Hyperlinks

U kunt hyperlinks maken, zodat een gebruiker, wanneer u vanuit InDesign exporteert naar Adobe PDF of SWF, kan klikken op een koppeling om te springen naar andere locaties in hetzelfde document, naar andere documenten of naar websites. Hyperlinks die u exporteert naar PDF of SWF in InCopy zijn niet actief.

Een bron is een stuk tekst, een tekstkader of afbeeldingskader dat als hyperlink functioneert. Een doel is de URL, het bestand, het e-mailadres, de pagina, het tekstanker of het gedeelde doel waarnaar een hyperlink springt. Een bron kan naar slechts één doel springen, terwijl meerdere bronnen naar hetzelfde doel kunnen springen.

Een bron is een tekst of afbeelding die als hyperlink functioneert. Een doel is de URL, het bestand, het e-mailadres, de pagina, het tekstanker of de gedeelde bestemming waarnaar een hyperlink springt. Een bron kan naar slechts één doel springen, terwijl meerdere bronnen naar hetzelfde doel kunnen springen.

Opmerking:

Als u wilt dat de brontekst wordt gegenereerd aan de hand van de doeltekst, voegt u een kruisverwijzing toe in plaats van een hyperlink. Zie Kruisverwijzingen.

Hyperlinks

A. Hyperlinkbron B. Lijst met hyperlinks in het huidige document C. Statuspictogrammen voor hyperlinks 

 • Kies Venster > Interactief > Hyperlinks.
 • Kies Venster > Hyperlinks.
 • Kies Venster > Tekst en tabellen > Kruisverwijzingen.
 1. Kies Sorteren in het menu van het deelvenster Hyperlinks en kies daarna een van de volgende opties:

  Handmatig

  Hiermee worden de hyperlinks weergegeven in de volgorde waarin deze aan het document zijn toegevoegd.

  Op naam

  Hiermee worden de hyperlinks in alfabetische volgorde weergegeven.

  Op type

  Hiermee worden de hyperlinks in groepen van vergelijkbaar type weergegeven.

 1. Kies Kleine deelvensterrijen in het menu van het deelvenster Hyperlinks.

U kunt hyperlinks maken naar pagina's, URL's, tekstankerpunten, e-mailadressen en bestanden. Als u een hyperlink maakt naar een pagina of tekstanker in een ander document, moet u ervoor zorgen dat de geëxporteerde bestanden worden weergegeven in dezelfde map.

Opmerking:

Kies Weergave > Extra's > Hyperlinks tonen of Hyperlinks verbergen om hyperlinks weer te geven of te verbergen.

Opmerking:

Als de optie Hyperlinks is geselecteerd in het dialoogvenster PDF exporteren in InDesign, worden hyperlinks in geëxporteerde Adobe PDF-bestanden opgenomen. Als de optie Inclusief hyperlinks is geselecteerd in het dialoogvenster SWF exporteren, worden hyperlinks in het geëxporteerde SWF-bestand opgenomen.

U kunt verschillende methoden gebruiken om hyperlinks naar URL's te maken. Bij het opgeven van een URL kunt u elk geldig internetprotocol gebruiken: http://, file://, ftp:// of mailto://.

Opmerking:

Wellicht wilt u een tekenstijl voor hyperlinks maken. Hyperlinks worden vaak opgemaakt in onderstreepte, blauwe tekst.

 1. Selecteer de tekst, het kader of de afbeelding die of dat de bron van de hyperlink moet worden. Zo kunt u bijvoorbeeld de tekst 'Zie de website van Adobe' selecteren.
 2. Gebruik in het deelvenster Hyperlinks een van de volgende methoden om een hyperlink naar een URL te maken:
  • Typ of plak de URL-naam (bijvoorbeeld http://www.adobe.nl) in het URL-tekstvak en kies Nieuwe hyperlink in het deelvenster Hyperlinks. Kies URL in het menu Koppelen naar, geef vormgevingsopties op en klik op OK.

