Fout '...lettertypen zijn momenteel niet beschikbaar...' | InCopy, InDesign

Probleem

Wanneer u een document opent, tekst of afbeeldingen importeert of bestanden van PageMaker 6.5 - 7.x of QuarkXPress 3.3x - 4.1 omzet, ontvangt u de volgende fout:

'Het document [bestandsnaam] gebruikt een of meer lettertypen die momenteel niet beschikbaar zijn op uw systeem. De tekst gebruikt een ander lettertype totdat het originele lettertype beschikbaar is.'

Details

 • De toepassing geeft bij de melding een lijst met ontbrekende lettertypen weer.
 • De ontbrekende lettertypen verschijnen in de sectie Ontbreekt boven aan het menu Lettertype.
 • Tekst waarvoor een ontbrekend lettertype wordt gebruikt, wordt roze gemarkeerd.

Oplossing

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Oplossing 1: installeer of activeer de ontbrekende lettertypen.

Installeer de ontbrekende lettertypen (zie 'Lettertypen installeren' in de Help van InDesign of InCopy voor meer informatie). Als de lettertypen al zijn geïnstalleerd en u gebruikt een hulpprogramma voor lettertypebeheer, zorg er dan voor dat de lettertypen geactiveerd zijn. Gebruikt u een hulpprogramma voor lettertypebeheer, raadpleeg dan de documentatie van het programma voor instructies.

Oplossing 2: installeer de tekenstijl of gebruik alleen geïnstalleerde tekenstijlen.

InDesign en InCopy ondersteunen alleen geïnstalleerde tekenstijlen. Sommige lettertypen, zoals Critter, hebben geen vette of cursieve tekenstijl. In dat geval selecteert u de versie zonder opmaak van de tekenstijl in InDesign of InCopy. Zorg dat de tekenstijl (bijvoorbeeld Tekton Bold, Optima Oblique) is geïnstalleerd of wijzig de tekenstijl naar een stijl die beschikbaar is in InDesign of InCopy.

Oplossing 3: installeer ontbrekende lettertypen opnieuw.

Controleer of het lettertype in een andere toepassing wordt weergegeven om te controleren of het lettertype correct is geïnstalleerd. Wordt het lettertype niet weergegeven in een andere toepassing, installeer het dan opnieuw. Nadat u een lettertype hebt geïnstalleerd, moet u soms uw computer opnieuw opstarten om het lettertype beschikbaar te maken.

Opmerking: Mac OS X installeert en beheert lettertypen anders dan eerdere versies van Mac OS. Voor meer informatie leest u Problemen met lettertypen oplossen (Mac OS X) of raadpleegt u het Apple Support-artikel 'Mac OS X: Font Locations and Their Purposes' op de Apple-website op http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106417.

Oplossing 4: vervang ontbrekende lettertypen.

Gebruik de opdracht Lettertype zoeken om elk exemplaar van het ontbrekende lettertype te vervangen door een geïnstalleerd lettertype.

De opdracht Lettertype zoeken vervangt geen lettertypen die zich in geïmporteerde afbeeldingen bevinden. Installeer het ontbrekende lettertype als het zich in een geplaatst EPS- of PDF-bestand bevindt. Of maak het EPS- of PDF-bestand opnieuw en sluit het lettertype in.

Opmerking: door een lettertype te vervangen verandert de weergave van het document mogelijk, als het geïnstalleerde lettertype meer of minder plaats inneemt dan het ontbrekende lettertype.

Zo vervangt u een ontbrekend lettertype:

 1. Open het document.
 2. Kies Type > Lettertype zoeken.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Lettertype zoeken het ontbrekende lettertype in de lijst Lettertypen in document.
 4. Kies een nieuwe tekenstijl en lettertypefamilie uit de menu's Vervangen door.
 5. Klik op Eerste zoeken en dan op Wijzigen of op Zoeken/Wijzigen om alle afzonderlijke exemplaren van het ontbrekende lettertype te markeren, of klik op Alles wijzigen om alle exemplaren van het ontbrekende lettertype te vervangen.

