Adobe Color-thema's in InDesign

De service Adobe Color helpt u bij het kiezen van harmonieuze en aansprekende kleurencombinaties voor uw ontwerpprojecten. Adobe Color is geïntegreerd in InDesign in de vorm van een uitbreiding waarmee u kleurthema's kunt maken, opslaan en openen. U kunt ook de vele openbare kleurthema’s in Adobe Color bekijken en deze op verschillende manieren filteren: Meest populair, Meest gebruikt, Willekeurig, thema’s die u hebt gepubliceerd of thema’s die u eerder hebt geselecteerd.

De uitbreiding Adobe Color-thema’s is beschikbaar in InDesign en in twee andere Creative Cloud desktop-applicaties: Adobe InDesign en Adobe After Effects. Thema’s die worden opgeslagen in Creative Cloud Libraries vanuit deze desktopapplicaties, mobiele apps zoals Capture CC of via de Adobe Color-website, kunnen naadloos worden geopend in InDesign.

Het deelvenster Adobe Color-thema's openen

Selecteer in InDesign Venster > Kleur > Adobe Color-thema's.

Kleurthema's bekijken

Adobe Color-thema's
 1. Klik op het tabblad Verkennen in het deelvenster Adobe Color-thema's. Op het tabblad Verkennen worden standaard alle openbare kleurthema’s weergegeven.
 2. Filter zo nodig de kleurthema’s op categorie en tijdsbestek. Gebruik de zoekbalk als u een specifiek thema wilt zoeken.

Een kleurthema maken en opslaan

 1. Klik op het tabblad Maken in het deelvenster Adobe Color-thema's.

 2. Selecteer de kleurregel waarop u het thema wilt baseren: Analoog, Monochromatisch, Triadisch, Complementair, Samengesteld, Tinten of Aangepast.

  Analoog

  Gebruikt kleuren die naast elkaar liggen op de kleurenschijf. Analoge kleuren vloeien meestal goed in elkaar over en leveren harmonieuze en aantrekkelijke resultaten op.

  Kleurregel Analoog
  Voorbeeld: Kleurregel Analoog

  Monochromatisch

  Gebruikt variaties in verzadiging en helderheid van één kleur. Als u deze kleurregel gebruikt, worden vijf kleuren weergegeven met dezelfde kleurtoon (bijvoorbeeld H:182), maar met verschillende verzadigings- en helderheidswaarden. Monochromatische kleuren kunnen goed met elkaar worden gecombineerd en zorgen voor een kalmerend effect.

  Kleurregel Monochromatisch
  Voorbeeld: Kleurregel Monochromatisch

  Triadisch

  Gebruikt kleuren die gelijkmatig zijn verdeeld rond drie punten die op gelijke afstand van elkaar liggen op de kleurenschijf. Als u deze kleurregel gebruikt, worden twee kleuren weergegeven met dezelfde kleurtoon, maar met verschillende verzadigings- en helderheidswaarden vanaf het eerste punt op de kleurenschijf (voorbeeld: HSB: 182, 90, 45 en HSB: 182, 100, 75), twee vanaf het tweede punt op de kleurenschijf (HSB: 51, 90, 55 en HSB: 51, 95, 45), en één kleur vanaf het derde punt (HSB: 321, 90, 79). Triadische kleuren zijn meestal contrasterend, maar weer minder contrasterend dan complementaire kleuren, en blijven harmonieus wanneer ze samen worden gebruikt.

  Kleurregel Triadisch
  Voorbeeld: Kleurregel Triadisch

  Complementair

  Gebruikt kleuren die tegenover elkaar liggen op de kleurenschijf. Als u deze kleurregel gebruikt, worden twee kleuren weergegeven met een kleurtoon die gelijk is aan die van de basiskleur (voorbeeld: HSB: 182, 100, 45 en HSB: 182, 90, 100), de basiskleur zelf (HSB: 182, 100, 75), en twee kleuren met dezelfde kleurtoon uit het tegenoverliggende punt op de kleurenschijf (HSB: 23, 100, 45 en HSB: 23, 100, 75). Complementaire kleuren zorgen voor veel contrast en vallen in het oog als ze samen worden gebruikt.

  Kleurregel Complementair
  Voorbeeld: Kleurregel Complementair

  Samengesteld

  Gebruikt een combinatie van complementaire en analoge kleuren. Als u deze kleurregel gebruikt, worden twee kleuren weergegeven met een kleurtoon die gelijk is aan die naast (analoog aan) de basiskleur (voorbeeld: HSB: 214, 90, 95 en HSB: 214, 60, 35), de basiskleur zelf (HSB: 182, 100, 75) en twee kleuren die tegenover de basiskleur (complementair) maar naast elkaar liggen (HSB: 15, 75, 78 en HSB: 6, 90, 95). Samengestelde kleurthema’s hebben hetzelfde sterke visuele contrast als complementaire kleurthema’s, maar zijn minder opvallend.

  Kleurregel Samengesteld
  Voorbeeld: Kleurregel Samengesteld

  Tinten

  Gebruikt vijf kleuren die alle dezelfde kleurtoon (voorbeeld: H: 182) en verzadiging (S: 100) hebben, maar verschillende helderheidswaarden.

  Kleurregel Tinten
  Voorbeeld: Kleurregel Tinten

  Aangepast

  Hiermee kunt u handmatig de kleuren op de kleurenschijf in uw palet selecteren zonder dat hierop regels van toepassing zijn.

   

  Kleurregel Aangepast
  Voorbeeld: Kleurregel Aangepast

 3. Kies nu een basiskleur door te klikken op het driehoekje bij een kleur in het thema dat u bewerkt. Op basis van de geselecteerde kleur wordt automatisch een kleurthema samengesteld rond de basiskleur.

  Een basiskleur kiezen
  Een basiskleur kiezen

  Opmerking:

  Als u een kleur hebt geselecteerd, kunt u deze aanpassen met de kleurenschijf of door de waarde ervan in een van de volgende kleursystemen aan te passen: CMYK, RGB, LAB, HSB of HEX.

 4. Voer een naam in voor het nieuwe kleurthema. Klik op Opslaan.

 5. Kies de Creative Cloud Library waarin u het thema wilt opslaan.

  Thema opslaan in een bibliotheek
  Het nieuwe thema opslaan in een bibliotheek

 6. Klik op Opslaan.

Opmerking:

Afhankelijk van het feit of u bent aangemeld met uw Adobe ID of uw aanmeldingsgegevens van uw bedrijf, kunnen er verschillende bibliotheeksets beschikbaar zijn waarin u thema’s kunt opslaan. Selecteer Help > Mijn account beheren om na te gaan met welke aanmeldingsgegevens u bent aangemeld. Als u terechtkomt op het verificatiescherm van uw organisatie nadat u deze optie hebt geselecteerd, bent u aangemeld met uw aanmeldingsgegevens van uw bedrijf.

Een e-mail-id kan zowel aan een Adobe ID als een bedrijfs-id zijn gekoppeld.

Thema's openen die in uw bibliotheken zijn opgeslagen

Uw thema's openen
Uw thema's openen

 1. Klik in het deelvenster Adobe Color-thema's op het tabblad Mijn thema's.
 2. Kies de Creative Cloud Library met het kleurthema dat u wilt openen.
 3. Selecteer indien nodig een sorteerparameter of -volgorde voor de vermelde thema’s: Op datum, Op naam of Op aantal, of in oplopende of aflopende volgorde.