  • Kies, terwijl u een URL hebt geselecteerd in uw document, de optie Nieuwe hyperlink van URL in het menu van het deelvenster Hyperlinks. Dubbelklik op de hyperlink in het deelvenster Hyperlinks en kies URL in het menu Koppelen naar, geef de vormgevingsopties op en klik op OK.

  • Selecteer een eerder toegevoegde URL vanuit het URL-menu. De vormgeving van de hyperlink is gelijk aan de vormgeving die is gebruikt in de vorige URL.

  • Kies Nieuwe hyperlink in het menu van het deelvenster Hyperlinks. Kies URL in het menu Koppelen naar, geef vormgevingsopties op en klik op OK.

Opmerking:

Als een URL-hyperlink niet werkt in het geëxporteerde PDF-bestand, kan dit probleem worden veroorzaakt door de gedeelde bestemming van de hyperlink. Dubbelklik op de hyperlink in het deelvenster Hyperlinks, kies URL in het menu Koppelen naar, schakel Gedeelde hyperlinkbestemming uit en klik op OK.

Als u een hyperlink naar een bestand maakt en u klikt op de hyperlink in het geëxporteerde PDF- of SWF-bestand, wordt het bestand geopend in de oorspronkelijke toepassing, zoals Microsoft Word voor DOC-bestanden.

Zorg ervoor dat het bestand dat u opgeeft, beschikbaar is voor iedereen die het PDF- of SWF-bestand opent dat u exporteert. Als u bijvoorbeeld de geëxporteerde PDF naar een collega verzendt, geeft u een bestand op de gedeelde server op in plaats van een bestand op uw vaste schijf.

 1. Selecteer de tekst, het kader of de afbeelding die of dat u als bron van de hyperlink wilt gebruiken.
 2. Kies Nieuwe hyperlink in het menu van het deelvenster Hyperlinks of klik op de knop Nieuwe hyperlink maken onder in het deelvenster Hyperlinks.
 3. Kies in het dialoogvenster Nieuwe hyperlink de optie Bestand in het menu Koppelen naar.
 4. Typ de padnaam bij Pad of klik op de mapknop om de bestandsnaam te zoeken en hierop te dubbelklikken.
 5. Selecteer Gedeelde hyperlinkbestemming als u wilt dat het bestand wordt opgeslagen in het deelvenster Hyperlinks, zodat u het later gemakkelijk opnieuw kunt gebruiken.
 6. Geef de vormgeving van de hyperlinkbron op en klik vervolgens op OK.
 1. Selecteer de tekst, het kader of de afbeelding die of dat u als bron van de hyperlink wilt gebruiken.
 2. Kies Nieuwe hyperlink in het menu van het deelvenster Hyperlinks of klik op de knop Nieuwe hyperlink maken onder in het deelvenster Hyperlinks.
 3. Kies in het dialoogvenster Nieuwe hyperlink de optie E-mail in het menu Koppelen naar.
 4. Typ bij Adres het e-mailadres, bijvoorbeeld gebruikersnaam@bedrijf.nl.
 5. Typ bij Onderwerpregel de tekst die wordt weergegeven op de onderwerpregel van het e-mailbericht.
 6. Selecteer Gedeelde hyperlinkbestemming als u wilt dat het e-mailbericht wordt opgeslagen in het deelvenster Hyperlinks, zodat u het later gemakkelijk opnieuw kunt gebruiken.
 7. Geef de vormgeving van de hyperlinkbron op en klik vervolgens op OK.

U kunt een hyperlink naar een pagina maken zonder eerst een doel in te stellen. Als u echter een paginadoel maakt, kunt u een paginanummer en weergave-instelling opgeven.