Oplossing 5: zorg dat lettertypen van Type 1 (PostScript) een overzichts- en bitmapbestand hebben.

Als het ontbrekende lettertype een lettertype van Type 1 (PostScript) is, moet u ervoor zorgen dat er zich zowel een overzichtsbestand als een bitmapbestand in de volgende mappen op systeemniveau bevindt:

Opmerking Als u een hulpprogramma voor lettertypebeheer gebruikt, zoals ATM Deluxe, kunnen lettertypen op een andere plaats op de vaste schijf worden opgeslagen. ATM is niet getest in Vista en wordt niet officieel ondersteund op het Vista-besturingssysteem.

Op Windows XP:

 • Overzichtsbestanden (.pfm): X:/Windows/Fonts, waarbij 'X' het systeemstation is
 • Bitmapbestanden (.pfb, .afm): X:/Windows/Fonts, waarbij 'X' het systeemstation is

Onder Windows 2000:

 • Overzichtsbestanden (.pfm): X:/Winnt/Fonts, waarbij 'X' het systeemstation is
 • Bitmapbestanden (.pfb, .afm): X:/PSFONTS, waarbij 'X' het systeemstation is

Op Mac OS X:

Opmerking: Adobe-bitmapbestanden Type 1 (PostScript) gebruiken de naam van het lettertype. Overzichtsbestanden gebruiken een verkorte versie van de naam van het lettertype (bijvoorbeeld 'Isabe' voor het lettertype Isabella). Als u wilt controleren of een bestand een Type 1 overzichtsbestand, bitmapbestand, Suitcase-bestand, een True Type-bestand of een Adobe OpenType-lettertypebestand is, selecteert u het bestand. Kies vervolgens Bestand > Informatie ontvangen in Finder en kijk naar het veld Soort.

 • Library/Fonts
 • System Folder/Fonts
 • User/Library/Fonts
 • User/Library/Application Support/Adobe/Fonts
 • Applications/Adobe InCopy [Versie] /Fonts
 • Applications/Adobe InDesign [Versie] /Fonts

Oplossing 6: maak de bestanden met lijsten van Adobe-lettertypen opnieuw.

Op Windows:

 1. Sluit alle Adobe-toepassingen.
 2. Kies Start > Zoeken > Naar bestanden of mappen.
 3. Zoek naar de bestanden met lettertypelijsten:

  • In Windows XP en Windows Vista typt u "Adobefnt*.lst" (inclusief aanhalingstekens) in het vak Gehele of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken.
  • Typ in Windows 2000 "Adobefnt*.lst" (inclusief de aanhalingstekens) in het vak Naam en klik vervolgens op Nu zoeken.
 4. Selecteer alle vermelde bestanden en kies Bestand > Verwijderen. (Als u een bestand met een lettertypelijst voor een andere Adobe-toepassing verwijdert, wordt het bestand opnieuw gemaakt wanneer de Adobe-toepassing de volgende keer wordt gestart.)
 5. Start InCopy of InDesign opnieuw. De bestanden met lettertypelijsten worden tijdens het opstarten opnieuw gemaakt.

Op Mac OS X:

 1. Sluit alle Adobe-toepassingen.
 2. Kies Bestand > Zoek en voer een van de volgende handelingen uit:
  • - In Mac OS X v10.4.x: klik op de knop Computer, typ Adobefnt in het tekstveld naast Bestandsnaam is, en druk vervolgens op Enter.
  • - In Mac OS X v10.2.x-v10.3.x: kies Lokale schijven uit het menu Zoeken in, typ Adobefnt in het vak naast Bestandsnaam is, en klik vervolgens op Zoeken.
 3. Selecteer het bestand en kies Bestand > Verplaatsen naar prullenbak.
 4. Herhaal stappen 2-3 voor de bestanden Adobefnt05.lst en Adobefnt06.lst..
 5. Start InCopy of InDesign opnieuw. De bestanden met lettertypelijsten worden tijdens het opstarten opnieuw gemaakt.

