Oorspronkelijke en PDF-bestandsgroottes optimaliseren

Dit document kan u helpen bij het optimaliseren van de bestandsgrootte van Adobe Illustrator-documenten die u opslaat als oorspronkelijke Illustrator-bestanden (AI) of als PDF-bestanden. Afhankelijk van de opties die u kiest, kunt u de bestandsgrootte van het document aanzienlijk wijzigen. Deze opties vereisen speciale aandacht voor het optimaliseren van de bestandsgrootte en prestaties.

Illustrator-documenten opslaan als oorspronkelijke Illustrator-bestanden

Wanneer u een Illustrator-document opslaat als een AI-bestand, kunt u overwegen de volgende Illustrator-opties te gebruiken om de bestandsgrootte te optimaliseren.

De optie Lettertypen

De optie Lettertypen geeft aan wanneer het volledige lettertype moet worden ingesloten (niet alleen de gebruikte tekens) op basis van het aantal lettertekens dat in het document wordt gebruikt. Bij het insluiten van lettertypen neemt de bestandsgrootte toe omdat het bestand meer glyphs bevat dan het document gebruikt. Deze toename kan aanzienlijk zijn als u bijvoorbeeld een lettertype insluit met 1000 tekens in een document dat slechts 10 van die tekens gebruikt. Illustrator creëert een subset van elk lettertype waarvan minder dan 100% voorkomt. Overweeg de standaardinstellingen te gebruiken om de bestandsgrootte te beheren. Als u het volledige lettertype wilt insluiten, stelt u het percentage in op 0%.

De optie PDF-compatibel bestand maken

AI-bestanden gebruiken zowel de PDF- als de PGF-indeling. Als u de optie PDF-compatibel bestand maken kiest, maakt Illustrator een bestand met een bijbehorende PDF-syntaxis dat compatibel is met elke toepassing die PDF-bestanden herkent. Als u deze optie kiest, neemt de bestandsgrootte toe omdat u twee indelingen in het Illustrator-bestand opslaat.

De optie Inclusief gekoppelde bestanden

De optie Inclusief gekoppelde bestanden verwijst alleen naar het PGF-gedeelte van het bestand. Illustrator sluit gekoppelde bestanden automatisch in als u kiest voor de optie PDF-compatibel bestand maken, ongeacht de status van de optie Inclusief gekoppelde bestanden. Als u geen PDF-compatibel bestand wilt maken, schakelt u de optie PDF-compatibel bestand maken uit om de bestandsgrootte te verkleinen.

Opmerking: Omdat Illustrator CS standaard alle gekoppelde bestanden insluit, neemt de bestandsgrootte toe met de grootte van de gekoppelde bestanden. Daarom kan een bestand met kleine illustraties maar grote gekoppelde bestanden aanzienlijk in omvang toenemen.

Opties voor Compressie gebruiken

Zorg ervoor dat u de compressie-opties selecteert, want de compressie verkleint de bestandsgrootte.

Illustrator-documenten opslaan als PDF-bestanden

Wanneer u een Illustrator-document opslaat als PDF-bestand, kunt u overwegen de volgende Illustrator-opties te gebruiken om de bestandsgrootte te optimaliseren.

De optie Bewerkmogelijkheden van Illustrator behouden

De optie Bewerkmogelijkheden van Illustrator behouden vraagt Illustrator om PGF-gegevens aan het PDF-bestand toe te voegen. Als u Bewerkmogelijkheden van Illustrator behouden niet selecteert bij het opslaan van een PDF-bestand en u opent dan het PDF-bestand in Illustrator, wordt de transparantie in het bestand afgevlakt door het programma. Selecteer deze optie als u het PDF-bestand opnieuw in Illustrator wilt kunnen openen en bewerken. Deze optie gaat echter agressieve compressie en downsampling tegen en vergroot de bestandsgrootte.

