Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/nl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Nieuwe functies

Instellingen synchroniseren met Adobe Creative Cloud

Met de nieuwe functie Instellingen synchroniseren kunnen afzonderlijke gebruikers hun instellingen synchroniseren via de Creative Cloud. Als u twee computers gebruikt (bijvoorbeeld een thuis en een op het werk), kunt u er met de functie Instellingen synchroniseren eenvoudig voor zorgen dat die instellingen gesynchroniseerd blijven op deze beide computers. Ook als u uw oude computer vervangt door een nieuwe en u InDesign opnieuw hebt geïnstalleerd, kunt u deze toepassing snel weer voorzien van al uw instellingen door eenvoudig op een knop te drukken.

Raadpleeg voor meer informatie Instellingen synchroniseren met Adobe Creative Cloud.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn "uitproberen en kopen"-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een abonnement. Als u een abonnement neemt, moet u online zijn en u aanmelden met een Adobe-id om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe-id, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Online services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met extra gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/nl/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of abonnementskosten zijn mogelijk van toepassing.

Installatie van lettertypen

Sommige installatieprogramma's van Adobe-producten installeren lettertypen in een standaardmap voor systeemlettertypen. Als het installatieprogramma oudere versies van deze lettertypen vindt in de standaardsysteemmap met lettertypen, wordt de installatie van de oudere versies ongedaan gemaakt en worden deze versies in een nieuwe map opgeslagen. Ga voor meer informatie naar http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Als u extra lettertypen wilt installeren, raadpleegt u de installatiepagina http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_nl.

Opgeloste problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen van alle Creative Cloud-toepassingen.

Alleen InDesign

InDesign en InCopy

 • Wanneer een nieuw document wordt geopend met de optie Voorvertoning ingeschakeld, wordt het aantal kolommen van het primaire tekstkader niet gesynchroniseerd met het aantal kolommen in de layout. (#3554328)
 • Het bovenliggende dialoogvenster voor documentinstelling wordt gesloten wanneer het waarschuwingsbericht - waarin wordt gemeld dat de pagina kleiner is dan de kolommen en marges - wordt aangeroepen. Dit leidt er bovendien toe dat de toepassing vastloopt wanneer het dialoogvenster voor documentinstelling weer wordt gebruikt. (#3554324)
 • InDesign loopt vast wanneer de intentie wordt gewijzigd en vervolgens op OK wordt geklikt terwijl de optie Voorvertoning is uitgeschakeld. (#3554322)
 • Als u het dialoogvenster Nieuw document opent via een documentvoorinstelling waarin Pagina's naast elkaar is uitgeschakeld en het aantal kolommen groter is dan 1, en u vervolgens de optie Voorvertoning in- of uitschakelt en daarna op OK klikt, loopt InDesign vast. (#3565795)
 • InDesign loopt vast als de optie Pagina's naast elkaar wordt uitgeschakeld en als het aantal kolommen wordt gewijzigd nadat de optie Voorvertoning is uitgeschakeld in het dialoogvenster Nieuw document. (#3554323)
 • InDesign loopt vast wanneer de optie Voorvertoning wordt uitgeschakeld en vervolgens de intentie met een aangepast aantal kolommen en aangepaste marges wordt gewijzigd. (#3568108)
 • Mac: InDesign loopt vast wanneer wordt geklikt op een widget in een deelvenster voor CSXS-extensies wanneer een ander deelvenster zich in de inline-bewerkingsmodus bevindt. (#3554318)
 • Speciale tekens zoals ‘?’ of ‘=’ die worden gebruikt in hyperlinks, worden omgezet in ongeldige tekens. Dit leidt tot verbroken koppelingen in het geëxporteerde PDF-bestand. (#3554342)
 • Als u in een tekstkader met twee kolommen met de muis tekst selecteert in een voetnoot die is geplaatst in tekst in de linkerkolom, verdwijnt de tekst. (#3554333)
 • De resultaten van lettertypezoekopdrachten zijn niet juist wanneer de optie Alleen favoriete lettertypen weergeven is geselecteerd. (#3554337)
 • Als de optie Alleen favoriete lettertypen weergeven is geselecteerd in het menu Lettertype, loopt InDesign vast bij het sluiten van een document met documentlettertypen. (#3554334)
 • InDesign loopt vast bij het selecteren van het gereedschap Tekst als er specifieke lettertypen op het systeem zijn geïnstalleerd. (#3567444)
 • InDesign loopt vast bij het selecteren van een rij of kolom waarop slagschaduw is toegepast. (#3577944)
 • De toepassing loopt vast bij lettertypen met namen die ongeldige PostScript-tekens bevatten. (#3585880)
 • Er is geen eenvoudige manier om vast te stellen of de gestarte versie van InDesign CC wordt uitgevoerd in de 64-bits of de 32-bits versie van Windows. (#3554339)
 • Er wordt een verkeerde cursor weergegeven bij het gebruik van slepen en neerzetten en bij het maken van een nieuw kader. (#3574244)
 • Een Flash Player-object wordt niet geladen in ScriptUI. (#3590770)
 • Windows: een gebruiker kan geen tekst typen in een macrotekstveld in het deelvenster Tekstmacro's. (#3580114)

Onlinebronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen over het downloaden, installeren en ingebruiknemen van uw software gaat u naar http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenservice

Voor ondersteuning bij productinformatie, verkoop, registratie en andere zaken gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support.

Om contact op te nemen met de klantenservice gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.