Creative Cloud Libraries in Illustrator

Informatie over Creative Cloud Libraries

Een Creative Cloud Library is een verzameling ontwerpmiddelen. Er kunnen verschillende typen ontwerpmiddelen aan een Creative Cloud Library worden toegevoegd. Er zijn verschillende typen Adobe Illustrator-middelen: kleuren, kleurthema's, penselen, tekststijlen, afbeeldingen en tekst.

Met Creative Cloud Libraries kunt u creatieve middelen ordenen, zoeken en openen. U kunt bijvoorbeeld een Creative Cloud Library maken die alle componenten bevat die het meest in een bepaald project worden gebruikt.

 • Gekoppelde middelen: Eén keer bewerken, overal bijgewerkt.
  Gebruik altijd de nieuwste versie van uw middel met gekoppelde middelen. Waar u uw middel ook gebruikt, als u de bibliotheekkopie bewerkt, worden al uw projecten bijgewerkt met het aangepaste middel. Met Adobe CreativeSync weet u zeker dat u elke keer dat u een middel opnieuw gebruikt bij projecten op desktop- en mobiele apparaten het juiste en bijgewerkte middel hebt.
 • Overal toegang. Altijd.
  U kunt uw bibliotheken via diverse Creative Cloud-desktopapps, zoals Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Creative Cloud Assets en mobiele Adobe-apps zoals Comp en Draw. Ook wanneer u offline bent.
 • Delen en samenwerken.
  U kunt middelen en onderdelen van uw bibliotheken met andere gebruikers delen. Laat anderen werken met items in uw gedeelde bibliotheken, of deze met nog meer gebruikers delen. Zorg voor consistentie in diverse projecten met algemene middelen zoals afbeeldingen, kleuren, tekenstijlen of stijlhulplijnen.
 • Adobe Stock-integratie
  Met de nieuwe service Adobe Stock hebt u toegang tot 50 miljoen royaltyvrije illustraties, video's en afbeeldingen van hoge kwaliteit. Met het deelvenster Bibliotheken kunt u rechtstreeks vanuit Illustrator afbeeldingen en illustraties zoeken, licentiëren en gebruiken.
 • Indelen.
  Categoriseer componenten in bibliotheken die relevant zijn voor uw workflows en creatieve projecten.
 • Het goede middel. Elke keer weer.
  Gebruik middelen meerdere keren in zowel desktop- als mobiele projecten, zonder u zorgen te hoeven maken dat u met de verkeerde versie werkt of een versie per ongeluk verwijdert of overschrijft.
 • Sla eenvoudig op in Creative Cloud Libraries.
  Sla middelen rechtstreeks op in uw bibliotheken via Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro en mobiele Adobe-apps en -services zoals Shape, Brush, Color, Comp en Hue. Middelen worden automatisch omgezet naar de juiste indeling voor gebruik op uw desktop of in mobiele apps.

Wat zijn gekoppelde middelen?

Als in Illustrator CC 2014 en eerdere versies een grafisch middel uit het deelvenster Bibliotheken naar een Illustrator-document werd gesleept, was dit op geen enkele manier meer gekoppeld aan het oorspronkelijke middel. Daarom had het wijzigen van het oorspronkelijke middel in een bibliotheek geen effect op de kopie die in het document werd gebruikt. Illustrator-middelen die uit een bibliotheek werden gesleept, veranderden in niet-gekoppelde middelen.  

Met ingang van Illustrator CC 2015 zorgt de functie gekoppelde middelen er echter voor dat een middel dat uit een bibliotheek naar het document wordt gesleept een 'gekoppeld middel' wordt. Dit is het standaardgedrag. Elke wijziging die aan het middel in het deelvenster Bibliotheek wordt aangebracht, wordt ook doorgevoerd in alle gekoppelde kopieën die in Illustrator-documenten worden gebruikt.

Als u afbeeldingen als niet-gekoppelde middelen uit een bibliotheek wilt verplaatsen, houdt u Alt/Option ingedrukt terwijl u de afbeeldingen uit het deelvenster Bibliotheken sleept.

Opmerking:

Alle middelen die in Illustrator CC 2014 werden gebruikt, zijn niet-gekoppelde middelen. Als u de functie gekoppelde middelen wilt gebruiken, sleept u het middel in Illustrator CC 2015 nogmaals uit het deelvenster Bibliotheken.

Overzicht van het deelvenster Bibliotheken

Creative Cloud Libraries worden in Illustrator weergegeven in het deelvenster Bibliotheken. Als u met dezelfde Adobe ID bibliotheken maakt op verschillende computers, worden de middelen en bibliotheken allemaal weergegeven in het deelvenster Bibliotheken op al deze computers.