De optie Optimaliseren voor snelle weergave op het web

De optie Optimaliseren voor snelle weergave op het web beperkt de bestandsgrootte, vereenvoudigt het downloaden per pagina en vervangt herhaalde afbeeldingen door naar de eerste afbeelding te verwijzen. Zelfs als het PDF-bestand niet op internet wordt bekeken, is het nog steeds een goed idee om de optie Optimaliseren voor snelle webweergave te gebruiken om de bestandsgrootte te verkleinen.

De optie Acrobat-lagen maken van bovenste lagen

Met deze optie worden de bovenste lagen door Illustrator opgeslagen als Acrobat-lagen in het PDF-bestand. Hiermee kunnen gebruikers van Adobe Acrobat 6.x of hoger meerdere versies van het document genereren uit één bestand. Als een document bijvoorbeeld in meerdere talen wordt gepubliceerd, kunt u voor elke taal de tekst op een aparte laag plaatsen. Uw printer of uw aanbieder van drukwerkvoorbereiding kan dan de lagen in Acrobat 6.x of hoger tonen en verbergen om verschillende versies van het document te genereren.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als Compatibiliteit is ingesteld op Acrobat 6.0 (1.5), Acrobat 7.0 (1.6), Acrobat 8.0 (1.7) of Acrobat 9.0 (1.7).

Compressie-opties

Wanneer u een Illustrator-bestand als PDF-bestand opslaat, kunt u tekst- en lijnillustraties comprimeren en bitmapafbeeldingen downsamplen. Afhankelijk van de instellingen die u kiest, kunnen compressie en downsampling een Adobe PDF-bestand aanzienlijk verkleinen zonder dat er details verloren gaan of het bestand minder nauwkeurig is.

Het onderdeel Compressie van het dialoogvenster Adobe PDF opslaan bestaat uit drie gedeelten. Elk gedeelte bevat de volgende opties voor het comprimeren en resamplen van kleuren-, grijswaarden- of monochrome afbeeldingen.

Compressie (downsampling): Gebruik downsampling als u het PDF-bestand op het web wilt gebruiken, zodat er een hogere compressie mogelijk is. Gebruik downsampling niet als u het PDF-bestand met een hoge resolutie wilt afdrukken. Schakel de optie uit als u alle opties voor downsampling wilt uitschakelen.

Bij downsampling wordt het aantal pixels in een afbeelding verminderd. Voor het downsamplen van afbeeldingen met kleuren, grijstinten of monochrome afbeeldingen, kiest u een interpolatiemethode en voert u de gewenste resolutie in (in pixels per inch). Geef vervolgens een resolutie op in het tekstvak Voor afbeeldingen boven. Illustrator downsamplet alle afbeeldingen met een resolutie boven deze drempelwaarde.

De interpolatiemethode die u kiest, bepaalt de manier waarop pixels worden gewist:

  • Gemiddelde downsampling Hierbij wordt het gemiddelde genomen van de pixels in een samplegebied en wordt het gehele gebied vervangen door de gemiddelde pixelkleur met de opgegeven resolutie.
  • Hierbij wordt door Bicubic Downsampling een gewogen gemiddelde gebruikt om de pixelkleur te bepalen en is het resultaat gewoonlijk beter dan bij de eenvoudige methode van downsamplen. Bicubisch is de langzaamste maar meest nauwkeurige methode en geeft de meest vloeiende gradaties.
  • Hierbij wordt door subsampling een pixel in het midden van het samplegebied gekozen en wordt het gehele gebied door die pixelkleur vervangen. Vergeleken met downsampling is de verwerkingstijd bij subsampling aanzienlijk korter, maar zijn de afbeeldingen ook minder vloeiend.

Compressie (Compressie): Bepaalt het type compressie dat wordt gebruikt. Met de optie Automatisch worden automatisch de best mogelijke compressie en kwaliteit gekozen voor de illustraties in het bestand. Bij de meeste bestanden geeft deze optie optimale resultaten. Gebruik Automatisch (JPEG) voor de grootste compatibiliteit. Gebruik Automatisch (JPEG2000) voor de beste compressie.