 1. Selecteer de tekst, het kader of de afbeelding die of dat u als bron van de hyperlink wilt gebruiken.
 2. Kies Nieuwe hyperlink in het menu van het deelvenster Hyperlinks of klik op de knop Nieuwe hyperlink maken onder in het deelvenster Hyperlinks.
 3. Kies in het dialoogvenster Nieuwe hyperlink de optie Pagina in het menu Koppelen naar.
 4. Selecteer bij Document het document met het doel waaraan de hyperlink moet worden gekoppeld. Alle geopende documenten die zijn opgeslagen, staan in het pop-upmenu. Als het gewenste document niet is geopend, selecteert u Bladeren in het pop-upmenu, zoekt u het bestand en klikt u op Openen.
 5. Geef voor Pagina het paginanummer op waar u naartoe wilt springen.
 6. Voer voor de zoominstelling een van de volgende acties uit om de weergavestatus te selecteren van de pagina waarnaar de hyperlink springt:
  • Selecteer Vast om de vergrotingsfactor en de paginapositie weer te geven die tijdens het maken van de hyperlink van kracht waren.

  • Selecteer Weergave passend om het zichtbare deel van de actieve pagina als het doel weer te geven.

  • Selecteer In venster passen om de actieve pagina in het doelvenster weer te geven.

  • Selecteer Aan breedte aanpassen of Aan hoogte aanpassen om de breedte of hoogte van de actieve pagina in het doelvenster weer te geven.

  • Selecteer Aan zichtbaar gebied aanpassen om de pagina zo weer te geven, dat de tekst en afbeeldingen ervan binnen de breedte van het venster passen. De marges worden meestal niet weergegeven.

  • Selecteer Vergroting overnemen om het doelvenster met de vergrotingsfactor weer te geven die de lezer na het klikken op de hyperlink gebruikt.

 7. Geef vormgevingsopties op en klik op OK.

Het is alleen nodig om een hyperlinkbestemming te maken als u een hyperlink of kruisverwijzing naar een tekstankerpunt maakt. Een tekstankerpunt kan wijzen naar een tekstselectie of naar de locatie van het invoegpunt. Vervolgens maakt u de hyperlink of de kruisverwijzing die naar de hyperlinkbestemming wijst. U kunt ook hyperlinkdoelen maken voor pagina's en URL's, maar een doel is niet nodig voor dergelijke koppelingen.

Hyperlinkdoelen die u maakt, worden mogelijk niet weergegeven in het deelvenster Hyperlinks, maar in het dialoogvenster dat wordt geopend wanneer u hyperlinks maakt of bewerkt.

 1. Plaats, als u een tekstanker aan het maken bent, met het tekstgereedschap de invoegpositie of selecteer het tekstbereik dat het anker moet worden.

  U kunt geen ankerdoel instellen voor tekst op een stramienpagina.

 2. Kies Nieuw hyperlinkdoel in het menu van het deelvenster Hyperlinks.
 3. Kies Tekstanker in het menu Type. Typ een naam voor het tekstanker en klik op OK.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit en klik op OK:
  • Kies Tekstanker in het menu Type. Geef een naam op voor het tekstanker.

  • Kies Tekstanker in het menu Type. Geef het nummer op van de pagina waar u naartoe wilt springen en kies de zoominstelling. Typ een naam voor de pagina of selecteer Naam met paginanummer om het doel automatisch een naam te geven op basis van het paginanummer dat en de zoominstelling die u hebt opgegeven.

  • Kies URL in het menu Type. Typ of plak een URL, zoals http://www.adobe.nl. U kunt elk geldig internetprotocol gebruiken: http://, file://, ftp:// of mailto://.

 1. Selecteer de tekst, het kader of de afbeelding die of dat u als bron van de hyperlink wilt gebruiken.
 2. Kies Nieuwe hyperlink in het menu van het deelvenster Hyperlinks of klik op de knop Nieuwe hyperlink maken onder in het deelvenster Hyperlinks.
 3. Kies Tekstanker in het menu Type.
 4. Selecteer bij Document het document met het doel waaraan de hyperlink moet worden gekoppeld. Alle geopende documenten die zijn opgeslagen, staan in het pop-upmenu. Als het gewenste document niet is geopend, selecteert u Bladeren in het pop-upmenu, zoekt u het bestand en klikt u op Openen.
 5. Kies vanuit het menu Tekstanker het doel voor het tekstanker dat u hebt gemaakt.
 6. Geef vormgevingsopties voor de hyperlink op en klik op OK.

