Aanvullende informatie over InDesign CC Server

Welkom bij Adobe® InDesign® CC Server. Dit document bevat nagekomen productinformatie, updates en tips voor het oplossen van problemen die niet zijn opgenomen in de InDesign Server-documentatie.

Minimale systeemvereisten

Voor een actuele lijst met systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/in/products/indesignserver/tech-specs.html.

Nieuwe functies

64-bits ondersteuning voor Mac en Windows

InDesign CC Server is nu een 64-bits toepassing zodat gebruik kan worden gemaakt van RAM-geheugen dat groter is dan 3 GB op zowel Mac- als Windows-computers. Door de ondersteuning van de 64-bits architectuur is de algemene verwerking sneller en kan meer RAM-geheugen voor de toepassing beschikbaar worden gemaakt.

Ondersteuning voor niet-blokkerende sessies

Als een client in InDesign CS6 Server een aanvraag naar de server verzendt om een nieuwe sessie te starten, wordt de sessie geblokkeerd als de server op dat moment geen vrije werkthread in de threadgroep heeft. De client blijft geblokkeerd totdat een sessie is gestart. Bij bepaalde clients kan dit een probleem zijn, afhankelijk van hun workflow. Nadat een thread naar de groep is geretourneerd door een module in de toepassing, wordt de nieuwe thread gekozen en een sessie gestart.

In InDesign CC Server kan de client nu dynamisch communiceren met de server, ongeacht of de client wil worden geblokkeerd. Ook kan de client een limiet opgeven voor de hoeveelheid tijd die de client bereid is om geblokkeerd te zijn.

Voor de sessieondersteuningsconfiguratie kunt u de volgende twee (optionele) opdrachtregelargumenten opgeven op het moment dat de server wordt gestart:

 • '-noblockss' of '/noblockss': als het argument wordt opgegeven, is de BeginSession-aanvraag niet-blokkerend van aard. Als dit argument niet wordt opgegeven, blijft de server werken op basis van de oudere CS6-implementatie. Bij ondersteuning voor niet-blokkerende sessies ontvangt de client een toepasselijk foutbericht als een sessie niet kan worden gestart.
 • '-maxwaitss' of '/maxwaitss' (in seconden): hiermee wordt de tijd opgegeven die de client bereid is te wachten totdat een sessie wordt gestart. De standaardwachttijd is 3 seconden. Als een sessie wordt gestart voordat de maximale wachttijd aan de serverkant is verstreken, kan de aanroep naar de client worden geretourneerd. Deze tijd staat daarom voor de maximumtijd die een client moet wachten.

Geen limiet voor pad bij HTML-export

In CS6 of oudere versies is de naam van een bronbestand beperkt tot 31 tekens en worden de tekens boven deze limiet uit de naam verwijderd. Deze limiet is niet langer van toepassing in InDesign CC Server.

Alle componenten zijn IPv6-compatibel

In CS6 zijn enkele componenten of modules niet IPv6-compatibel. Deze componenten zijn IPv6-compatibel. InDesign CC Server is nu volledig IPv6-compatibel.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Onlineservices zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met extra gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Installatie van lettertypen

Het installatieprogramma van InDesign CC Server installeert lettertypen in een standaardsysteemmap met lettertypen. Veel van deze lettertypen zijn nieuwere versies van lettertypen die door InDesign CS6 Server zijn geïnstalleerd. Als het installatieprogramma oudere versies van deze lettertypen vindt in de standaardsysteemmap met lettertypen, wordt de installatie van de oudere versies ongedaan gemaakt en worden deze versies in een nieuwe map opgeslagen.

De standaardsysteemmap voor lettertypen is:

Mac: /Library/Fonts

Windows: :\Windows\Fonts

De oudere lettertypen worden in de nieuwe map opgeslagen:

Mac: /Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: \Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

Deze nieuwe map zal ook een bestand met de naam Lees mij.html bevatten waarin de opgeslagen lettertypen en de versienummers van de nieuwe en oude lettertypebestanden zijn vermeld.

U kunt de oudere lettertypen opnieuw installeren door de nieuwe lettertypebestanden uit de standaardmap met systeemlettertypen te verwijderen en de oude bestanden in die map terug te plaatsen.

Als u extra lettertypen wilt installeren, raadpleegt u de installatiepagina http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_nl.

Aanvullende scenario's voor installeren/verwijderen

InDesign CC Server moet worden geactiveerd voordat deze kan worden gebruikt. Als de computer online is, vindt de activering automatisch plaats wanneer u de installatie uitvoert. U moet uw Adobe ID en het serienummer opgeven wanneer het installatieprogramma daarom vraagt. Als de software niet wordt geactiveerd, wordt een fout weergegeven: Voor Adobe InDesign Server is een verkeerde licentie verstrekt. Het programma wordt afgesloten.

Als uw computer geen internetverbinding heeft, download en installeer dan de Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). U kunt de software dan van een serienummer voorzien en activeren met APTEE. U kunt APTEE downloaden op de pagina Creative Suite Enterprise Deployment.