Als u het deelvenster Creative Cloud Library (deelvenster Bibliotheken) wilt openen, klikt u op Venster > Bibliotheken. Gebruik het deelvenster Bibliotheken voor:

 • Een Creative Cloud Library maken, bekijken, gebruiken, verwijderen en de naam ervan wijzigen
 • Middelen aan een Creative Cloud Library toevoegen of eruit verwijderen, de naam van de middelen wijzigen of de middelen bewerken
 • Middelen in een Creative Cloud Library sorteren en bekijken
Via het deelvenster Bibliotheken kunt u toegang krijgen tot uw Creative Cloud Libraries

A. Vervolgkeuzemenu Creative Cloud Library B. Items weergeven als pictogrammen C. Items weergeven in een lijst D. Vervolgkeuzelijst voor Stock-zoekopdrachten E. Middelen F. Pictogram inhoud toevoegen G. Pictogram Status/Synchroniseren H. Pictogram Verwijderen 

Werken met een Creative Cloud Library

Het deelvenster Bibliotheken openen

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op Venster > Bibliotheken.
 • Klik in het deelvenster Penselen (F5) op het pictogram van het deelvenster Bibliotheken ().

Een Creative Cloud Library maken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het vervolgkeuzemenu in het deelvenster Bibliotheken en kies Nieuwe bibliotheek maken.
  • Klik op  rechtsboven in het deelvenster Bibliotheken om het vervolgmenu uit te vouwen en kies vervolgens Nieuwe bibliotheek maken.
 2. Typ een naam en klik op Maken.

Een Creative Cloud Library verwijderen

 1. Selecteer een bibliotheek in het vervolgkeuzemenu van het deelvenster Bibliotheken.

 2. Vouw het vervolgmenu uit en kies Verwijderen.

De naam van een Creative Cloud Library wijzigen

 1. Selecteer een bibliotheek in het vervolgkeuzemenu van het deelvenster Bibliotheken.

 2. Vouw het vervolgmenu uit en kies Naam wijzigen.

Middelen kopiëren of verplaatsen tussen bibliotheken

 1. Selecteer een of meer middelen in een bibliotheek.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een middel.

 3. Selecteer in het contextmenu Kopiëren naar of Verplaatsen naar, en kies vervolgens de bibliotheek waarnaar u middelen wilt kopiëren of verplaatsen.

Samenwerken met Creative Cloud-gebruikers

U kunt uw bibliotheken delen met andere gebruikers, zodat die de inhoud van de gedeelde bibliotheek kunnen bekijken, bewerken, gebruiken, verplaatsen, verwijderen of hernoemen. Als een andere Creative Cloud-lid een bibliotheek met u deelt, kunt u die weer met andere Creative Cloud-gebruikers delen.

Een bibliotheek delen

 1. Selecteer in het deelvenster Bibliotheken een bibliotheek in het vervolgkeuzemenu.

 2. Vouw in het deelvenster Bibliotheken het vervolgmenu uit en kies Samenwerken.

 3. Typ een e-mailadres in de browserpagina die wordt geopend en geef op welk type toegang u wilt geven:

  • Kan bewerken: Uitgenodigde gebruikers kunnen de middelen openen en wijzigen. 
  • Kan weergeven: Uitgenodigde gebruikers kunnen de middelen uit de bibliotheek alleen gebruiken. Bewerken is niet mogelijk. De toegang is alleen-lezen.

 4. Voeg een optioneel bericht toe voor de persoon met wie u de bibliotheek wilt delen.

 5. Klik op Uitnodigen.

Een uitnodiging accepteren

 1. Start de Adobe Creative Cloud desktop-app en meld u aan met uw Adobe ID-referenties.

 2. Wanneer een bibliotheek met u wordt gedeeld, ontvangt u een melding in de Creative Cloud desktop-app. Klik op het klokpictogram om toegang te krijgen tot uw meldingen.

 3. Klik op Accepteren voor elke uitnodiging om samen te werken aan een bibliotheek.

Delen annuleren

 1. Selecteer in het deelvenster Bibliotheken de naam van een bibliotheek in de vervolgkeuzelijst die u niet meer wilt delen.

 2. Vouw in het deelvenster Bibliotheken het vervolgmenu uit en kies Samenwerken.

 3. Verwijder in de browserpagina die wordt geopend de namen van alle gebruikers met wie de Creative Cloud Library is gedeeld.

Een gedeelde bibliotheek verlaten

 1. Selecteer in het deelvenster Bibliotheken de naam van een bibliotheek in de vervolgkeuzelijst waarmee u niet meer wilt samenwerken.

