Standaardinstellingen voor RAW-afbeeldingen configureren

Geïntroduceerd in Lightroom Classic 9.2 (versie van februari 2020)

Configureer standaardinstellingen voor het importeren van RAW-bestanden in Lightroom Classic op basis van standaardinstellingen van Adobe, cameraspecifieke standaardinstellingen of aangepaste voorinstellingen. 

Standaardinstellingen configureren voor het importeren van RAW-afbeeldingen

Ga als volgt te werk om standaardinstellingen te configureren voor het importeren van RAW-afbeeldingen:

 1. Ga naar Bewerken > Voorkeuren (Win) of Lightroom Classic > Voorkeuren (macOS).

 2. Selecteer het tabblad Voorinstellingen in het dialoogvenster Voorkeuren.

 3. Selecteer een van de volgende opties in het menu Stramien:

  Adobe-standaard

  Selecteer deze optie om de standaardinstellingen van Adobe toe te passen op uw RAW-afbeeldingen.

  Camera-instellingen

  Selecteer deze optie om de instellingen van de camera te behouden op basis waarvan de RAW-afbeelding is gemaakt.

  Voorinstelling

  Selecteer deze optie en kies een voorinstelling die u wilt toepassen op uw RAW-afbeeldingen tijdens het importeren.

  Opmerking:

  Als u Camera-instellingen selecteert en er geen overeenkomende instellingen zijn in Lightroom Classic, worden de instellingen Adobe-standaard toegepast.

  RAW-standaardinstellingen configureren
  Standaardinstellingen configureren voor het importeren van RAW-afbeeldingen

Standaardinstellingen voor RAW-afbeeldingen configureren die specifiek voor het cameramodel gelden

U kunt standaardinstellingen voor uw RAW-opnamen configureren op basis van het cameramodel. U kunt zelfs verschillende standaardinstellingen opgeven voor meerdere camera's van hetzelfde cameramodel op basis van het serienummer.

Standaardinstellingen maken

Ga als volgt te werk om standaardinstellingen te configureren op basis van het cameramodel:

 1. Ga naar Bewerken > Voorkeuren (Win) of Lightroom Classic > Voorkeuren (macOS).

 2. Selecteer het tabblad Voorinstellingen in het dialoogvenster Voorkeuren.

 3. Selecteer Stramieninstelling voor specifieke camera's overschrijven onder RAW-standaardinstellingen.

 4. Selecteer een cameramodel uit de vervolgkeuzelijst Camera. De vervolgkeuzelijst bevat de naam van alle cameramodellen waaruit u RAW-afbeeldingen hebt geïmporteerd.

 5. (Optioneel) Als u standaardinstellingen voor een camera wilt maken op basis van het serienummer, selecteert u Serienummers tonen. De vervolgkeuzelijst Camera bevat nu de naam van cameramodellen en hun serienummers.

  Standaardinstellingen voor RAW-afbeeldingen configureren die specifiek voor het cameramodel gelden
  Standaardinstellingen voor RAW-afbeeldingen configureren die specifiek voor het cameramodel gelden

 6. Selecteer een van de volgende opties in het menu Standaard:

  Adobe-standaard

  Selecteer deze optie om de standaardinstellingen van Adobe toe te passen op uw RAW-afbeeldingen.

  Camera-instellingen

  Selecteer deze optie om de instellingen van de camera te behouden op basis waarvan de RAW-afbeelding is gemaakt.

  Voorinstelling

  Selecteer deze optie en kies een voorinstelling die u wilt toepassen op uw RAW-afbeeldingen tijdens het importeren.

  Opmerking:

  Als u Camera-instellingen selecteert en er geen overeenkomende instellingen zijn in Lightroom Classic, worden de instellingen Adobe-standaard toegepast.

 7. Klik op Standaard maken.

Standaardinstellingen wijzigen

Ga als volgt te werk om een standaardinstelling die u hebt gemaakt te wijzigen:

 1. Ga naar Bewerken > Voorkeuren (Win) of Lightroom Classic > Voorkeuren (macOS).

 2. Selecteer het tabblad Voorinstellingen in het dialoogvenster Voorkeuren.

 3. Selecteer de standaardinstellingen die u wilt wijzigen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de pijl omlaag  naast de standaardinstelling.
  • Klik met rechts/links op de standaardinstelling
  Standaardinstellingen wijzigen
  Standaardinstellingen wijzigen

 4. Selecteer de nieuwe instelling uit het pop-upmenu.

Standaardinstellingen verwijderen

Ga als volgt te werk om een standaardinstelling te verwijderen die u hebt gemaakt:

 1. Ga naar Bewerken > Voorkeuren (Win) of Lightroom Classic > Voorkeuren (macOS).

 2. Selecteer het tabblad Voorinstellingen in het dialoogvenster Voorkeuren.

 3. Selecteer de standaardinstellingen die u wilt verwijderen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de pijl omlaag  naast de standaardinstelling.
  • Klik met de rechtermuisknop op de standaardinstelling
 4. Selecteer Verwijderen uit het pop-upmenu.