ZIP-compressie is een compressiemethode die goed werkt bij afbeeldingen met grote delen in een enkele kleur of bij herhalende patronen en voor zwart-witafbeeldingen met herhalende patronen. Bij ZIP-compressie kunnen er wel of geen gegevens verloren gaan, afhankelijk van de instelling voor Kwaliteit.

JPEG-compressie is geschikt voor afbeeldingen in grijswaarden en kleur. JPEG-compressie is 'lossy', wat betekent dat het afbeeldingsgegevens verwijdert en de beeldkwaliteit kan verminderen. Het probeert echter de bestandsgrootte te verkleinen met een minimaal verlies van informatie. Omdat bij JPEG-compressie gegevens worden verwijderd, ontstaan er veel kleinere bestanden dan bij ZIP-compressie.

JPEG2000 is de nieuwe internationale standaard voor het comprimeren van afbeeldingsgegevens. Net zoals de JPEG-compressie is de JPEG 2000-compressie geschikt voor grijswaarden- of kleurenafbeeldingen. De JPEG 2000-compressie heeft enkele voordelen, zoals progressieve weergave.

CCITT en Run Length-compressie deze zijn alleen beschikbaar voor monochrome bitmapafbeeldingen. CCITT (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) is geschikt voor zwart-witafbeeldingen en voor ingescande afbeeldingen met een diepte van 1 bit. Group 4 is een algemene compressiemethode die vooral geschikt is voor de meeste soorten monochrome afbeeldingen. Bij Group 3, de compressiemethode van veel faxapparaten, worden monochrome bitmaps per rij gecomprimeerd. Run Length is een compressiemethode die het beste resultaat geeft bij afbeeldingen met grote delen effen zwart of wit.

Compressie (Beeldkwaliteit): Bepaalt de hoeveelheid compressie die wordt toegepast. Het hangt van de compressiemethode af welke opties er beschikbaar zijn. Voor JPEG-compressie biedt Illustrator de volgende opties: Minimaal, Laag, Normaal, Hoog en Maximaal. Voor ZIP-compressie biedt Illustrator 4-bits en 8-bits kwaliteitsopties. Als u 4-bits ZIP-compressie gebruikt met 4-bits afbeeldingen of 8-bits ZIP-compressie met 4-bits of 8-bits afbeeldingen, verliest de ZIP-methode geen kwaliteit (lossless). Dat wil zeggen, er worden geen gegevens verwijderd om de bestandsgrootte te verkleinen, dus de beeldkwaliteit wordt niet beïnvloed. Het gebruik van 4-bits ZIP-compressie met 8-bits gegevens kan echter van invloed zijn op de kwaliteit, omdat gegevens verloren gaan.

Optie Tegelgrootte: De optie Tegelgrootte is alleen ingeschakeld als de compressie-instelling JPEG2000 is. Deze optie bepaalt de grootte van de tegels voor progressieve weergave.

Optie Comprimeren van tekst- en lijnillustraties: De optie Comprimeren van tekst- en lijnillustraties past ZIP-compressie toe op alle tekst- en lijnillustraties in het bestand. Deze optie gaat niet ten koste van de details of de kwaliteit.

Optie Lettertypen: de optie Subset maken van ingesloten fonts als het percentage gebruikte tekens minder is dan [x]specificeert wanneer het volledige lettertype moet worden ingesloten (in tegenstelling tot alleen de tekens die in het document worden gebruikt) op basis van hoeveel van de tekens van het lettertype in het document worden gebruikt. Als een lettertype bijvoorbeeld 1.000 tekens bevat, terwijl er in het document slechts 10 van worden gebruikt, kunt u beslissen dat het insluiten van het lettertype niet opweegt tegen de extra bestandsgrootte.

Aanvullende informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?