Tekst toevoegen

Tekst toevoegen

U kunt tekst toevoegen door deze te typen, te plakken of te importeren vanuit een ander bestand. In het algemeen gebruikt u standaardtekstverwerkingstechnieken bij het werken met tekst in InCopy. Klik op de tool Tekst  in de toolbox en ga vervolgens te werk zoals hierna wordt beschreven. Deze methoden werken op dezelfde manier in de drukproef-, artikel- en layoutweergave, ongeacht of de inhoud aan Adobe InDesign® is gekoppeld.

Typen

Plaats de invoegpositie op de positie waar u tekst wilt toevoegen en begin te typen.

Selecteren

Sleep, dubbelklik of klik drie keer om afzonderlijke tekens, woorden, regels of alinea's te selecteren (afhankelijk van de instellingen in Voorkeuren). U kunt ook op een willekeurige positie in de inhoud klikken en Bewerken > Alles selecteren kiezen.

Plakken

Kopieer of knip tekst, klik op de gewenste positie en kies Bewerken > Plakken. Als u de opmaak van de geplakte tekst wilt verwijderen, kiest u Bewerken > Plakken zonder opmaak. Als u spatiëring wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u Afstand automatisch aanpassen bij het knippen en plakken van woorden in het gedeelte Tekst van het dialoogvenster Voorkeuren.

U kunt Bewerken > Plakken zonder rasteropmaak ook gebruiken om tekst zo in een kaderraster te plakken dat de lettertype-, tekengrootte- en tekenafstandinstellingen van de gekopieerde tekst behouden blijven in de geplakte tekst.

Verwijderen

Selecteer de tekst die u wilt verwijderen, en kies Bewerken > Wissen.

U kunt tekst ook rechtstreeks vanuit een ander tekstdocument importeren.

Bestanden importeren

U kunt tekst importeren vanuit andere InCopy-artikelen, Microsoft® Word, Microsoft Excel en alle andere toepassingen waarmee tekst kan worden geëxporteerd in RTF- (Rich Text Format) of alleen-tekstindeling. Alle importeerbare bestandsindelingen worden weergegeven in het dialoogvenster Plaatsen van InCopy (in het menu Bestandstype voor Windows® en in de lijst rechts voor Mac OS).

Documentopmaak en stijlen

U kunt bestanden importeren met of zonder opmaak. Als u de bestanden importeert met opmaak, worden de meeste kenmerken van de teken- en alineaopmaak uit tekstbestanden geïmporteerd in InCopy, maar wordt het merendeel van de paginalayout, zoals pagina-einden, marges en kolominstellingen (die u in InDesign kunt instellen), genegeerd. In het algemeen worden alle opmaakgegevens die in de tekstverwerker zijn gedefinieerd, geïmporteerd in InCopy. Functies die niet beschikbaar zijn in InCopy worden niet geïmporteerd.

Als InCopy over een importfilter voor een toepassing beschikt, kunt u bepalen welke stijlen worden geïmporteerd en welke opmaak wordt gebruikt als er een naamconflict optreedt.

Opmerking:

De stijlen in gekoppelde InCopy-artikelen worden bestuurd vanuit InDesign. Als u een InCopy-artikel in InDesign opneemt, worden alle geïmporteerde stijlen in het InCopy-document overschreven in InDesign als er sprake is van conflicterende stijlnamen.

Bestanden opslaan voor import

Als in uw tekstverwerkingstoepassing bestanden kunnen worden opgeslagen in meerdere bestandsindelingen, probeert u de indeling waarbij het grootste deel van de opmaak behouden blijft. Dit is de standaardindeling van de toepassing of een interchange-indeling zoals RTF (Rich Text Format).

U kunt bestanden importeren die zijn gemaakt in oudere versies van Microsoft Word. Als u een bestand plaatst uit een andere tekstverwerker of uit Word 95 voor Windows of eerder, zoals Word 6, opent u het bestand in de oorspronkelijke toepassing en slaat u het op in een compatibele Word-indeling of als RTF-bestand, waarin de meeste opmaak behouden blijft.

Tekst plaatsen (importeren)

Bij grote tekstblokken is de opdracht Plaatsen de meest efficiënte manier om inhoud te importeren. InCopy ondersteunt een groot aantal tekstverwerkings-, spreadsheet- en tekstbestandsindelingen. De mate waarin de oorspronkelijke opmaak behouden blijft, is afhankelijk van het importfilter voor het bestandstype en de optie die u kiest bij het plaatsen van het bestand. U kunt Word-, tekst- en RTF-bestanden ook rechtstreeks in InCopy openen.

