Voorkeuren en standaardinstellingen aanpassen

Over voorkeuren

Voorkeuren zijn onder andere posities van deelvensters, maatopties en weergave-opties voor afbeeldingen en typografie.

Het verschil tussen voorkeuren en standaardinstellingen ligt in het gebied waarop deze van toepassing zijn. Met voorkeursinstellingen worden de aanvankelijke weergave en het gedrag van bepaalde InCopy-functies gedefinieerd. Standaardinstellingen zijn daarentegen van toepassing op InCopy-documenten.

Opmerking:

Voorkeursinstellingen van InCopy kunnen worden opgenomen in scripts. Als u een consistente set met voorkeuren wilt delen in gebruikersgroepen, maakt u een script om de voorkeuren in te stellen en laat u alle gebruikers in de groep het script uitvoeren op hun computer. Kopieer het voorkeurenbestand van een gebruiker niet naar een andere computer omdat hierdoor de toepassing instabiel kan worden. Zie de scripting-handleiding op de Adobe-website voor meer informatie over scripting.

Standaardinstellingen opgeven

Als u instellingen wijzigt wanneer er geen documenten zijn geopend, worden dit de standaardinstellingen voor nieuwe documenten. Is er wel een document geopend, dan zijn die instellingen alleen op dat document van toepassing.

Als u instellingen wijzigt terwijl er geen objecten zijn geselecteerd, worden de instellingen gebruikt als standaardinstellingen voor nieuwe objecten.

Standaardinstellingen voor nieuwe documenten wijzigen

 1. Alle documenten sluiten.
 2. Wijzig de instellingen voor menu-items, deelvensters of dialoogvensters.
Opmerking:

Als u over het algemeen voor documenten hetzelfde paginaformaat en dezelfde taal gebruikt, kunt u deze standaardinstellingen wijzigen als er geen document is geopend. Wilt u bijvoorbeeld het standaard paginaformaat wijzigen, dan sluit u alle documenten, kiest u Bestand > Documentinstelling en selecteert u een paginaformaat. Sluit alle documenten om een standaardwoordenboek in te stellen en kies Bewerken > Voorkeuren > Woordenboek (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Woordenboek (Mac OS). Selecteer vervolgens een optie in het menu Taal.

Standaardinstellingen voor nieuwe objecten in een document opgeven

 1. Open een InDesign-document en kies Bewerken > Alles deselecteren.
 2. Wijzig de instellingen voor menu-items, deelvensters of dialoogvensters.

Alle voorkeuren en standaardinstellingen herstellen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • (Windows) Start InCopy en druk op Shift+Ctrl+Alt. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of de voorkeurenbestanden mogen worden verwijderd.

  • (Mac OS) Start InCopy terwijl u op Shift+Option+Command+Control drukt. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of de voorkeurenbestanden mogen worden verwijderd.

Waarschuwingsvensters opnieuw instellen

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS).
 2. Klik op Alle waarschuwingsdialoogvensters opnieuw instellen om alle waarschuwingen weer te geven, met inbegrip van de waarschuwingen die u al hebt verwijderd. (Wanneer er een waarschuwing verschijnt, kunt u een optie selecteren om aan te geven dat u de waarschuwing niet opnieuw wilt zien.)

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account