Opslaan en exporteren

Documenten opslaan

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een bestaand document onder dezelfde naam wilt opslaan, kiest u Bestand > Inhoud opslaan.

  • Sla het bestand onder een andere naam op. Kies Bestand > Opslaan als, geef een locatie en bestandsnaam op en klik op Opslaan. Het nieuwe document wordt het actieve document.

  • Als u een kopie van een artikel of een afbeelding onder een andere naam wilt opslaan, kiest u Bestand > Kopie van inhoud opslaan, geeft u een locatie en een bestandsnaam op en klikt u op Opslaan. De opgeslagen kopie wordt niet het actieve document.

  • Als u een kopie van een document als een sjabloon wilt opslaan, kiest u Bestand > Inhoud opslaan als, geeft u een locatie en een bestandsnaam op en kiest u vervolgens InCopy-sjabloon bij Opslaan als type (Windows) of opmaak (Mac OS).

  • Kies Bestand > Alle inhoud opslaan om alle artikelen in het document op te slaan.

  • Als u een kopie van een document wilt opslaan in een tekstindeling, kiest u Bestand > Inhoud opslaan als, geeft u een locatie en een bestandsnaam op en kiest u Alleen tekst of Rich Text Format bij Opslaan als type (Windows) of opmaak (Mac OS).

Opmerking:

Bij het opslaan van een beheerd (gekoppeld) document wordt de koppeling in het InDesign-bestand niet bijgewerkt. Als u het artikel in het bestandssysteem wilt bijwerken, volgt u het proces dat wordt beschreven in de documentatie bij het workflowsysteem of u vraagt de systeembeheerder om hulp.

Voorvertoningen in opgeslagen documenten opnemen

Aan de hand van miniatuurvoorvertoningen van documenten en sjablonen kunt u de desbetreffende bestanden gemakkelijk herkennen in Adobe Bridge en Adobe Mini Bridge. Er wordt een voorvertoning gemaakt wanneer u een document of sjabloon opslaat. Een voorvertoning van een document bevat alleen een JPEG-afbeelding van de eerste spread. Een voorvertoning van een sjabloon bevat een JPEG-afbeelding van elke pagina in de sjabloon. U kunt de grootte van de voorvertoning en het aantal pagina's naar wens aanpassen. Met de optie Extra groot 1024x1024 kunt u bijvoorbeeld snel de inhoud van een pagina op hoge resolutie doornemen voordat u het bestand opent.

U kunt deze optie inschakelen in de Voorkeuren of in het dialoogvenster Opslaan als. Als u voorvertoningen opslaat, worden de bestanden niet alleen groter maar duurt het ook langer om het document op te slaan. Daarom is het vaak raadzaam deze optie alleen in specifieke situaties in te schakelen in het dialoogvenster Opslaan als.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u steeds een voorvertoning aan een document wilt toevoegen wanneer u dat document opslaat, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Bestandsafhandeling (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Bestandsafhandeling (Mac OS).

  • Als u een voorvertoning voor een specifiek document wilt toevoegen, kiest u Bestand > Opslaan als.

  • Als u een voorvertoning voor een specifiek document wilt toevoegen, kiest u Bestand > Inhoud opslaan als.

 2. Selecteer Altijd voorvertoningsafbeeldingen opslaan bij documenten.
 3. Als u de voorvertoning instelt in het dialoogvenster Voorkeuren, selecteert u het aantal voorvertoningspagina's in het menu Pagina's en kiest u een optie in het menu Grootte voorvertoning.
  Opmerking:

  Als u de optie voor een voorvertoning selecteert in het dialoogvenster Opslaan als, wordt deze optie ook geselecteerd in het dialoogvenster Voorkeuren en worden de standaardinstellingen voor Pagina's en Grootte voorvertoning gebruikt.

Bestandstypen van InCopy

U kunt in InCopy met diverse bestandstypen werken.

InCopy-inhoudsbestanden (.icml)

Dit is het standaardbestandstype bij het exporteren van artikelen of afbeeldingen uit InDesign en bij het opslaan en maken van nieuwe documenten met InCopy. Dit bestandstype wordt als het bestandstype InCopy-document weergegeven in het dialoogvenster Exporteren of Opslaan als.

InCopy CS3 Interchange-bestanden (.incx)

Dit is een oud bestandstype dat in InCopy CS3 en oudere versies van InCopy werd gebruikt.

Toewijzingsbestanden (.icma)

Deze bestanden vormen een subset van een InDesign-document. Ze bevatten de inhoud en de stijlen en ook de geometrie van het hoofdbestand in InDesign. Toewijzingsbestanden kunnen op diverse niveaus worden weergegeven (draadmodel, toegewezen spreads of alle spreads). De InDesign-gebruiker stelt deze opties in bij het maken van het toewijzingsbestand. Alleen InDesign-gebruikers kunnen toewijzingsbestanden maken en alleen InCopy-gebruikers kunnen toewijzingsbestanden openen.

Voor oude toewijzingsbestanden voor InCopy CS3 werd de extensie .inca gebruikt.

Toewijzingspakketbestanden (.icap)

Toewijzingspakketbestanden zijn toewijzingsbestanden die in InDesign zijn gecomprimeerd om te worden gedistribueerd. Toewijzingspakketten bevatten het toewijzingsbestand, de toegewezen artikelbestanden en alle gekoppelde afbeeldingen.