  Standaardinstellingen verwijderen
  Standaardinstellingen verwijderen

Standaardinstellingen voor RAW-afbeeldingen instellen die specifiek voor ISO-waarden gelden

U kunt RAW-standaardinstellingen configureren op basis van de ISO-waarden van uw RAW-afbeeldingen. Hiervoor moet u een ISO-adaptieve voorinstelling maken en deze als standaard instellen voor uw RAW-afbeeldingen.

U kunt verschillende instellingen opgeven voor verschillende ISO-waarden in uw voorinstelling. Als een afbeelding een andere ISO-waarde heeft dan de waarde die u in uw voorinstelling hebt opgegeven, wordt de juiste waarde van de instelling berekend op basis van de waarden die u in de voorinstelling hebt gedefinieerd. Als u bijvoorbeeld de volgende voorinstelling maakt 

 • ISO 400    Reductie luminantieruis 0
 • ISO 1600    Reductie luminantieruis 10

en een afbeelding importeert met ISO 800, wordt de Reductie luminantieruis ingesteld op 5.

Ga als volgt te werk om RAW-standaardinstellingen te configureren op basis van ISO-waarden:

 1. Maak een ISO-adaptieve voorinstelling. Zie voor meer informatie Een ISO-adaptieve voorinstelling maken.

 2. Ga naar Bewerken > Voorkeuren (Win) of Lightroom Classic > Voorkeuren (macOS).

 3. Selecteer het tabblad Voorinstellingen in het dialoogvenster Voorkeuren.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Stramien Voorinstelling > Gebruikersvoorinstellingen en selecteer de ISO-adaptieve voorinstellingen. 
  • Selecteer Stramieninstelling voor specifieke camera's overschrijven, selecteer een cameramodel en selecteer in de vervolgkeuzelijst Standaard de optie Voorinstelling > Gebruikersvoorinstellingen en selecteer de ISO-adaptieve voorinstelling.


Voorbeelden van ISO-adaptieve voorinstellingen

Hier volgen enkele voorbeelden van ISO-adaptieve voorinstellingen. U kunt deze voorinstellingen naar wens downloaden en aanpassen.

Voorbeeld 1

Met deze voorinstelling stelt u de Reductie luminantieruis op de volgende manieren in:

 • 0 voor afbeeldingen met ISO 400 en lager
 • 10 voor afbeeldingen met 1600 ISO
 • 30 voor afbeeldingen met 6400 ISO en hoger

Het primaire gebruiksscenario voor deze voorinstelling is om de hoeveelheid ruisreductie aan te passen en te verhogen naarmate de ISO-waarde van een afbeelding toeneemt.

Voorbeeld 2

Met deze voorinstelling worden de volgende instellingen aangepast:

 • Reductie luminantieruis
 • Reductie kleurruis
 • Vloeiendheid van Reductie kleurruis
 • Zwarte tinten
 • Helderheid
 • Maskeren van verscherping

Met deze voorinstelling worden de volgende wijzigingen aangebracht in de RAW-afbeeldingen op basis van hun ISO-waarden:

 • Schakelt ruisonderdrukking bij ISO 400 en lager volledig uit
 • Schakelt Maskeren van verscherpen bij lagere ISO-waarden uit en schakelt deze optie in bij hogere ISO-waarden
 • Gebruikt standaardwaarden van Zwarte tinten en Helderheid bij lagere ISO-waarden, maar verschillende waarden bij hogere ISO-waarden. 

Locatie voor standaardinstellingen voor RAW-bestanden

Als u de standaardinstellingen voor RAW-bestanden van de ene computer naar de andere wilt verplaatsen of als u een back-up van uw instellingen wilt maken, vindt u de standaardinstellingen voor de RAW-indeling op de volgende locatie:

 • macOS: /Gebruikers/<gebruikersnaam>/Bibliotheek/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults
 • Windows: C:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\

Veelgestelde vragen

 • Als ik de voorkeuren van Lightroom Classic opnieuw instel, moet ik de RAW-standaardinstellingen dan ook opnieuw instellen?

  Als u de Lightroom Classic-voorkeuren opnieuw instelt, heeft dit geen invloed op uw standaardinstellingen voor RAW-bestanden, omdat deze apart worden opgeslagen.

 • Hoe kan ik standaardinstellingen voor RAW-bestanden exporteren/importeren?

  Lightroom Classic bevat geen optie om standaardinstellingen voor RAW-bestanden te exporteren of importeren. U kunt echter RawDefaults.xmp vanaf de volgende locatie kopiëren om de standaardinstellingen voor RAW-bestanden handmatig te exporteren of importeren.

  macOS: /Gebruikers/<gebruikersnaam>/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults

  Windows: C:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Develop Presets

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?