Als u tijdens het maken van een hyperlink de optie Gedeelde bestemming kiest in het menu Koppelen naar, kunt u elk benoemd doel opgeven. Een doel is benoemd als u een URL toevoegt via het URL-tekstvak of als u Gedeelde hyperlinkbestemming selecteert tijdens het maken van een hyperlink naar een URL, bestand of e-mailadres.

 1. Selecteer de tekst, het kader of de afbeelding die of dat u als bron van de hyperlink wilt gebruiken.
 2. Kies Nieuwe hyperlink in het menu van het deelvenster Hyperlinks of klik op de knop Nieuwe hyperlink maken onder in het deelvenster Hyperlinks.
 3. Kies in het dialoogvenster Nieuwe hyperlink de optie Gedeelde bestemming in het menu Koppelen naar.
 4. Selecteer bij Document het document met het doel waaraan de hyperlink moet worden gekoppeld. Alle geopende documenten die zijn opgeslagen, staan in het pop-upmenu. Als het gewenste document niet is geopend, selecteert u Bladeren in het pop-upmenu, zoekt u het bestand en klikt u op Openen.
 5. Kies een bestemming in het menu Naam.
 6. Geef vormgevingsopties voor de hyperlink op en klik op OK.

De opties bepalen de vormgeving van de bron van de hyperlink of kruisverwijzing in het geëxporteerde PDF- of SWF-bestand. Deze vormgevingsopties worden tevens weergegeven in het InDesign-document als u de opdracht Weergave > Extra's > Hyperlinks tonen selecteert.

Tekenstijl

Kies een tekenstijl die u wilt toepassen op de bron van een hyperlink. De optie Tekenstijl is alleen beschikbaar als de bron van de hyperlink geselecteerde tekst is, en geen geselecteerd kader of geselecteerde afbeelding.

Als u een kruisverwijzing invoegt, kunt u een tekenstijl toepassen tijdens het bewerken van de opmaak van een kruisverwijzing. U kunt ook tekenstijlen toepassen op bouwstenen binnen een opmaak. Zie Opmaak voor kruisverwijzingen gebruiken.

Type

Selecteer Zichtbare rechthoek of Onzichtbare rechthoek.

Markeren

Selecteer Omkeren, Contour, Inzet of Geen. Deze opties bepalen de vormgeving van de hyperlink als hierop wordt geklikt in het PDF- of SWF-bestand.

Kleur

Selecteer een kleur voor de zichtbare hyperlinkrechthoek.

Breedte

Bepaal de dikte van de hyperlinkrechthoek door Dun, Normaal of Dik te selecteren.

Stijl

Selecteer de optie Ononderbroken of Streepjes om de vormgeving van de hyperlinkrechthoek te bepalen.

U kunt zoeken naar URL's (zoals 'www.adobe.nl') in uw document en deze omzetten in hyperlinks.

 1. Kies URL's omzetten in hyperlinks in het menu van het deelvenster Hyperlinks.
 2. Geef bij Bereik aan of u URL's in het hele document, het huidige artikel of de huidige selectie wilt omzetten.
 3. Als u een tekenstijl op de hyperlink wilt toepassen, selecteert u de gewenste tekenstijl in het menu Tekenstijl.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit en klik op Gereed.
  • Klik op Zoeken om de volgende URL te zoeken.

  • Klik op Omzetten om de huidige URL om te zetten in een hyperlink.

  • Klik op Alles omzetten om alle URL's om te zetten in hyperlinks.

Met het deelvenster Hyperlinks kunt u hyperlinks bewerken, verwijderen, opnieuw instellen en opzoeken. In InCopy kunt u alleen hyperlinks beheren als het artikel is uitgecheckt voor bewerken.

