Functieoverzicht | Lightroom Classic (versie van juni 2022)

Meer informatie over de nieuwe functies en verbeteringen van de versie van juni 2022 van Lightroom Classic (versie 11.4).

Eenvoudig de vooraf ingestelde intensiteit in foto's aanpassen

Met de schuifregelaar Hoeveelheid voorinstelling hebt u meer controle over uw bewerkingen doordat u de intensiteit kunt aanpassen van de voorinstelling die u hebt toegepast. Ga als volgt te werk om de schuifregelaar te gebruiken:

 1. Open een foto om te bewerken in de module Ontwikkelen.

 2. Open in het deelvenster Voorinstellingen aan de linkerkant een voorinstellingencategorie en pas een voorinstelling toe.

  Schuifregelaar Hoeveelheid voorinstelling in Lightroom
  Gebruik de schuifregelaar Hoeveelheid voorinstelling om de intensiteit van de geselecteerde voorinstelling aan te passen.

 3. Gebruik de hoeveelheidsschuifregelaar om de intensiteit van de voorinstelling aan te passen. U kunt beginnen bij 0 en doorgaan tot 200. De wijzigingen zijn zichtbaar in de voorvertoning. 

Opmerking:
 • Wanneer u een voorinstelling maakt of bijwerkt (klik op het pictogram + of selecteer Bijwerken met huidige instellingen in het contextmenu), kunt u ervoor kiezen om de schuifregelaar Hoeveelheid in te schakelen. Selecteer in het dialoogvenster Nieuwe ontwikkelvoorinstelling of Ontwikkelvoorinstellingen bijwerken de optie Schuifregelaar ondersteuningshoeveelheid. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt de schuifregelaar Hoeveelheid voor die voorinstelling grijs weergegeven.
 • Als u de optie Schuifregelaar ondersteuningshoeveelheid niet kunt selecteren, betekent dit dat de geselecteerde instellingen de schuifregelaar Schuifregelaar Ondersteuningshoeveelheid niet ondersteunen.
 • Wanneer u andere schuifregelaars aanpast dan de schuifregelaars die specifiek zijn voor de voorinstelling, blijft de vooraf ingestelde selectie hetzelfde.
Schuifregelaar ondersteuningshoeveelheid
De hoeveelheidsschuifregelaar voor voorinstellingen inschakelen

Zie voor meer informatie Voorinstellingen toepassen.

Onderwerp- en luchtmaskers toepassen bij batchbewerking

De maskers Onderwerp selecteren en Lucht selecteren worden ondersteund door kunstmatige intelligentie en kunnen nu met één klik op meerdere foto's worden toegepast. Dit is geschikt voor de instellingen Kopiëren/plakken, Synchroniseren, Automatisch synchroniseren en Uit vorige kopiëren.

Ga als volgt te werk om standaardinstellingen in batches toe te passen:

 1. Open een foto in de module Ontwikkelen.

 2. Open in het deelvenster Voorinstellingen aan de linkerkant een ML-masker (maskerinstellingen voor onderwerp of lucht) uit Gebruikersvoorinstellingen en pas dit toe, indien aanwezig. U kunt ook een van de adaptieve voorinstellingen voor onderwerp en lucht gebruiken.

 3. Klik op Kopiëren onderaan het deelvenster Adaptieve voorinstellingen en zorg ervoor dat u de optie Instellingen voor Maskerkopie selecteert.

  Voorinstellingen voor maskers in batch bewerken
  Nadat u uw voorinstelling hebt geselecteerd, klikt u op Kopiëren.

  Instellingen voor Maskerkopie
  Selecteer Maskeren en bevestig Kopiëren.

 4. Nadat u Kopiëren hebt bevestigd, selecteert u de foto's waarin u het masker wilt plakken. U kunt hiervoor de filmstrip gebruiken.

 5. Zodra u de gewenste foto's hebt geselecteerd, klikt u op Plakken. U kunt ook op Ctrl/Cmd+V drukken. Het ML-masker wordt automatisch berekend en toegevoegd aan het onderwerp of de lucht in de geselecteerde foto's.

Opmerking:
 • Als uw masker niet is toegepast op de geselecteerde foto's, klikt u op Alles bijwerken in het deelvenster Maskers of op de waarschuwingsindicator onder het histogram. U kunt ook op (macOS) Cmd+Option+U of (Win) Ctrl+Alt+U drukken om ontbrekende maskers in de geselecteerde foto's bij te werken.
 • Als een geselecteerde foto geen onderwerp of lucht bevat, worden er geen wijzigingen aangebracht in de foto.
 • In het deelvenster Maskers zijn badges toegevoegd voor eenvoudige identificatie van maskeronderdelen.

Zie Maskeren voor meer informatie.

Een masker snel omkeren

 1. Open een foto in de module Ontwikkelen.

 2. Selecteer Maskeren in de toolstrip van de module Ontwikkelen.

  Maskeren
  Maskeren in de module Ontwikkelen

 3. Klik in het deelvenster Maskers dat wordt geopend op het pictogram met de drie puntjes naast het masker dat u wilt omkeren.

 4. Selecteer Masker omkeren. U desgewenst kunt ook Dupliceren en Masker omkerenselecteren.

  Masker omkeren
  Keer eenvoudig elk gewenst masker om in het deelvenster Maskers.

 5. Als u tevreden bent met het masker, gebruikt u de bewerkingsregelaars aan de rechterzijde om lokale aanpassingen uit te voeren.

Voor meer informatie gaat u naar Workflows voor maskeren.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Andere verbeteringen

Nieuwe overlay voor uitsnijden

U kunt nu een vooraf gedefinieerde uitsnijdbedekking "Vijfden" gebruiken. Dit helpt met name architectuurfotografen bij het maken van composities voor hun foto's. Als u de overlay wilt openen, selecteert u Tools > Overlay voor uitsnijdhulplijn > Vijfden. U kunt ook op O drukken in het deelvenster Uitsnijden en rechttrekken.

Beter beheer van voorvertoningen

Lightroom Classic schoont automatisch inactieve en verouderde voorvertoningen op, waardoor de schijfruimte niet onnodig vol raakt.

GPU-versnelling voor exporteren

Als het GPU RAM meer dan 8 GB is, is GPU-versnelling voor exporteren standaard ingeschakeld. Als het GPU-RAM echter minder dan 8 GB is, selecteert u 

Op Mac: Over Lightroom > Voorkeuren > Prestaties > Grafische processor gebruiken > Aangepast > GPU voor exporteren gebruiken

Op Windows: Bewerken > Voorkeuren > Prestaties > Grafische processor gebruiken > Aangepast > GPU voor exporteren gebruiken

Opties voor info-overlay voor Loep

U kunt nu de overlaygegevens van de loepweergave van de foto wijzigen tussen de modules Bibliotheek en Ontwikkelen.

Sneller opschonen van slimme voorvertoningen

Wacht minder lang na het verwijderen van slimme voorvertoningen.

Ondersteuning voor nieuwe landinstellingen

Noors en Pools worden nu ondersteund in Lightroom Classic.

Nieuwe premium-voorinstellingen

Nieuwe sets met Premium-voorinstellingen zijn nu beschikbaar in Lightroom Classic. Deze zijn ontworpen om u te helpen uw creatieve visie sneller uit te beelden. Premium-voorinstellingen bevatten nu adaptieve voorinstellingen voor onderwerp en lucht. Hiermee worden instellingen toegepast op de onderwerp- of luchtgebieden in een foto. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account