Kan geen foto's publiceren of opmerkingen plaatsen op Facebook

Probleem

Lightroom

Wanneer u in de nieuwe Lightroom-app de optie Verzenden naar Facebook selecteert, wordt het foutbericht Facebook-verificatiecontrole mislukt weergegeven.

Lightroom CC 2015/Lightroom 6/Lightroom Classic

Wanneer u een taak probeert uit te voeren via de Facebook-publicatieservice in Lightroom CC 2015/Lightroom 6/Lightroom Classic, ontvangt u het volgende foutbericht: Facebook-verificatiecontrole mislukt.

Productversies waarop dit betrekking heeft

Lightroom CC 1.0 en later

Lightroom Classic CC 7.x, Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x

Besturingssystemen

Windows en macOS

Reden

Vanwege recente wijzigingen in de manier waarop Facebook met externe ontwikkelaars werkt, wordt het direct uploaden van foto's en video's vanaf desktopproducten naar Facebook niet langer ondersteund.

Uit de Facebook-documentatie:

Aanmelden bij Facebook

Beëindiging:

De machtiging publish_actions wordt beëindigd. Via deze machtiging kregen apps toegang om publicaties te plaatsen op Facebook in naam van de ingelogde gebruiker. Apps die vanaf vandaag zijn gemaakt, hebben geen toegang tot deze machtiging. Apps die vóór vandaag zijn gemaakt en die al eerder zijn goedgekeurd om publish_actions aan te vragen, kunnen dit blijven doen tot 1 augustus 2018. Er worden geen apps meer goedgekeurd om publish_actions te gebruiken via app-beoordeling.

Gevolgen

Deze wijziging is van kracht vanaf 1 augustus 2018.

U kunt vanuit Lightroom-desktopapps - Lightroom (nieuw), Lightroom Classic en Lightroom CC 2015/Lightroom 6 geen foto's meer uploaden naar Facebook.

Wijzigingen die Facebook in de toekomst in de API aanbrengt, kunnen opnieuw van invloed zijn op de publicatieservice.

Voorgestelde tussenoplossingen

Maak een kopie van uw gepubliceerde collecties naar uw opslagplaats voor persoonlijke collecties.

(Lightroom Classic)

Voor permanent toegang tot uw gepubliceerde Facebook-collecties doet u het volgende:

  1. Klik onder Publicatieservices > Facebook (Bibliotheekmodule) op een gepubliceerde collectie.
  2. Selecteer alle foto's in die gepubliceerde collectie.
  3. Klik in het deelvenster Collecties op het plusteken (+) in de rechterbovenhoek en selecteer Collectie maken in het menu.
  4. Zorg ervoor dat in het dialoogvenster Collectie maken de optie Geselecteerde foto's opnemen is ingeschakeld.
  5. Geef een naam voor de collectie op en klik op Maken.

Uw gepubliceerde Facebook-foto's zijn nu ook beschikbaar in uw persoonlijke collectie.

Zorg ervoor dat de foto's die u wilt delen, naar de cloud zijn gesynchroniseerd. Gebruik vervolgens de functie van Lightroom mobile om op Facebook te delen. Raadpleeg de volgende hulpbronnen:

Exporteer foto's naar schijf als JPEG's en upload ze vervolgens via een browser naar uw Facebook-account. Raadpleeg de volgende hulpbronnen:

Adobe-logo

Aanmelden bij je account