 1. Klik met de tool Tekst  op de positie waar u de tekst wilt weergeven.
 2. Kies Bestand > Plaatsen.
 3. Selecteer Importopties tonen in het dialoogvenster Plaatsen als u een dialoogvenster wilt weergeven met importopties voor het type bestand dat u plaatst.
 4. Selecteer het tekstbestand dat u wilt plaatsen, en klik op Openen. (Als u Shift ingedrukt houdt en op Openen klikt, wordt het dialoogvenster Importopties weergegeven, zelfs als Importopties tonen niet is geselecteerd.)
 5. Ga als volgt te werk:
  • Als er een dialoogvenster wordt weergegeven met de importopties voor het bestandstype dat u wilt plaatsen, selecteert u de gewenste opties en klikt u op OK.

  • Als het document dat u importeert, lettertypen bevat die niet beschikbaar zijn op uw systeem, wordt een dialoogvenster geopend waarin u wordt geïnformeerd over de vervanging van lettertypen. Als u er de voorkeur aan geeft andere vervangende lettertypen op te geven, klikt u op Lettertype zoeken en kiest u alternatieven.

Opmerking:

Als de geïmporteerde tekst roze of groene tekst of tekst in een andere kleur bevat, zijn er waarschijnlijk een of meer compositievoorkeuren ingeschakeld. Open de sectie Compositie van het dialoogvenster Voorkeuren en bekijk welke opties onder Markeren zijn ingeschakeld. Als bijvoorbeeld de geplaatste tekst is opgemaakt met lettertypen die niet in InCopy aanwezig zijn, is de tekst roze gemarkeerd.

Importopties

Bij het importeren van Word-, Excel- en gelabelde tekstbestanden kunt u opgeven hoe de bestanden worden geïmporteerd.

Importopties voor Microsoft Word- en RTF-documenten

Als u een Word- of een RTF-bestand plaatst en Importopties tonen selecteert, kunt u uit de volgende opties kiezen:

Tekst inhoudsopgave

Importeert de inhoudsopgave als onderdeel van de tekst in het artikel. Deze items worden als tekst geïmporteerd.

Tekst index

Importeert de index als onderdeel van de tekst in het artikel. Deze items worden als tekst geïmporteerd.

Voetnoten

Importeert Word-voetnoten. Voetnoten en verwijzingen worden behouden, maar opnieuw genummerd op basis van de voetnootinstellingen van het document. Als de Word-voetnoten niet goed worden geïmporteerd, kunt u het Word-document opslaan als een RTF-bestand en dat RTF-bestand vervolgens importeren.

Eindnoten

Importeert eindnoten als onderdeel van de tekst aan het einde van het artikel.

Typografische aanhalingstekens gebruiken

Zorgt ervoor dat in de geïmporteerde tekst gekrulde aanhalingstekens (“ ”) en gekrulde apostroffen (’) in plaats van rechte aanhalingstekens (" ") en apostroffen (') worden gebruikt.

Stijlen en opmaak uit tekst en tabellen verwijderen

Verwijdert opmaak, zoals lettertype, tekstkleur en tekststijl uit de geïmporteerde tekst, waaronder ook tekst in tabellen. Als deze optie is geselecteerd, worden alineastijlen en inline-afbeeldingen niet geïmporteerd.

Lokale overschrijvingen behouden

Als u stijlen en opmaak van tekst en tabellen wilt verwijderen, kunt u met Lokale overschrijvingen behouden de tekenopmaak (zoals vette of cursieve tekst) behouden die is toegepast op een deel van een alinea. Deselecteer deze optie om alle opmaak te verwijderen.

Tabellen omzetten in

Als u stijlen en opmaak uit tekst en tabellen wilt verwijderen, kunt u tabellen omzetten in standaardtabellen zonder opmaak of naar tabgescheiden tekst zonder opmaak.

Als u niet-opgemaakte tekst en opgemaakte tabellen wilt importeren, importeer de tekst dan zonder opmaak en plak vervolgens de tabellen uit Word in InCopy.

