Bestand ontbreekt.'

Opmerking: Problemen met het gebruik van Illustrator-bestanden via een netwerk of verwisselbare media kunnen onregelmatig of vertraagd optreden.

De technische ondersteuning van Adobe ondersteunt het gebruik van Illustrator alleen op een lokale harde schijf. Het is namelijk moeilijk om problemen met netwerk- en randapparatuurconfiguratie te recreëren of nauwkeurig te identificeren. 

Illustrator ondersteunt werken in netwerken en via verwisselbare media en is grondig getest op allerlei netwerkconfiguraties. Niet alle bestaande netwerkconfiguraties met verschillende software, hardware, instellingen en toegangsrechten zijn echter getest. Uw netwerk of netwerkconfiguratie kan daarom fouten, crashes of onverwacht gedrag veroorzaken.

Illustrator is een zeer bronintensieve toepassing die meer RAM-geheugen en harde schijfruimte nodig heeft dan de meeste andere toepassingen. Hoewel Illustrator werkt via netwerken en met verwisselbare media, zullen deze configuraties de prestaties en betrouwbaarheid van de toepassing beïnvloeden. Zo leest en schrijft Illustrator bestandsgegevens terwijl u een bestand bewerkt. Dus hoe sneller de schijf is waarop uw afbeelding of de Illustrator-werkschijfbestanden staan, des te sneller kan Illustrator afbeeldingsgegevens verwerken. Interne harde schijven hebben hogere toegangssnelheden dan netwerkservers (een harde schijf die toegankelijk is via het netwerk) en verwisselbare media.

Opmerking: Illustrator ondersteunt geen netwerkschijven of verwisselbare schijven als werkschijf, of mappen van services voor bestandssynchronisatie zoals Dropbox, Google Drive en iCloud.

Het opslaan en openen van bestanden optimaliseren

Momenteel is dit een bètafunctie.

Als u met netwerkbestanden werkt en het netwerk traag is, kunt u bestandsbewerkingen optimaliseren door de volgende voorkeur in te stellen:

Voorkeuren > Bestandsbeheer en Klembord > Openen en opslaan van bestanden in trage netwerken optimaliseren (Beta).

Als deze voorkeur is ingeschakeld en u een bestand opslaat in het netwerk, wordt er een tijdelijk bestand gemaakt om de tijd te optimaliseren die nodig is om het oorspronkelijke bestand op te slaan. Dit tijdelijke bestand wordt automatisch verwijderd nadat het bestand in het netwerk is opgeslagen.

Bekend probleem: Tijdelijke bestanden worden niet automatisch verwijderd wanneer het netwerk verbindingsproblemen heeft.
Tijdelijke oplossing: Werk in het netwerk wanneer de netwerkverbinding consistent is.

Aanvullende variabelen bij gebruik van een netwerk

Organisaties kunnen vele verschillende netwerkconfiguraties (zoals multi-launch, client-server of peer-peer) en typen gebruiken, zoals ethernet , tokenring of IP. Elke configuratie vereist gespecialiseerde software en hardware met verschillende instellingen, voorkeuren en updates. Deze extra software- en hardwarelaag kan invloed hebben op de toepassingsprestaties. (Zo zijn de toename van lijnruis, RF-storing of pakketbotsingen allemaal factoren die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het netwerk.)

Meerdere factoren beïnvloeden de gegevensoverdracht via een netwerk, inclusief bestandsservers, routers, bridges, netwerkkaarten, software, kabels, connectoren, netsnoeren en stroomvoorzieningen. Netwerkverbindingen kunnen plots onbeschikbaar worden, waardoor het risico op gegevensverlies en toepassingsfouten toeneemt. Tijdens de overdracht en ontvangst controleert de netwerksoftware dat de gegevens verzonden en ontvangen zijn. De diepte van de controle hangt af van het netwerksoftwarepakket en kan ontoegankelijk zijn voor het besturingssysteem. Wanneer u bestanden opslaat op een netwerkstation of gekoppelde bestanden vanaf een netwerkstation in Illustrator plaatst, kan Illustrator vertragen of worden uw bestanden mogelijk beschadigd. Bovendien ziet u mogelijk de foutmelding 'Kan het verzoek niet voltooien omdat het bestand is vergrendeld', of 'Kan niet opslaan als gevolg van een schijffout'. Het netwerk en het besturingssysteem waarschuwen u misschien niet als een Illustrator-afbeeldingsbestand beschadigd is of onvolledige informatie bevat.

Aanvullende variabelen bij het gebruik van verwisselbare media

Er zijn vele soorten verwisselbare media (zoals draagbare externe harde schijven, flashstations) van vele fabrikanten. Voor al deze media moet uw besturingssysteem kabels of verbindingen en apparaatstuurprogramma's herkennen. Ook kunnen verwisselbare media sneller beschadigd raken dan interne schijven, zodat het risico op beschadigde afbeeldingsgegevens of werkschijfbestanden groter is.

Aanbevolen workflow

De technische ondersteuning raadt sterk aan om rechtstreeks op de lokale harde schijf in Illustrator te werken. Sla uw bestanden eerst op naar de harde schijf om gegevensverlies te voorkomen. Breng ze daarna over naar het netwerk of het verwisselbare station in de Finder of in Windows Verkenner. Als u bestanden wilt ophalen, kopieert u ze in de Finder of Windows Verkenner van het netwerk of het verwisselbare medium naar uw harde schijf. U kunt de bestanden vervolgens openen in Illustrator. Deze workflow vermijdt ook problemen die optreden wanneer netwerksysteeminstellingen of de apparaatstuurprogramma's van verwisselbare media niet compatibel zijn met het besturingssysteem of met Illustrator.

Suggesties om problemen op te lossen

Als u rechtstreeks werkt via netwerken of verwisselbare media en u problemen ondervindt, neemt u de suggesties hieronder door om te proberen uw probleem op te lossen. Verschillende factoren kunnen problemen veroorzaken, inclusief geheugenconflicten tussen apparaatstuurprogramma's, beschadigde of conflicterende bestanden, of problemen met besturingssysteemsoftware, hardware of DOS (Windows) op laag niveau.

Vrijwaring: de volgende instructies worden als gunst geboden. Adobe Systems biedt geen oplossingen voor problemen met netwerken of met verwisselbare media.

 • Zorg dat u de meest recente update voor Illustrator installeert.
 • Breng het bestand over naar de lokale harde schijf en open deze vervolgens in Illustrator.
 • Gebruik een andere computer die is verbonden met hetzelfde netwerk of type verwisselbaar medium.
 • Verplaats de werkschijven naar een lokale harde schijf.
 • Controleer met uw netwerkbeheerder of er problemen bekend zijn met het netwerk of wijzigingen in de netwerkconfiguratie (bijvoorbeeld, bijgewerkte stuurprogramma's of gewijzigde toegangsrechten).

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online