Opmerking:

De software wordt niet gedeactiveerd tijdens een offline verwijdering. De computer moet tijdens het verwijderen online zijn om te worden gedeactiveerd, anders klopt het aantal activeringen niet en gaat er een activering verloren.

Evaluatieversie activeren met APTEE

Als u de evaluatieversie wilt activeren, download en installeer dan de Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). U kunt de evaluatieversie gedurende 90 dagen gebruiken.

 1. In een terminal- of consolevenster voert u in:
  • Windows: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
 2. Als de evaluatieversie is geactiveerd, wordt het volgende bericht weergegeven:

StartTrial Successful

Return Code = 0

Serienummering met APTEE (online)

Uw computer moet online zijn wanneer u deze procedure uitvoert.

 1. In een terminal- of consolevenster voert u in:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM --serial=<serienummer> --adobeid=<e-mailadres>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM --serial=<serienummer> --adobeid=<e-mailadres>

 2. Als de serienummering is gelukt, wordt het volgende bericht weergegeven:

Return Code = 0

  Serienummering met APTEE (offline)

  Als uw computer offline is, kunt u de software van een serienummer voorzien en activeren met de volgende procedure. U hebt toegang tot een apparaat met internetverbinding nodig. Genereer een aanvraagcode en verzend deze om een antwoordcode te ontvangen. Voer de antwoordcode in om de software van een serienummer te voorzien en te activeren

  1. Voer in een terminal- of consolevenster het volgende in: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<serienummer>. Noteer de gegenereerde aanvraagcode.
  2. Ga op een apparaat met internetverbinding naar http://www.adobe.com/go/getactivated_nl en klik op Antwoordcode genereren.
   1. Meld u aan met uw Adobe ID
   2. Voer de in stap 1 gegenereerde aanvraagcode in
   3. Voer het serienummer in
   4. Klik op Antwoordcode genereren. Noteer de antwoordcode.
  3. Ga terug naar de primaire computer en voer in het terminal- of consolevenster het volgende in:
   • Windows: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serienummer> --responsecode=<antwoordcode> --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
   • Mac OS: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serienummer> --responsecode=<antwoordcode> --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
  4. Als de serienummering en de activering zijn gelukt, wordt het volgende bericht weergegeven:

  Return Code = 0

  Bekende problemen

  Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen met alle Creative Cloud-toepassingen.

  • Onder MAC 10.6 verdwijnen bepaalde gegevens tijdens het starten van InDesign Server. (#3535491)
  • De functionaliteit voor het beëindigen van instanties werkt niet voor IPv6 IP-adressen. (#3139916)
  • Wanneer een externe koppeling wordt bijgewerkt, worden geplaatste objecten niet automatisch bijgewerkt. (#3142118)
  • InDesign Server loopt vast bij het laden van pagina-items in Inhoud verzamelen. (#3492892)
  • Een IOR-map wordt niet gebruikt als het pad ervan een gelokaliseerd teken bevat. (#3494531)
  • InDesign Server loopt vast bij het bijwerken van koppelingen nadat het bovenliggende element (een kader dat een afbeelding bevat) horizontaal is geschaald. (#3490304)
  • Bij gebruik van de opdracht '-help' wordt het Help-menu tweemaal weergegeven op de console. (#3576587)

  Klantenservice

  Klantenservice

  De klantenservice van Adobe biedt hulp bij productinformatie, verkoop, registratie en andere niet-technische problemen. Als u wilt weten hoe u contact opneemt met de Adobe Klantenservice, gaat u op Adobe.com naar uw regio of land en klikt u op Contact.

  Ondersteuningsprogramma's en technische informatie

  Als u technische ondersteuning voor uw product nodig hebt, inclusief informatie over gratis en betaalde ondersteuningsprogramma's en informatie over probleemoplossing, kunt u meer informatie vinden op http://www.adobe.com/go/support_nl. Als u contact wilt opnemen met de klantenservice, gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport/.

  Informatie voor probleemoplossing vindt u onder meer in de Adobe Product Support Knowledgebase, de Adobe-gebruikersforums en de Adobe Support Advisor.  Wij maken doorlopend aanvullende hulpmiddelen en informatie online beschikbaar om u flexibele opties te bieden waarmee u problemen zo snel mogelijk kunt oplossen.

   Adobe

  Krijg sneller en gemakkelijker hulp

  Nieuwe gebruiker?

  Adobe MAX 2024

  Adobe MAX
  De creativiteitsconferentie

  14–16 oktober Miami Beach en online

  Adobe MAX

  De creativiteitsconferentie

  14–16 oktober Miami Beach en online

  Adobe MAX 2024

  Adobe MAX
  De creativiteitsconferentie

  14–16 oktober Miami Beach en online

  Adobe MAX

  De creativiteitsconferentie

  14–16 oktober Miami Beach en online