Stijlen en opmaak in tekst en tabellen behouden

Behoudt de opmaak van het Word-document in het InDesign- of InCopy-document. Aan de hand van de overige opties in het gedeelte Opmaak kunt u opgeven hoe stijlen en opmaak worden behouden.

Handmatige pagina-einden

Bepaalt hoe pagina-einden uit het Word-bestand worden opgemaakt in InDesign of InCopy. Selecteer Pagina-einden behouden om dezelfde pagina-einden als die van Word te gebruiken of selecteer Omzetten naar kolomeinden of Geen einden.

Inline-afbeeldingen importeren

Inline-afbeeldingen uit het Word-document blijven behouden in InCopy.

Niet-gebruikte stijlen importeren

Importeert alle stijlen van het Word-document, zelfs als de stijlen niet op tekst zijn toegepast.

Opsommingstekens/nummering omzetten

Importeert opsommingstekens en nummers als feitelijke tekens, waarbij de vormgeving van de alinea behouden blijft. In genummerde lijsten worden de nummers echter niet automatisch bijgewerkt wanneer de lijstonderdelen worden gewijzigd.

Wijzigingen bijhouden

Als u deze optie selecteert, verschijnen markeringen van Wijzigingen bijhouden uit het Word-document in het InCopy-document. In InDesign worden wijzigingen bijgehouden in de Artikeleditor.

Stijlen automatisch importeren

Importeert stijlen vanuit het Word-document naar het InDesign- of InCopy-document. Als een gele waarschuwingsdriehoek verschijnt naast Stijlnaamconflicten, hebben een of meer alinea- of tekenstijlen uit het Word-document dezelfde naam als een InCopy-stijl.

Om te bepalen hoe deze stijlnaamconflicten worden opgelost, selecteert u een optie in het menu Conflicten alineastijl en Conflicten tekenstijl. Als u InCopy-stijldefinitie gebruiken kiest, wordt de geïmporteerde tekst opgemaakt op basis van de InCopy-stijl. Als u InCopy-stijl opnieuw definiëren kiest, wordt de geïmporteerde tekst opgemaakt op basis van de Word-stijl en wordt bestaande InCopy-tekst opgemaakt met de Word-stijl. Met Naam automatisch wijzigen worden de namen van de geïmporteerde Word-stijlen gewijzigd. Bijvoorbeeld: Als InCopy en Word een stijl Subkop hebben, wordt de naam van de geïmporteerde Word-stijl gewijzigd in Subkop_wrd_1 wanneer Naam automatisch wijzigen is geselecteerd.

Opmerking:

InCopy zet alinea- en tekenstijlen om, maar stijlen van lijsten met opsommingstekens en nummers niet.  

Importeren van stijlen aanpassen

Hiermee kunt u in het dialoogvenster Stijltoewijzing selecteren welke InCopy-stijl moet worden gebruikt voor elke Word-stijl in het geïmporteerde document.

Voorinstelling opslaan

Slaat de huidige Word-importopties voor toekomstig gebruik op. Geef de importopties op, klik op Voorinstelling opslaan, typ de naam van de voorinstelling en klik op OK. De volgende keer dat u een Word-stijl importeert, kunt u de voorinstelling selecteren die u in het menu Voorinstelling hebt gemaakt. Klik op Als standaard instellen als de geselecteerde voorinstelling als standaard voor verdere imports van Word-­documenten moet worden gebruikt.

Importopties voor tekstbestanden

Als u bij het plaatsen van een tekstbestand Importopties tonen selecteert, kunt u uit de volgende opties kiezen:

Tekenset

Geeft de tekenset aan, zoals ANSI, Unicode UTF8 of Windows CE, waarmee het tekstbestand is gemaakt. De standaardselectie is de tekenset die overeenkomt met de standaardtaal en het standaardplatform van InDesign of InCopy.

Hiermee geeft u de tekenset van de computer op, zoals ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS of Chinese Big 5, waarmee het tekstbestand is gemaakt. De standaardselectie is de tekenset die overeenkomt met de standaardtaal en het standaardplatform van InDesign of InCopy.

Platform

Geeft aan of het bestand is gemaakt in Windows of Mac OS.

Woordenboek instellen op

Bepaalt welk woordenboek door de geïmporteerde tekst wordt gebruikt.

Extra harde returns

Bepaalt hoe extra alinea-einden worden geïmporteerd. Kies Aan einde van elke regel verwijderen of Tussen alinea's verwijderen.