 2. Vouw in het deelvenster Bibliotheken het vervolgmenu uit en daarna op Bibliotheek verlaten.

Een gedeelde bibliotheek verwijderen

Opmerking: U kunt een bibliotheek alleen verwijderen als u de eigenaar bent.

 1. Selecteer in het deelvenster Bibliotheken de naam van een bibliotheek die u wilt verwijderen in de vervolgkeuzelijst.

 2. Klik in het deelvenster Bibliotheken op het vervolgmenu en daarna op Bibliotheek verwijderen.

 3. Klik op Verwijderen om de handeling te bevestigen.

Werken met bibliotheekmiddelen

Kleuren

Opmerking:

Plaats de muisaanwijzer boven een beschikbaar kleurmiddel om de naam en de hexadecimale code van de kleur te bekijken.

Een kleur toevoegen

 1. Selecteer een element in het actieve Illustrator-document.

 2. Klik op het pictogram Inhoud toevoegen () in het deelvenster Bibliotheken en kies Vulkleur in het vervolgkeuzemenu.

Een kleur toevoegen (dialoogvenster Nieuw staal)

 1. Klik in het deelvenster Stalen (Venster > Stalen) op het pictogram Nieuw staal.

 2. Definieer in het dialoogvenster Nieuw staal de naam, het type, de modus en de waarden van de kleur.

 3. Nadat u de kleur hebt gedefinieerd, schakelt u het selectievakje Toevoegen aan mijn bibliotheek in. Selecteer een andere bibliotheek of kies Nieuwe bibliotheek maken als u niet de huidige bibliotheek wilt gebruiken.

 4. Klik op OK.

Een kleurthema toevoegen (uit kleurgroepen)

 1. Selecteer een kleurgroep in het deelvenster Stalen (Venster > Stalen).

  Opmerking:

  Als u een kleurgroep als een kleurthema wilt toevoegen, dient uw kleurgroep minimaal één kleur en maximaal vijf kleuren te bevatten.

 2. Klik in het deelvenster Stalen op het pictogram Toevoegen aan bibliotheek  om de huidige kleurgroep als een kleurthema aan uw bibliotheek toe te voegen.

Toevoegen aan het deelvenster Stalen

 • Klik in het deelvenster Bibliotheken (Venster > Bibliotheken) met de rechtermuisknop op een kleurthema en kies Toevoegen aan stalen.

Een kleur gebruiken

Selecteer een object in het actieve Illustrator-document en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op een kleur in een bibliotheek in het deelvenster Bibliotheken. De kleur wordt toegepast op de actieve proxy (vulling of lijn).
 • Als u een kleur wilt toepassen, klikt u met de rechtermuisknop op de kleur en kiest u Kleur instellen.
 • Gebruik de proxy om te bepalen of de kleur wordt toegepast op de vullings- of lijneigenschappen van het object.

Een kleur bewerken

 1. Voer in het deelvenster Bibliotheken een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op een kleur.
  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en kies Bewerken.
 2. Selecteer een kleur in het dialoogvenster Kleurkiezer en klik op OK.

De naam van een kleur wijzigen

 1. Voer in het deelvenster Bibliotheken een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op de naam van een kleur.
  • Klik met de rechtermuisknop op een kleur en kies Naam wijzigen.
 2. Typ een nieuwe naam voor de kleur en druk op Enter.

Een kleur verwijderen

Voer in het deelvenster Bibliotheken een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer een kleur en klik op het pictogram Verwijderen.
 • Klik met de rechtermuisknop op een kleur en kies Verwijderen.

Tekenstijlen

Opmerking:

Wanneer u een tekenstijl aan uw Creative Cloud Library toevoegt, worden er meer dan 50 kenmerken van een stuk tekst opgeslagen.

Een tekenstijl aan een bibliotheek toevoegen

 1. Selecteer een tekstobject in het actieve Illustrator-document. Het pictogram Inhoud toevoegen () in het deelvenster Bibliotheken wordt geactiveerd.

 2. Klik op het pictogram Inhoud toevoegen () en kies Tekenstijl in het vervolgkeuzemenu.

Opmerking:

Alle kenmerken die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Opties voor tekenstijl (Venster > Tekst > Tekenstijlen > dubbelklik op een tekenstijl), worden gekopieerd als onderdeel van de tekenstijl.

Een tekenstijl aan het deelvenster Tekenstijlen toevoegen

Klik met de rechtermuisknop op een tekenstijl in een bibliotheek en klik op Toevoegen aan tekenstijlen.

