Illustrator-ondersteuning voor netwerken en verwijderbare media

Wanneer u bestanden op een netwerk of verwijderbare media opent of opslaat, kunnen er vele dingen zijn die een impact hebben op de prestatie. Daarom treden sommige problemen (bijvoorbeeld beschadigde bestanden, geen toegang of langzame prestaties) vaker op wanneer u werkt via een netwerk of verwijderbare media dan wanneer u werkt vanaf uw lokale harde schijf. In deze situaties kan Adobe Illustrator een van de volgende foutmeldingen tonen:

 • "Kan deze bewerking niet voltooien omdat dit bestand een onbekende indeling heeft."
 • "Kan het verzoek niet uitvoeren omdat het bestand is vergrendeld."
 • "Kan het bestand niet opslaan als gevolg van een schrijffout."
 • "Bestand is bezig."
 • "Kan de illustratie niet opslaan."
 • "Bestand ontbreekt."

Opmerking: Problemen met Illustrator-bestanden via een netwerk of verwijderbare media kunnen tijdelijk of vertraagd zijn.

De technische ondersteuning van Adobe ondersteunt het gebruik van Illustrator alleen op een lokale harde schijf. Het is namelijk moeilijk om problemen met netwerk- en randapparatuurconfiguratie te recreëren of nauwkeurig te identificeren. 

Illustrator ondersteunt het werken op netwerken en verwijderbare media en is grondig getest op allerlei netwerkconfiguraties. Niet alle bestaande netwerkconfiguraties met verschillende software, hardware, instellingen en toegangsrechten zijn echter getest. Uw netwerk of netwerkconfiguratie kan daarom fouten, crashes of onverwacht gedrag veroorzaken.

Problemen tijdens het werken met netwerken of verwijderbare media

Illustrator is een zeer bronintensieve toepassing die meer RAM-geheugen en harde schijfruimte nodig heeft dan de meeste andere toepassingen. Hoewel Illustrator werkt via netwerken en met verwijderbare media, zullen deze configuraties de prestaties en betrouwbaarheid van de toepassing beïnvloeden. Zo leest en schrijft Illustrator bestandsgegevens terwijl u een bestand bewerkt. Dus hoe sneller de schijf is waarop uw afbeelding of de Illustrator-werkschijfbestanden staan, des te sneller kan Illustrator afbeeldingsgegevens verwerken. Interne harde schijven hebben hogere toegangssnelheden dan netwerkservers (een harde schijf toegankelijk via het netwerk) en verwijderbare media.

Opmerking: Illustrator ondersteunt geen netwerkschijven of verwijderbare schijven als werkschijf, of mappen van services voor bestandssynchronisatie zoals Dropbox, Google Drive en iCloud.

Additionele variabelen bij het gebruik van netwerken

Organisaties kunnen vele verschillende netwerkconfiguraties (zoals multi-launch, client-server of peer-peer) en typen gebruiken, zoals ethernet , tokenring of IP. Elke configuratie vereist gespecialiseerde software en hardware met verschillende instellingen, voorkeuren en updates. Deze extra software- en hardwarelaag kan invloed hebben op de toepassingsprestaties. (Zo zijn de toename van lijnruis, RF-storing of pakketbotsingen allemaal factoren die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het netwerk.)

Meerdere factoren beïnvloeden de gegevensoverdracht via een netwerk, inclusief bestandsservers, routers, bridges, netwerkkaarten, software, kabels, connectoren, netsnoeren en stroomvoorzieningen. Netwerkverbindingen kunnen plots onbeschikbaar worden, waardoor het risico op gegevensverlies en toepassingsfouten toeneemt. Tijdens de overdracht en ontvangst controleert de netwerksoftware dat de gegevens verzonden en ontvangen zijn. De diepte van de controle hangt af van het netwerksoftwarepakket en kan ontoegankelijk zijn voor het besturingssysteem. Wanneer u bestanden opslaat op een netwerkstation of gekoppelde bestanden vanaf een netwerkstation in Illustrator plaatst, kan Illustrator vertragen of worden uw bestanden mogelijk beschadigd. Bovendien ziet u mogelijk de foutmelding 'Kan het verzoek niet voltooien omdat het bestand is vergrendeld', of 'Kan niet opslaan als gevolg van een schijffout'. Het netwerk en het besturingssysteem waarschuwen u misschien niet als een Illustrator-afbeeldingsbestand beschadigd is of onvolledige informatie bevat.

Additionele variabelen bij het gebruik van verwijderbare media

Er zijn vele soorten verwijderbare media (bijvoorbeeld, draagbare externe harde schijven, flash-stations) van vele fabrikanten. Voor al deze media moet uw besturingssysteem kabels of verbindingen en apparaatstuurprogramma's herkennen. Ook kunnen verwijderbare media sneller beschadigd raken dan interne schijven, zodat het risico op beschadigde afbeeldingsgegevens of werkschijfbestanden hoger is.

Aanbevolen workflow

De technische ondersteuning raadt sterk aan om rechtstreeks op de lokale harde schijf in Illustrator te werken. Sla uw bestanden eerst op naar de harde schijf om gegevensverlies te voorkomen. Breng ze daarna over naar het netwerk of het verwijderbare station in Finder of Windows Verkenner. Om bestanden op te halen, kopieer ze in de Finder of Windows Verkenner van het netwerk of het verwijderbaar medium naar uw harde schijf. U kunt de bestanden vervolgens openen in Illustrator. Deze workflow vermijdt ook problemen die optreden wanneer netwerksysteeminstellingen of de apparaatstuurprogramma's van verwijderbare media niet compatibel zijn met het besturingssysteem of met Illustrator.

Suggesties om problemen op te lossen

Als u rechtstreeks werkt van netwerken of verwijderbare media en u ondervindt problemen, neem de suggesties hieronder door om te proberen uw probleem op te lossen. Verschillende factoren kunnen problemen veroorzaken, inclusief geheugenconflicten tussen apparaatstuurprogramma's, beschadigde of conflicterende bestanden, of problemen met besturingssysteemsoftware, hardware of DOS (Windows) op laag niveau.

Vrijwaring: de volgende instructies worden als gunst geboden. Adobe Systems biedt geen oplossingen voor problemen met netwerken of met verwijderbare media.

 • Zorg dat u de meest recente update voor Illustrator installeert.
 • Breng het bestand over naar de lokale harde schijf en open deze vervolgens in Illustrator.
 • Gebruik een andere computer, verbonden met hetzelfde netwerk of type van verwijderbaar medium.
 • Verplaats de werkschijven naar een lokale harde schijf.
 • Controleer met uw netwerkbeheerder of er problemen bekend zijn met het netwerk of wijzigingen in de netwerkconfiguratie (bijvoorbeeld, bijgewerkte stuurprogramma's of gewijzigde toegangsrechten).
Adobe-logo

Aanmelden bij je account