Vervangen

Vervangt het opgegeven aantal spaties door een tab.

Typografische aanhalingstekens gebruiken

Zorgt ervoor dat in de geïmporteerde tekst gekrulde aanhalingstekens (“ ”) en gekrulde apostroffen (’) in plaats van rechte aanhalingstekens (" ") en apostroffen (') worden gebruikt.

Importopties voor Microsoft Excel

U kunt bij het importeren van een Excel-bestand uit de volgende opties kiezen:

Werkblad

Geeft het werkblad op dat u wilt importeren.

Weergeven

Hiermee kunt u kiezen of aangepaste of persoonlijke weergaven worden geïmporteerd of genegeerd.

Celbereik

Geeft het bereik van de cellen op waarbij de dubbele punt het bereik bepaalt, zoals in A1:G15. Als het werkblad benoemde bereiken bevat, staan deze namen in het menu Celbereik.

Verborgen cellen importeren die niet in de weergave zijn opgeslagen

Bevat alle cellen die zijn opgemaakt als verborgen cellen in het Excel-spreadsheet.

Tabel

Geeft op hoe de spreadsheetgegevens in het document worden weergegeven.

Opgemaakte tabel

InCopy probeert dezelfde opmaak te behouden die in Excel is gebruikt, maar de opmaak van tekst binnen elke cel blijft mogelijk niet behouden. Als het spreadsheet is gekoppeld in plaats van ingesloten, wordt tijdens het bijwerken van de koppeling alle opmaak die in InCopy op de tabel is toegepast, overschreven.

Niet-opgemaakte tabel

De tabel wordt geïmporteerd zonder opmaak van de spreadsheet. Als u deze optie selecteert, kunt u een tabelstijl toepassen op de geïmporteerde tabel. Als u tekst opmaakt met behulp van alinea- en tekenstijlen, blijft de opmaak ook behouden als u de koppeling naar de spreadsheet bijwerkt.

Niet-opgemaakte gelabelde tekst

De tabel wordt geïmporteerd als tabgescheiden tekst die u in InDesign of in InCopy kunt omzetten naar een tabel.

Slechts één keer opgemaakt

De in Excel gebruikte opmaak blijft tijdens het importeren in eerste instantie behouden in InDesign. Als het spreadsheet gekoppeld is, in plaats van ingesloten, worden opmaakwijzigingen die worden aangebracht in het spreadsheet genegeerd in de gekoppelde tabel als u de koppeling bijwerkt. Deze optie is niet beschikbaar in InCopy.

Tabelstijl

Past de door u opgegeven tabelstijl toe op het geïmporteerde document. Deze optie is alleen beschikbaar als Niet-opgemaakte tabel is geselecteerd.

Celuitlijning

Bepaalt de celuitlijning voor het geïmporteerde document.

Inclusief inline-afbeeldingen

Inline-afbeeldingen uit het Excel-document blijven behouden in InCopy.

Aantal op te nemen decimalen

Bepaalt het aantal decimalen in spreadsheetgetallen.

Typografische aanhalingstekens gebruiken

Zorgt ervoor dat in de geïmporteerde tekst gekrulde aanhalingstekens (“ ”) en gekrulde apostroffen (’) in plaats van rechte aanhalingstekens (" ") en apostroffen (') worden gebruikt.

Importopties gelabelde tekst

U kunt een tekstbestand importeren (of exporteren) en profiteren van InCopy-opmaakmogelijkheden door gebruik te maken van de indeling Gelabelde tekst. Gelabelde-tekstbestanden zijn tekstbestanden met informatie die de opmaak beschrijft die u wilt toepassen in InCopy. Correct gelabelde tekst kan bijna elke opmaak beschrijven die kan worden gebruikt in een InCopy-artikel, inclusief alle speciale tekens en kenmerken op alinea- en tekenniveau.

Zie voor informatie over het opgeven van labels het PDF-bestand over gelabelde tekst op www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_nl (PDF).

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u een gelabelde-tekstbestand importeert en Importopties tonen selecteert in het dialoogvenster Plaatsen.

Typografische aanhalingstekens gebruiken

Zorgt ervoor dat in de geïmporteerde tekst gekrulde aanhalingstekens (“ ”) en gekrulde apostroffen (’) in plaats van rechte aanhalingstekens (" ") en apostroffen (') worden gebruikt.