 1. Dubbelklik in het deelvenster Hyperlinks op het item dat u wilt bewerken.
 2. Breng in het dialoogvenster Hyperlinks bewerken zo nodig wijzigingen in de hyperlinks aan en klik op OK.
Opmerking:

U kunt een hyperlink naar een URL bewerken door de hyperlink te selecteren, de URL te bewerken in het URL-tekstvak en vervolgens op Enter of Tab te drukken.

Wanneer u een hyperlink verwijdert, blijft de brontekst of ‑afbeelding behouden.

 1. Selecteer in het deelvenster Hyperlinks het item dat of de items die u wilt verwijderen, en klik op de knop Verwijderen onder in het deelvenster.

Als u de naam van een hyperlinkbron wijzigt, verandert de wijze waarop de hyperlinkbron wordt weergegeven in het deelvenster Hyperlinks.

 1. Selecteer de hyperlink in het deelvenster Hyperlinks.
 2. Kies Naam hyperlink wijzigen in het menu van het deelvenster Hyperlinks en geef een nieuwe naam op.
 1. Open het document waarin het doel staat.
 2. Kies Opties hyperlinkbestemming in het menu van het deelvenster Hyperlinks.
 3. Selecteer voor Doel de naam van het te bewerken doel.
 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op Bewerken en breng de noodzakelijke wijzigingen voor het doel aan.

  • Klik op Verwijderen om het doel te verwijderen.

 5. Wanneer u klaar bent met het bewerken of verwijderen van doelen, klikt u op OK.
 1. Selecteer het tekstbereik, het tekstkader of het afbeeldingskader dat de nieuwe hyperlinkbron wordt. Zo wilt u bijvoorbeeld wellicht extra tekst selecteren om op te nemen in de bron.
 2. Selecteer de hyperlink in het deelvenster Hyperlinks.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Hyperlink opnieuw instellen in het menu van het deelvenster Hyperlinks.

  • U kunt met de optie Hyperlink bijwerken in het deelvenster Hyperlinks hyperlinks naar externe documenten bijwerken.

 • Als u de bron van een hyperlink of kruisverwijzing wilt opzoeken, selecteert u het item dat u wilt zoeken in het deelvenster Hyperlinks. Kies Naar bron in het menu van het deelvenster Hyperlinks. De tekst of het kader wordt geselecteerd.
 • Als u de bestemming van een hyperlink of kruisverwijzing wilt opzoeken, selecteert u het item dat u wilt zoeken in het deelvenster Hyperlinks. Kies Naar doel in het menu van het deelvenster Hyperlinks.

Als het item een URL-doel is, wordt InDesign gestart of gaat u naar de webbrowser waarin het doel wordt geopend. Als het item een tekstanker of paginadoel is, gaat InDesign naar die locatie.

Wanneer een Microsoft Word-document met hyperlinks in een InDesign-document wordt geïmporteerd, wordt mogelijk een vak of rand rond de URL's van de hyperlink (bijvoorbeeld www.adobe.nl) weergegeven. Het InDesign-document neemt een staal met de naam Word_R0_G0_B255 over. Het document neemt ook een tekenstijl genaamd 'Hyperlink' over, waarmee de tekst wordt onderstreept en een blauwe kleur krijgt.

U kunt het vak verwijderen door in het deelvenster Hyperlinks te dubbelklikken op de hyperlink. Kies onder Vormgeving de optie Onzichtbare rechthoek in het menu Tekst en klik op OK.

Desgewenst kunt u ook het geïmporteerde staal verwijderen. U kunt dit staal dan vervangen door een ander staal. Zie Afzonderlijke stalen verwijderen.

Opmerking:

Voordat u het Word-document in InDesign plaatst, kunt u de hyperlinks uit de URL's in het Word-document verwijderen om te voorkomen dat deze opmaak wordt overgenomen. Raadpleeg de documentatie bij Word voor nadere informatie hierover. U kunt ook een tekenstijl met de naam 'Hyperlink' in het InDesign-document maken voordat u het Word-bestand importeert. Als u het Word-document vervolgens importeert, wordt de InDesign-stijl met dezelfde naam standaard gebruikt.

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online