Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/nl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Nieuwe functies

Een document openen uit een nieuwere versie

U kunt nu documenten ontvangen en direct openen die zijn verzonden door iedereen die een andere versie gebruikt van InDesign CC, zonder daarvoor extra handelingen uit te voeren, zoals exporteren naar IDML. Compatibiliteit is ingebouwd, waardoor uw documenten altijd openen zoals u verwacht.

Als u een document opent dat is gemaakt met een nieuwere versie van InDesign CC en op OK klikt in het volgende dialoogvenster, maakt InDesign CC gebruik van een Creative Cloud-service om het document om te zetten naar de InDesign CC-versie op uw computer. Vervolgens slaat InDesign CC het omgezette document op uw computer op.

Opgeloste problemen

Ga naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor het laatste nieuws en bekende problemen omtrent alle Creative Cloud-toepassingen.

  • Het lettertype wordt niet goed weergegeven als tekst die in Illustrator is opgemaakt naar een InDesign-document wordt gekopieerd. (#3713803)
  • Het geheugengebruik wordt verhoogd als een gebruiker een sleep-en-neerzetbewerking uitvoert wanneer de optie Transformatiewaarden tonen is ingeschakeld. (#3843137)
  • InDesign wordt onverwacht afgesloten wanneer een gebruiker een sleep-en-neerzetbewerking uitvoert. (#3843138)
  • De waarden van het formulierveld worden niet weergegeven wanneer de gebruiker een document exporteert naar IDMS of IDML. (#3843990)
  • De overloop van het kader verdwijnt niet met Kader aan inhoud aanpassen. (#3784306)
  • SuppressedUI werkt niet als een gebruiker bepaalde widgets uitschakelt. (#3743983)
  • Als een gebruiker een bestand kopieert dat umlauts bevat, wordt de bestandsnaam van het doel gewijzigd. (#3792507)
  • Als een gebruiker een grijs profiel kiest bij de optie Omzetten in doel en vervolgens de optie Geen kleuromzetting kiest, bevat de geproduceerde uitvoer een grijswaarde. (#3606185)
  • InDesign onthoudt niet de locatie en de grootte van bepaalde deelvensters wanneer de toepassing wordt gesloten en opnieuw wordt geopend. (#3683393)
  • InDesign ondervindt prestatieproblemen als een gebruiker meerdere bestanden opent. (#3729057)

Onlinebronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen over het downloaden, installeren en ingebruiknemen van uw software gaat u naar http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenservice

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.