Tekstopmaak verwijderen

Verwijdert opmaak, zoals lettertype, tekstkleur en tekststijl uit de geïmporteerde tekst.

Conflicten met tekststijlen oplossen met

Bepaalt welke teken- of alineaopmaakstijl wordt toegepast bij een conflict tussen de opmaakstijl in het gelabelde tekstbestand en de opmaakstijl in het InDesign-document. Selecteer Publicatiedefinitie om de definitie te gebruiken die reeds is gedefinieerd voor die opmaakstijl in het InDesign-document. Selecteer Gelabelde-bestandsdefinitie als u de stijl wilt gebruiken die is gedefinieerd in de gelabelde tekst.

Lijst met probleemlabels tonen vóór plaatsen

Geeft een lijst met onbekende labels weer. Als een lijst wordt weergegeven, kunt u het importeren annuleren of ermee doorgaan. Als u het bestand toch importeert, kan dat er anders uitzien.

Buzzword-documenten importeren

Buzzword is een teksteditor op het web waarmee gebruikers tekstbestanden op een webserver kunnen maken en opslaan. In InCopy CS5 kunt u tekst uit Buzzword-documenten importeren en exporteren.

Wanneer u een Buzzword-document importeert, wordt er een URL-koppeling naar het Buzzword-document op de server tot stand gebracht. Wanneer het Buzzword-document buiten InCopy wordt bijgewerkt, kunt u het deelvenster Koppelingen gebruiken om de geïmporteerde versie in InCopy bij te werken. Hierdoor worden echter de wijzigingen in de Buzzword-tekst die u in InCopy hebt aangebracht, verwijderd.

Opmerking:

De Buzzword-toepassing van Acrobat.com is alleen verkrijgbaar in het Engels, Frans en Duits.

 1. Kies Bestand > Plaatsen vanuit Buzzword.

 2. Als u zich nog niet hebt aangemeld bij CS Live, klikt u op Sign In (Aanmelden), geeft u uw e-mailadres en wachtwoord op en klikt u nogmaals op Sign In.

  Als u zich hebt aangemeld, verschijnt in het dialoogvenster Buzzword-documenten plaatsen een lijst met de Buzzword-documenten die u kunt importeren.

 3. Selecteer een of meerdere documenten die u wilt importeren of plak de URL van het Buzzword-document in het veld URL plakken.

 4. Stel een of meer van de volgende opties in en klik op OK.

  Importopties tonen

  Als u deze optie selecteert, wordt het dialoogvenster Importopties Buzzword weergegeven voordat u het bestand plaatst.

  Geselecteerd item vervangen

  Selecteer deze optie om het object te vervangen dat momenteel in het document is geselecteerd.

  Koppelen aan document

  Selecteer deze optie om een koppeling tot stand te brengen tussen het Buzzword-document en de geplaatste tekst. Als u een koppeling tot stand brengt en het Buzzword-document bijwerkt, ziet u in het deelvenster Koppelingen dat het bestand is gewijzigd. Als u de koppeling bijwerkt, wordt de tekst in InCopy bijgewerkt. Opmaakwijzigingen die u in InCopy hebt aangebracht in deze tekst, gaan echter verloren.

  Rasteropmaak toepassen

  Maak de geïmporteerde tekst opnieuw op in overeenstemming met rasterkenmerken.

 5. Als u Importopties tonen hebt geselecteerd, geeft u instellingen op in het dialoogvenster Importopties Buzzword.

  Dit dialoogvenster bevat vrijwel dezelfde opties als het dialoogvenster Importopties RTF. Zie Importopties voor Microsoft Word- en RTF-documenten. Buzzword beschikt momenteel niet over een stijlfunctie en de stijlopties zijn dus nog niet beschikbaar.

 6. Klik of sleep met de geladen tekstcursor om een tekstkader te maken.

Aziatische tekst met behulp van inline-invoer typen

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerde tekst (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Geavanceerde tekst (Mac OS).
 2. Selecteer Inline-invoer voor niet-Latijnse tekst gebruiken en klik op OK.

Gebruik een systeeminvoermethode (indien beschikbaar) wanneer u 2-byte en 4-byte tekens gaat invoeren. Deze methode is vooral bedoeld voor het invoeren van Aziatische tekens.

U kunt een speciaal invoerprogramma gebruiken om Aziatische tekst rechtstreeks in tekstkaders in te voeren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online