Patronen herhalen

Maak uw vectorillustraties nog krachtiger met herhalingen. Ontdek hoe u in Illustrator radiale, raster- en gespiegelde herhalingspatronen kunt maken.

In Illustrator kunt u eenvoudig objecten herhalen en hun stijl beheren met één klik. Het enige wat u hoeft te doen, is het eerste object te maken en vervolgens een type herhaling (Radiaal, Raster of Spiegelen) te kiezen. Illustrator genereert automatisch de volledige illustratie voor u. U kunt herhalingen ook eenvoudig aanpassen: werk één object bij, waarna alle exemplaren automatisch worden aangepast om de wijziging te weerspiegelen. U kunt ook herhalingspatronen wijzigen die zijn gemaakt met Illustrator op de iPad.

Typen herhalingen

Radiale herhaling

Radiale herhaling
Objecten verdelen rond een centraal punt.

Rasterpatroon

Rasterherhaling
Een illustratie herhalen in een geselecteerde rasterstijl.

Gespiegelde herhaling

Gespiegelde herhaling
Perfect symmetrische gespiegelde illustraties maken.

Een radiale herhaling maken

Maak snel illustraties die bestaan uit herhaalde objecten rond een cirkel, zoals de spaken van een wiel. 

Een radiale herhaling maken:

 1. Maak het object en selecteer het met het selectiegereedschap.
 2. Kies Object > Herhalen > Radiaal.

Het object wordt herhaald in een radiaal patroon met standaardopties.

Een radiale herhaling wijzigen met besturingselementen op het canvas

 • Standaard worden 8 exemplaren herhaald. Als u het aantal exemplaren van de herhaling wilt wijzigen, selecteert u de herhaalde illustratie en klikt u op de optie Exemplaren op het canvas.
 • Sleep de besturingselementen over de cirkel om de grootte ervan te wijzigen. Hierdoor wordt de ruimte tussen de objecten gewijzigd, waardoor de hele illustratie verandert.
 • Sleep de splitser over de cirkel om bepaalde exemplaren te verwijderen, waarbij de herhaalde illustratie ongewijzigd blijft.
 • Sleep vanuit een hoek om de herhaling groter of kleiner te maken.
Radiale herhaling
Een illustratie met radiale herhaling wijzigen met besturingselementen op het canvas

Opties voor radiale herhaling instellen

U kunt als volgt opties voor radiale herhaling bekijken en instellen:

 1. Selecteer de herhaalde illustratie.
 2. Kies Object > Herhalen > Opties. Klik op het tabblad Radiaal in het dialoogvenster Opties voor herhaling dat verschijnt.

Nadat de herhaalde illustratie is gemaakt, kunt u de opties instellen in het gedeelte Opties voor herhaling in het deelvenster Eigenschappen en het regelpaneel.

U kunt de volgende opties instellen:

A) Aantal exemplaren: Geef het gewenste aantal herhaalde exemplaren in de herhaalde illustratie op. De standaardwaarde is 8.

B) Straal: Geef de straal op van de cirkel waaromheen de radiale herhaling wordt gemaakt.

C) Overlapping omkeren: Schakel dit selectievakje in als u de stapelvolgorde van objecten in de radiale herhaling wilt wijzigen.

Opties voor radiale herhaling
Opties voor radiale herhaling

Een rasterherhaling maken

Maak met één klik een illustratie die bestaat uit herhaalde objecten in een raster. 

Een rasterherhaling maken:

 1. Maak het object en selecteer het met het selectiegereedschap.
 2. Kies Object > Herhalen > Raster.

Het object wordt herhaald in een rasterpatroon met standaardopties.