Een tekenstijl toepassen

 1. Selecteer een tekstobject in het actieve Illustrator-document.

 2. Voer in het deelvenster Bibliotheken een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een tekenstijl.
  • Klik met de rechtermuisknop op een tekenstijl en kies Tekenstijl toepassen.
Opmerking:

Als een tekenstijl niet over het lettertype beschikt waaraan deze op de lokale computer is gekoppeld, wordt rechtsonder in de miniatuur van de tekenstijl een waarschuwingspictogram weergegeven.

De naam van een tekenstijl wijzigen

 1. Voer in het deelvenster Bibliotheken een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op de naam van een tekenstijl.
  • Klik met de rechtermuisknop op een tekenstijl en kies Naam wijzigen.
 2. Typ een nieuwe naam voor de tekenstijl en druk op Enter.

Een tekenstijl verwijderen

Voer in het deelvenster Bibliotheken een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer een tekenstijl en klik op het pictogram Verwijderen.
 • Klik met de rechtermuisknop op een tekenstijl en kies Verwijderen.
Opmerking:

U kunt ook een tekenstijl gebruiken in het document (optie Gebruiken in document), zodat de tekst en de tekenstijl in het actieve document worden geplaatst.

Afbeeldingen

U kunt objecten en middelen uit uw document opslaan in de Creative Cloud Library. De middelen die u als een afbeelding hebt opgeslagen in een Creative Cloud Library, behouden hun vectorindeling. Wanneer u een afbeelding uit een Creative Cloud Library opnieuw gebruikt in een ander Illustrator-document, krijgt deze ook de vectorindeling.

Een afbeelding toevoegen

Voer een van de volgende handelingen uit als er een actief Illustrator-document geopend is:

 • Sleep de illustratie naar het deelvenster Bibliotheken.
 • Selecteer de illustratie en klik op het pictogram Inhoud toevoegen () in het deelvenster Bibliotheken. Kies vervolgens Afbeelding in de vervolgkeuzelijst.

Licentie of voorvertoning verkrijgen voor Adobe Stock-afbeelding

 1. Typ in het deelvenster Bibliotheken in het vak Zoeken in Adobe Stock, een trefwoord dat betrekking heeft op een afbeelding die u zoekt.

 2. Selecteer een afbeelding uit de resultaten. U kunt kiezen: de foto kopen of een voorvertoning van de foto opslaan in uw huidige bibliotheek. Wanneer u de aanwijzer op de geselecteerde afbeelding plaatst, verschijnen de pictogrammen Licentie verkrijgen en opslaan in Downloads en Voorvertoning opslaan in Downloads. Als u de licentieoptie selecteert, verschijnt het volgende pop-upmenu ter bevestiging.

Zie Adobe Stock gebruiken voor meer informatie over het werken met Adobe Stock-afbeeldingen in uw bibliotheken.

Een afbeelding gebruiken

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding in het deelvenster Bibliotheken en kies de optie Kopie plaatsen in het contextmenu.
 • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding in het deelvenster Bibliotheken en kies de optie Gekoppelde plaatsen in het contextmenu.
 • Sleep in een actief Illustrator-document een middel vanuit het deelvenster Bibliotheken en plaats dit met de tool Plaatsen in het tekengebied. U kunt meerdere items laden in de tool Plaatsen en ze toevoegen aan de lay-out.

Een afbeelding bewerken

 1. Voer in het deelvenster Bibliotheken een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op een afbeelding.
  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en kies Bewerken.
 2. Bewerk de component wanneer deze in een Illustrator-documentvenster wordt geopend.

 3. Sla het document op.

  De afbeelding wordt bijgewerkt in de Creative Cloud Library en de miniatuur wordt automatisch vernieuwd. Als het middel in Illustrator CC 2015 of hoger is gemaakt, is het een Gekoppeld middel en zorgt Adobe CreativeSync ervoor dat het wordt bijgewerkt op alle locaties waar het wordt gebruikt.

De naam van een afbeelding wijzigen

 1. Voer in het deelvenster Bibliotheken een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op de naam van een afbeelding.
  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en kies Naam wijzigen.
 2. Typ een nieuwe naam voor de afbeelding en druk op Enter.

Een afbeelding verwijderen

Klik in het deelvenster Bibliotheken met de rechtermuisknop op een afbeelding en kies Verwijderen.

Tekstmiddelen toevoegen en delen

U kunt tekstobjecten vanuit uw document toevoegen aan Creative Cloud Libraries en deze delen met andere gebruikers en toepassingen. De tekstmiddelen in een bibliotheek behouden de teken-/alineastijlen en andere kenmerken die oorspronkelijk op de tekstmiddelen zijn toegepast. U kunt tekstmiddelen in bibliotheken in Illustrator- of InDesign-documenten opnieuw gebruiken.

