Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/nl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Opgeloste problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen van alle Creative Cloud-toepassingen.

InDesign  

 • Afbeeldingen in de indeling PNG worden niet correct getekend. (#3704220)
 • Tegenstrijdige sneltoetsen in Mac OSX. (#3712363)
 • Toepassing crasht bij slepen en neerzetten van een stramienpagina in een niet-spreaddocument. (#3545728)
 • Focus gaat niet naar pagina wanneer vanuit documentbalk naar pagina wordt genavigeerd. (#3600704)
 • Dialoogvenster Index genereren: het selectievakje Inclusief boekdocumenten is uitgeschakeld als de naam van het boek tekens met dubbele bytes bevat. (#3641328)
 • InDesign crasht bij het openen van een bepaald bestand. (#3646282)
 • InDesign CC voor Mac crasht bij het plaatsen van een bepaald EPS-bestand op een kader. (#3626328)
 • SDK: conflict bij het gebruik van IToolTip voor EPS-paginaobjecten in InDesign CC. (#3677624)
 • SDK: project SpellingPanel.open. bevat afhankelijkheid van persoonlijke header. (#3708982)
 • InDesign crasht bij het exporteren van boek naar PDF met inhoudsopgave. (#3690020)
 • Sneltoetsen voor Kopiëren/Plakken werken niet voor op Flash gebaseerde deelvensters in Windows. (#3691598)
 • Dialoogvenster dat tekst met meerdere regels bevat, kan niet met Enter-toets worden gesloten. (#3721069)
 • InDesign crasht bij het openen van bepaalde boekbestanden. (#3735269)
 • SDK: dynamisch wijzigen van lettertype werkt niet voor bewerkvak. (#3736981)
 • InDesign crasht bij het vergroten van hoogte van tekstkader. (#3739365)
 • InDesign blijft hangen bij het wijzigen van de grootte van verankerde afbeeldingskaders. (#3739369)  
 • Inline-afbeelding in voetnoot verdwijnt gedurende een paar seconden wanneer enkele tekens in voetnoot worden ingevoerd na toepassing van Schaduw binnen op die afbeelding. (#3739547)  
 • Verwijderen van layout leidt tot crash als layoutnaam zich in inline-bewerkingsmodus bevindt. (#3739612)  
 • Waarschuwing voor ontbrekende EBookExport-plug-in bij het openen van InDesign-document. (#3741658)
 • Pagina's worden verkeerd uitgelijnd bij exporteren van IDML. (#3578118)  
 • Na wijzigen van kadergrootte kan afbeelding niet aan kader worden aangepast met behulp van opdrachten voor aanpassen aan kader. (#3641659)  
 • Weergave wordt niet op Ware grootte (100%) ingesteld wanneer op Zoomen wordt gedubbelklikt. (#3656264)
 • In sommige gevallen kan de volledige tabel niet met de diagonale pijl worden geselecteerd. (#3658903)  
 • Inspringen werkt niet goed in Japanse composers. (#3660846)  
 • Uitlijningskenmerk in celstijl wordt niet doorgegeven wanneer een nieuwe kolom wordt ingevoegd naast de cel waarop de uitlijning is ingesteld. (#3665314)  
 • Toepassing crasht bij het vullen van tabel met afbeeldingskaders met behulp van GREP. (#3671007)
 • Sneltoets Opt + Cmd + Tab voor het verbergen/tonen van deelvensters werkt niet. (#3673325)  
 • InDesign stopt onverwachts bij het klikken op Ongedaan maken in de inline-modus. (#3676673)  
 • Mac: bij het openen van een CS6-document in InDesign CC wordt een deel van de tekst verkeerd uitgelijnd. (#3683021)  
 • In specifieke gevallen crasht InDesign bij het maken van een alternatieve layout. (#3685235)  
 • InDesign crasht wanneer een bepaald bestand naar IDML wordt geëxporteerd. (#3685444)
 • En-teken gaat verloren wanneer het midden in een stijlnaam in sommige deelvensters wordt gebruikt. (#3694076)  
 • De optie Opmaak zoeken leidt tot onjuiste resultaten wanneer wordt gezocht op tekenstijlen die op tekst zijn toegepast via 'Geneste stijl'. (#3697862)  
 • Onjuiste zoekresultaten bij het uitvoeren van een zoekopdracht voor Tekenstijlen. (#3697866)  
 • Weergave van gegroepeerde afbeeldingen komt niet overeen met weergave in EPUB als de afbeeldingen hyperlinks bevatten en Originele afbeelding gebruiken is geselecteerd. (#3700466)
 • Bij slepen en neerzetten vanuit externe toepassingen worden geen sleepgebeurtenissen gegenereerd in InDesign op de Mac. (#3710667)
 • Alineastijl kan niet worden verwijderd als overgenomen bovenliggende stijl dezelfde instelling heeft bij uitvoer naar IDML. (#3718431)
 • EPUB-validatie mislukt wanneer een lettertype niet kan worden ingesloten omdat nog steeds hiernaar wordt verwezen in de CSS. (#3726073)
 • Het maken van een offlinefolio vanuit InDesign-bestanden op het bureaublad duurt minstens 10 keer langer in InDesign CC dan in InDesign CS6. (#3727633)  

InCopy

 • Fout 'Cannot open the file as it is being used in some other application' (Kan het bestand niet openen aangezien het reeds wordt gebruikt door een andere toepassing) bij het openen van het InDesign-bestand in InCopy wanneer het bestand al geopend is in InDesign. (#3739577)
 • Focus ontbreekt in InCopy CC na Bestand > Nieuw in layoutmodus. (#3739619)

Onlinebronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen over het downloaden, installeren en ingebruiknemen van uw software gaat u naar http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenservice

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Om contact op te nemen met de klantenservice gaat u naarhttp://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.