ISO-adaptieve voorinstellingen

Vanaf Lightroom Classic 9.3 en Adobe Camera Raw 12.3 kunt u ISO-adaptieve voorinstellingen maken die de ontwikkelingsinstellingen aanpassen op basis van de ISO-waarden van uw RAW-afbeeldingen.

Met ISO-adaptieve voorinstellingen kunt u snel ontwikkelinstellingen aanpassen, zoals Reductie luminantieruis, Verscherpen, Helderheid, enzovoort voor een groot aantal ISO-waarden. U hoeft niet voor elk ISO-niveau instellingen op te geven, wat in eerdere versies van Lightroom Classic en ACR wel het geval was. In plaats daarvan past deze speciale voorinstelling uw ontwikkelingswijzigingen voor ISO's aan tussen twee gedefinieerde instellingen, zodat u dat niet handmatig hoeft te doen.

Stel bijvoorbeeld dat u een ISO-adaptieve voorinstelling maakt met twee afbeeldingen die de volgende instellingen hebben:

  • ISO 400            Reductie luminantieruis 0
  • ISO 1600           Reductie luminantieruis 10

Als u deze voorinstelling toepast op een afbeelding met ISO 800, wordt de Reductie luminantieruis ingesteld op 5. Hierdoor bespaart u veel tijd bij het bewerken, vooral als u opnamen maakt met verschillende ISO-snelheden of als u de Auto ISO-functie op uw camera vaak gebruikt.

Een ISO-adaptieve voorinstelling maken

Voor het maken van een ISO-adaptieve voorinstelling hebt u ten minste twee beelden nodig om de hoge en lage ISO-punten te definiëren. U kunt echter naar wens instellingen definiëren tussen die punten. Selecteer meerdere opnamen (die al zijn verwerkt) met de verschillende ISO-snelheden tijdens het maken en de voorinstelling past zich aan tussen de door u gedefinieerde waarden.

ISO-adaptieve voorinstellingen in Lightroom Classic
Een ISO-adaptieve voorinstelling maken binnen Lightroom Classic

ISO-adaptieve voorinstellingen in Adobe Camera Raw
Een ISO-adaptieve voorinstelling maken in Adobe Camera Raw

Een ISO-adaptieve voorinstelling als RAW-standaard instellen

Nadat u een ISO-adaptieve voorinstelling hebt gemaakt, kunt u deze als RAW-standaard instellen voor uw afbeeldingen. U kunt ook een van de voorbeeldstandaarden gebruiken die onder Standaardinstellingen in het deelvenster Voorinstellingen worden vermeld.

Standaardvoorinstellingen in Lightroom Classic
Standaardvoorinstellingen in Lightroom Classic

Standaardvoorinstellingen in Adobe Camera Raw
Standaardvoorinstellingen in Adobe Camera Raw

Opmerking:

De Standaardvoorinstellingen zijn bedoeld als basis voor uw bewerkingen. Als u deze voorinstellingen toepast op een reeds bewerkte afbeelding, worden uw andere schuifregelaars opnieuw ingesteld.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account