Foutmelding Gekloonde catalogus gedetecteerd

Zie hoe u het probleem Gekloonde catalogus gedetecteerd oplost in Lightroom.

Probleem

Lightroom geeft het volgende bericht weer:

Gekloonde catalogus gedetecteerd

Het lijkt erop dat u uw vaste schijf hebt gekloond of dat uw lokale catalogus is verplaatst naar een andere machine.

Bericht Gekloonde catalogus gedetecteerd in Lightroom
Bericht Gekloonde catalogus gedetecteerd in Lightroom

Verklaring

Lightroom op desktop gebruikt niet de stationsnaam of -letter (Windows) wanneer paden naar foto's worden opgeslagen. Er worden unieke ID's gebruikt die aan de fysieke vaste schijven zijn gekoppeld. Dit betekent dat u de namen en volumeletters van de vaste schijf kunt wijzigen zonder dat de bestandspaden in de Lightroom-app beschadigd raken. Dit is vooral handig voor Windows-gebruikers die hun originele afbeeldingen op een extern volume opslaan dat geregeld wordt losgekoppeld en opnieuw gekoppeld.

Daarom kunt u uw Lightroom-catalogus of -gebruikersmap niet van de ene naar de andere vaste schijf kopiëren. Hoewel de juiste bestanden op de schijf staan, wijzen de bestandspaden die in de Lightroom-catalogusdatabase zijn opgeslagen, nog steeds naar de unieke ID van de vorige vaste schijf.

Oplossing

Het is raadzaam de volgende stappen uit te voeren om het probleem op te lossen:

 1. Sluit Lightroom af.

 2. Maak een back-up van uw lokale originele afbeeldingen.

  Let op:

  Als u originele afbeeldingen op uw vaste schijf hebt die niet naar de cloud zijn gesynchroniseerd, is het raadzaam een back-up van uw map Originele afbeeldingen te maken voordat u naar de volgende stap gaat.

  Windows

  Ga als volgt te werk om een back-up van originele afbeeldingen op een Windows-computer te maken:

  a. Navigeer naar: C:/Users/[gebruikersnaam]/AppData/Local/Adobe/Lightroom CC/Data

  b. Zoek in de map Data naar een map met een lange naam die uit willekeurige letters en cijfers bestaat (bijvoorbeeld:           '1c1fad228a024c1987b5f82737c1b293'). Open deze map en zoek naar de map met de naam Originele afbeeldingen.

  c. Kopieer de map Originele afbeeldingen naar een nieuwe locatie buiten de hoofdmap Data. 

  Back-up maken van de map met originele afbeeldingen
  Back-up maken van de map met originele afbeeldingen

  macOS

  Ga als volgt te werk om een back-up van originele afbeeldingen op macOS te maken:

  a. Ga in het menu Finder naar Ga > Ga naar map en typ ~/Pictures/Lightroom Library.lrlibrary

  b. Ctrl-klik op het bestand Lightroom Library.lrlibrary en kies Toon pakketinhoud in het menu.

  Inhoud van pakket weergeven
  Inhoud van pakket weergeven

  c. Zoek in de bundel naar een map met een lange naam die uit willekeurige letters en cijfers bestaat (bijvoorbeeld:     '1c1fad228a024c1987b5f82737c1b293'). Open deze map en zoek naar de map met de naam Originele afbeeldingen.

  d. Kopieer de map Originele afbeeldingen naar een nieuwe locatie buiten de bundel.

  Back-up maken van de map met originele afbeeldingen
  Back-up maken van de map met originele afbeeldingen

 3. Verwijder uw lokale Lightroom-catalogus.

  (Windows)

  Verwijder de map Gegevens op: C:/Users/[gebruikersnaam]/AppData/Local/Adobe/Lightroom CC/

  (Mac) 

  Verwijder de bundel Lightroom Library . lrlibrary  op: ~/Pictures/Lightroom Library.lrlibrary

 4. Start Lightroom opnieuw.

  Wacht tot uw catalogus is gesynchroniseerd met de cloud.

 5. Importeer indien nodig eventuele originele afbeeldingen (waarvan u in stap 2 een back-up hebt gemaakt) die niet volledig naar de cloud zijn gesynchroniseerd. Zie Foto's toevoegen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account