Voor oude InCopy CS3-toewijzingspakketten werd de extensie .incp gebruikt.

Sjabloonbestanden (.icmt)

Sjablonen zijn handige uitgangspunten voor zelfstandige documenten, omdat u hierin voorinstellingen kunt opgeven voor de afmetingen voor het paginaformaat en het tekstgebied, voor stijlen (alinea- en tekenstijlen), XML-labels, stalen, vooraf gelabelde voorbeeldinhoud, enzovoort. Sjabloonbestanden worden geopend als "naamloze" documenten en geven de inhoud en de stijlen weer, maar niet de paginageometrie (layoutinformatie uit een InDesign-document). Dit bestandstype is het bestandstype InCopy-sjabloon in het dialoogvenster Opslaan als.

InDesign-bestanden (.indd)

Wanneer deze bestanden worden weergegeven in InCopy, bieden zij een volledig getrouwe weergave van het InDesign-document, met inbegrip van inhoud, stijlen en layout van alle pagina-items. InCopy-gebruikers kunnen alleen de inhoudsitems bewerken die beschikbaar zijn gesteld door InDesign-gebruikers. Ze kunnen andere items wel weergeven, maar niet bewerken.

Opmerking:

U kunt in InCopy diverse typen tekstbestanden openen, waaronder Microsoft Word, .rtf en .txt. Bij elke bestandsindeling die u kiest, worden de bijbehorende importopties weergegeven.

InCopy-documenten exporteren

U kunt een InCopy-document volledig of gedeeltelijk in een andere bestandsindeling opslaan. Over het algemeen wordt elk onderdeel van een InCopy-document (bijvoorbeeld tekstkaders en afbeeldingen) naar een afzonderlijk bestand geëxporteerd. Een uitzondering hierop vormt het exporteren van een InCopy-document naar Adobe PDF, waarbij alle tekst en afbeeldingen uit een document naar één PDF-bestand worden gekopieerd.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u tekst wilt exporteren, klikt u met de tool Tekst  in de tekst.

  • Als u een afbeelding wilt exporteren, klikt u met de tool Positie  op de afbeelding.

 2. Kies Bestand > Exporteren.
 3. Geef een naam en locatie voor de geëxporteerde inhoud op en selecteer een bestandsindeling bij Opslaan als type.

  De XML-indeling staat alleen in de lijst wanneer XML-labels zijn toegevoegd aan het document. Als u tekst exporteert en de gewenste tekstverwerker niet in de lijst staat, zult u het document in een bestandsindeling moeten opslaan die door die tekstverwerker kan worden geïmporteerd, zoals Rich Text Format. Als de tekstverwerker geen enkele InCopy-exportindeling ondersteunt, gebruikt u de indeling Alleen tekst (ASCII).

  Opmerking:

  Als u exporteert in de ASCII-indeling, worden alle opmaakkenmerken uit de tekst verwijderd. U behoudt de volledige opmaak door het exportfilter Tagged Text van InCopy te gebruiken.

 4. Klik op Opslaan om de inhoud in de geselecteerde bestandsindeling te exporteren.

Naam van InCopy-artikelen wijzigen

Als een artikel uit InDesign wordt geëxporteerd, krijgt het document een bestandsnaam met de extensie .icml. Deze bestandsnaam wordt in InCopy automatisch gebruikt als de artikelnaam in het deelvenster Toewijzingen in InDesign en op de artikelscheidingsbalk. In tegenstelling tot de bestandsnaam wordt de artikelnaam ingesloten in het bestand.

 1. Als u de artikelnaam handmatig wilt wijzigen, opent u een artikelbestand in InCopy.
 2. Kies Bestand > Inhoudsbestandsgegevens.
 3. Zorg ervoor dat het tabblad Beschrijving is geselecteerd en typ vervolgens een nieuwe naam als Documenttitel.
Opmerking:

Soms moet een beheerder de artikelnaam wijzigen vanwege de workflowprocessen op het systeem. Als u de naam van het artikel niet kunt wijzigen door de bovenstaande stappen te volgen, neemt u contact op met de workflowbeheerder.

U kunt bij het uitchecken van het artikel de naam van het artikel ook wijzigen in het deelvenster Toewijzingen. De bestandsnaam wordt echter niet gewijzigd op de schijf.

Inhoud exporteren naar Buzzword

Buzzword is een teksteditor op het web waarmee gebruikers tekstbestanden op een webserver kunnen maken en opslaan. Wanneer u een artikel exporteert naar Buzzword, maakt u een tekstbestand op de Buzzword-server.

 1. Selecteer tekst of plaats het invoegpunt in een tekstkader dat deel uitmaakt van het artikel dat u wilt exporteren.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Kies in InDesign Bestand > Exporteren voor Buzzword.

  • Kies in InCopy Bestand > Exporteren naar Buzzword.

 3. Als u zich nog niet hebt aangemeld bij CS Live, klikt u op Sign In (Aanmelden), geeft u uw e-mailadres en wachtwoord op en klikt u nogmaals op Sign In.

 4. Geef in het dialoogvenster Artikel exporteren voor Buzzword de naam op van het Buzzword-document dat moet worden gemaakt en klik vervolgens op OK.

Het Buzzword-document wordt geopend op Acrobat.com. Vervolgens kunt u het document verplaatsen naar een andere werkruimte en met anderen delen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?