Opmerking: als u het bestand adobefnt.lst niet vindt in Mac OS 10.5x, moet u ervoor zorgen dat u systeembestanden toevoegt in de zoekcriteria in het dialoogvenster Bestand > Zoek.

 1. Selecteer Overige in het vervolgkeuzemenu Soort en wacht totdat het dialoogvenster Selecteer een zoekattribuut verschijnt.
 2. Typ system.
 3. Selecteer Systeembestanden in de lijst en klik vervolgens op OK.
 4. Schakel ook het selectievakje In menu in als u wilt dat systeembestanden in de toekomst in uw criteria worden weergegeven.

Oplossing 7: verminder het aantal actieve lettertypen of los problemen met beschadigde lettertypen op.

InCopy of InDesign herkennen lettertypen mogelijk niet als er te veel lettertypen zijn of als een of meer lettertypen zijn beschadigd. Voor meer informatie over het verminderen van het aantal lettertypen of het controleren op beschadigde lettertypen, kunt u de volgende documenten raadplegen:

Aanvullende informatie

InCopy en InDesign controleren op ontbrekende lettertypen wanneer bestanden worden geopend of tekst of afbeeldingen worden geïmporteerd. Als de toepassing een lettertype niet kan vinden, wordt een waarschuwing geretourneerd en wordt het lettertype vermeld in de sectie Ontbreekt van het menu Lettertype. InCopy en InDesign markeren standaard alle tekst waarvoor een vervangend lettertype wordt gebruikt in roze. Als u de markering wilt uitschakelen, kiest u Bestand > Voorkeuren > Samenstelling (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Samenstelling (Mac OS X) en heft u vervolgens de selectie van Vervangen lettertypen uit.

InDesign kan Adobe-lettertypen zoeken in mappen met lettertypen op systeemniveau, of in de specifieke mappen met lettertypen van Adobe-toepassingen. InDesign installeert lettertypen op de onderstaande locaties.

Lettertypen die InDesign en InCopy CS2 installeren

InDesign CS2 en InCopy CS2 installeren de volgende OpenType-lettertypen van Adobe in [Macintosh HD] /Library/Application Support/Adobe/Fonts/ (Mac OS) of Program Files/Common Files/Adobe/Fonts/ (Windows):

 • Adobe Caslon Pro
 • Adobe Garamond Pro
 • Adobe Jenson Pro
 • Adobe Ming Std
 • Adobe Myungjo Std
 • Adobe Song Std
 • Caflisch Script Pro
 • Kozuka Gothic Pro
 • Kozuka Gothic Std
 • Kozuka Mincho Pro
 • Kozuka Mincho Std
 • Letter Gothic Std
 • Lithos Pro
 • Myriad Pro Condensed
 • Poplar Std
 • Ryo Text Std
 • Trajan Pro
 • Ryo Display Std

Lettertypen die InDesign en InCopy CS3 installeren

InDesign CS3 en InCopy CS3 installeren de volgende OpenType-lettertypen van Adobe in [opstartstation] /Library/Fonts/ (Mac OS) of [opstartstation]\Windows\Fonts\ (Windows):

 • Adobe Caslon
 • Adobe Garamond
 • Arno
 • Bell Gothic
 • Bickham Script
 • Birch
 • Blackoak
 • BrushScript
 • Chaparral
 • Charlemagne
 • Cooper Black
 • Eccentric
 • Garamond Premier Pro
 • Giddyup
 • Hobo
 • Kozuka Gothic
 • Kozuka Mincho
 • Letter Gothic
 • Lithos
 • Mesquite
 • Minion
 • Myriad
 • Nueva
 • OCR-A
 • Orator
 • Poplar
 • Prestige Elite
 • Rosewood
 • Stencil
 • Tekton
 • Trajan
Adobe-logo

Aanmelden bij je account