Rasterherhaling wijzigen met besturingselementen op het canvas

 • Versleep de greep aan de onderkant om meer rijen aan de herhaalde illustratie toe te voegen en versleep de greep aan de rechterkant om meer kolommen toe te voegen.
 • Sleep vanuit een hoek om de rasterherhaling groter of kleiner te maken.
 • Versleep de verticale schuifregelaars op de herhaalde illustratie om de tussenruimte in het raster te vergroten of te verkleinen.
Rasterherhalingen
Een illustratie met rasterherhaling wijzigen met besturingselementen op het canvas

Opties voor rasterherhaling instellen

U kunt als volgt opties voor rasterherhaling bekijken en instellen:

 1. Selecteer de herhaalde illustratie.
 2. Kies Object > Herhalen > Opties. Klik op het tabblad Raster in het dialoogvenster Opties voor herhaling dat verschijnt.

Nadat de herhaalde illustratie is gemaakt, kunt u de opties voor rasterherhaling instellen in het gedeelte Opties voor herhaling in het deelvenster Eigenschappen en het regelpaneel.

U kunt de volgende opties instellen:

A) Verticale afstand in raster: Geef de verticale ruimte tussen de objecten in het raster op.

B) Horizontale afstand in raster: Geef de horizontale ruimte tussen de objecten in het raster op.

C) Rastertype: Geef het rastertype op dat u wilt gebruiken om objecten in rijen en kolommen te rangschikken.

D) Rij omdraaien: Draai de rij verticaal (y-as) of horizontaal (x-as) om.

E) Kolom omdraaien: Draai de kolom verticaal (y-as) of horizontaal (x-as) om.

Patronen voor rasterherhaling
Opties voor rasterherhaling

Een gespiegelde herhaling maken

Maak de eerste helft van de symmetrische illustratie, waarna Illustrator automatisch de andere helft maakt.

Een gespiegelde herhaling maken:

 1. Maak de eerste helft van de illustratie en selecteer deze met het selectiegereedschap.
 2. Kies Object > Herhalen > Raster.

Het object wordt herhaald in een rasterpatroon met standaardopties.

Gespiegelde herhaling wijzigen met besturingselementen op het canvas

 • Versleep de handgrepen onder of boven de originele illustratie om het gespiegelde gedeelte te draaien of te transformeren. 
 • Versleep de symmetrieas tussen de twee vormen om de hoek en afstand tussen de twee illustraties te bepalen.
  Wanneer u klaar bent, naast de illustratie klikt en vervolgens nogmaals klikt, ziet u de besturingsgrepen niet meer. Beide helften van de illustratie zijn gegroepeerd en worden als één object verplaatst. Dubbelklik op de illustratie als u beide helften wilt bewerken.
Gespiegelde herhaling
Een illustratie met gespiegelde herhaling wijzigen met besturingselementen op het canvas

Opties voor gespiegelde herhaling instellen

U kunt als volgt opties voor gespiegelde herhaling bekijken en instellen:

 1. Selecteer de herhaalde illustratie.
 2. Kies Object > Herhalen > Opties. Klik op het tabblad Spiegelen in het dialoogvenster Opties voor herhaling dat verschijnt.

Nadat de herhaalde illustratie is gemaakt, kunt u de opties voor rasterherhaling instellen in het gedeelte Opties voor herhaling in het deelvenster Eigenschappen en het regelpaneel.

U kunt de volgende optie instellen:

  Stel de hoek van de spiegelas in. De standaardhoek is 90 graden.

Opties voor gespiegelde herhaling
Opties voor gespiegelde herhaling

Opmerking:

Tip voor gevorderden: Als u alleen een specifieke vorm of object in het herhaalde patroon wilt bewerken, gebruikt u de optie Uitbreiden om een groep vormen te maken en deze onafhankelijk te bewerken.

Volgende stappen

U hebt geleerd hoe u opties voor radiale, raster- en gespiegelde herhalingen kunt gebruiken. U kunt nu unieke patronen maken om snel en slim logo's, posters en nog veel meer te ontwerpen.

Verwante hulpbronnen

Hebt je een vraag of idee?

ask the community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-community. We horen graag van u.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?