Als er op een tekstobject effecten en vormgevingen zijn toegepast, moet u het tekstobject aan de bibliotheek toevoegen als een afbeeldingsmiddel om de effecten en vormgevingen te kunnen behouden.

Een tekstmiddel toevoegen

Voer een van de volgende handelingen uit in een actief Illustrator-document:

 • Selecteer wat tekst of een tekstkader en klik op het pictogram Inhoud toevoegen () in het deelvenster Bibliotheken. Kies vervolgens Tekst in het vervolgkeuzemenu.
 • Selecteer wat tekst of een tekstkader. Klik met de rechtermuisknop op de tekst en kies Toevoegen aan bibliotheek in het contextmenu.
 • Sleep het tekstobject naar het deelvenster Bibliotheken. Standaard wordt het middel toegevoegd als een tekstmiddel aan de Creative Cloud Library.
 • Als u het tekstobject wilt toevoegen als een afbeeldingsmiddel, houdt u de toets Control (Windows)/Command (Mac) ingedrukt terwijl u de selectie naar het deelvenster Bibliotheken sleept.

Een tekstmiddel gebruiken in een document

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik met de rechtermuisknop op een tekstmiddel in het deelvenster Bibliotheken. Kies vervolgens Kopie plaatsen in het contextmenu.
 • Als u tekst in uw document wilt plaatsen zonder dat hierop stijlen zijn toegepast, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstmiddel in het deelvenster Bibliotheken. Kies vervolgens Plaatsen zonder stijlen in het contextmenu.
 • Plaats de invoegpositie in de tekst. Klik daarna in het deelvenster Bibliotheken met de rechtermuisknop op het tekstmiddel en kies Inline plaatsen in het contextmenu.
 • Sleep een of meer tekstmiddelen uit het deelvenster Bibliotheken en plaats deze in uw document met de tool Plaatsen. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:
  • Klik op een tekstobject om het tekstmiddel toe te voegen.
  • Klik met de rechtermuisknop op het canvas om het tekstmiddel in een apart tekstkader te plaatsen.
Opmerking:

Standaard wordt het tekstmiddel in het document geplaatst waarbij de teken-/alineastijlen en kenmerken behouden blijven. Als u gebruik wilt maken van het tekstmiddel in uw document als platte tekst zonder deze bijbehorende stijlen, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstmiddel in het deelvenster Bibliotheken. Vervolgens kiest u Plaatsen zonder stijlen in het contextmenu.

Integratie met InDesign

De tekstmiddelen die worden toegevoegd aan de bibliotheken zijn ook beschikbaar in het deelvenster Bibliotheken in InDesign. U kunt tekstmiddelen tussen deze twee toepassingen bewerken en gebruiken. In de Lijstweergave van het deelvenster Bibliotheken geeft het pictogram rechts van het tekstmiddel in het deelvenster Bibliotheken de toepassing aan waarin het is gemaakt.

Meer informatie vindt u in Weergave van gedeelde tekstmiddelen in Illustrator en InDesign.

Een tekstmiddel bewerken

Ga in het deelvenster Bibliotheken als volgt te werk:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het tekstmiddel en kies vervolgens Bewerken.
 2. Bewerk de component wanneer deze in een Illustrator-document wordt geopend. 
 3. Sla het document op.

U kunt ook op het tekstmiddel dubbelklikken om dit te bewerken in de toepassing waarin het is gemaakt.

Het tekstmiddel wordt bijgewerkt in de Creative Cloud Library en de miniatuur wordt automatisch vernieuwd. Ook wordt het middel bijgewerkt op alle locaties waar het in gebruik is.

De naam van een tekstmiddel wijzigen

Ga in het deelvenster Bibliotheken als volgt te werk:

 • Klik met de rechtermuisknop op het tekstmiddel en kies Naam wijzigen.
 • Typ een nieuwe naam voor de afbeelding en druk op Enter.

Een tekstmiddel verwijderen

Klik in het deelvenster Bibliotheken met de rechtermuisknop op een tekstmiddel en kies Verwijderen.

Stock-middelen vinden die visueel vergelijkbaar zijn met een bibliotheekelement

Met de functie voor visueel zoeken in het deelvenster Bibliotheken kunt u snel Stock-middelen vinden die vergelijkbaar zijn met een bibliotheekelement. Voer de volgende stappen uit:

 • Klik in het deelvenster Bibliotheken met de rechtermuisknop op een element en selecteer Vergelijkbare items zoeken in het contextmenu.

Illustrator toont de zoekresultaten in het deelvenster Bibliotheken.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account