Leer hoe u in Lightroom voor desktop foto's lokaal kunt opslaan en hoe u originele en bewerkte foto's downloadt naar een computer, vaste schijf of USB-stick. Daarna kunt u uw foto's delen op Adobe Portfolio of als webgalerie.

Geïntroduceerd in Lightroom CC 2.0 (versie van oktober 2018)

Met Lightroom CC hebt u de mogelijkheid om een selectie van foto's openbaar te maken zodat anderen uw foto's op het internet kunnen zien. Als u exclusieve albums voor uw foto's wilt maken en deze wilt delen opinternet, zie Een album delen als webgalerie.

Om een selectie van foto's te delen, doet u het volgende:

 1. Selecteer foto's die u wilt delen in de rasterweergave of in de filmstrip.

 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op uw selectie en selecteer Delen op internet in het contextmenu.

 3. In het dialoogvenster Instellingen voor delen dat verschijnt, wordt een unieke koppeling gegenereerd die u kunt gebruiken om uw geselecteerde foto's te delen. Bewerk de naam van de reeks foto's die worden gedeeld onder de optie Titel. U kunt ook de Voorkeuren voor het delen van foto's opgeven:

  Een willekeurige selectie van foto's in Lightroom CC delen
  Een willekeurige selectie van foto's delen

  Voorkeuren

  Downloads toestaan: Selecteer deze voorkeur om anderen de mogelijkheid te geven om de gedeelde reeks foto's te downloaden.

  Metagegevens tonen: Selecteer deze voorkeur om anderen de mogelijkheid te geven om metagegevens van de gedeelde reeks foto's weer te geven.

  Locatiegegevens tonen: Selecteer deze voorkeur om anderen de mogelijkheid te geven om locatiegegevens van de gedeelde reeks foto's weer te geven. Deselecteer de optie om locatie-informatie te verbergen.

  Opmerking:

  Als u de voorkeuren voor het delen van geselecteerde foto's die al openbaar zijn wilt wijzigen, voert u een van de volgende dingen uit:

  • Klik op het pictogram Delen  . Vouw in het deelvenster Delen onder Gedeeld opinternet de map Foto's uit. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op de openbare foto en kies Delen op internet in het contextmenu.
  • Klik op het menu met dedrie puntjes inde rechterbovenhoek van de rasterkop en kies Instellingen voor delen.

 4. Klik op Doorgaan. Uw reeks geselecteerde foto's is nu openbaar.

  Om de lijst met alle foto's of fotogaleriën die openbaar zijn te bekijken, klikt u op het pictogram Delen   om het deelvenster Delen weer te geven. Onder Delen op internet, klikt u op Foto's  om al uw openbare foto's en fotogaleriën als vervolgkeuzelijst te vinden.

In hoeverre verschilt het opslaan en delen van foto's in Lightroom voor mobiele apparaten (Android) van dezelfde bewerking in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)? Ga naar Foto's opslaan, delen en exporteren met Lightroom voor mobiele apparaten (Android) en Foto's opslaan, delen en exporteren met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS) om uw eigen conclusies te trekken.

Foto's toevoegen aan een openbare fotogalerie

Als u foto's wilt toevoegen aan een openbare fotogalerie, maakt u een selectie van foto's uit de rasterweergave of de filmstrip. Klik op het pictogram Delen  om het deelvenster Delen weer te geven. Onder Delen op internet selecteert u Foto's. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

 • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op de naam van de openbare fotogalerie onder Foto's waaraan u de nieuwe selectie foto's wilt toevoegen. Selecteer Geselecteerde foto's toevoegen in het contextmenu.
 • Sleep de selectie van foto's naar de naam van een openbare fotogalerie onder Foto's.

Uw geselecteerde foto's worden nu toegevoegd aan de gewenste openbare fotogalerie.

Delen op Adobe Portfolio

Geïntroduceerd in Lightroom CC 2.0 (versie van oktober 2018)

Met Lightroom CC kunt u geselecteerde foto's of albums delen en uw creatieve werk met Adobe Portfolio publiceren als een online project of als een gepersonaliseerde website. Als u naar Adobe Portfolio wilt publiceren, voegt u eerst een verbinding toe.

Een verbinding toevoegen

Als u een verbinding wilt toevoegen, doet u het volgende:

 1. Klik op het pictogram Delen  in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer in het deelvenster Delen de optie Verbinding toevoegen onder Verbindingen. Volg de instructies in het dialoogvenster Een verbinding toevoegen die wordt geopend om een verbinding op te zetten naar Adobe Portfolio.

  Adobe Portfolio is zichtbaar in het deelvenster Delen als een verbinding
  Adobe Portfolio is zichtbaar in het deelvenster Delen als een verbinding

  Opmerking:

  Als u Adobe Portfolio wilt verwijderen als verbinding, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac) op Adobe Portfolio in het deelvenster Delen en selecteert u Verbinding verwijderen. De verbinding met Adobe Portfolio wordt verwijderd, maar alle gepubliceerde inhoud blijft in uw onlineportfolio staan totdat deze handmatig wordt verwijderd.

Foto's of albums delen op Adobe Portfolio

Nadat u Adobe Portfolio hebt toegevoegd als een Verbinding in Lightroom CC, kunt u foto's of albums delen en publiceren.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een selectie van foto's wilt delen, selecteert u een of meer foto's uit de rasterweergave of de filmstrip.
  • Als u een album wilt delen, klikt u op Mijnfoto's   inhet linkerdeelvenster en selecteert u een album onder Albums.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op uw selectie van foto's of de albumnaam.

  Selecteer Delen op > Adobe Portfolio in het contextmenu.

 3. In het dialoogvenster Titel toevoegen geeft u een naam in voor de gedeelde foto's en klikt u op Doorgaan

  Uw selectie van foto's of uw album wordt nu gedeeld met Adobe Portfolio.

  Deze stap is niet van toepassing als u een album deelt naar Adobe Portfolio.

 4. U kunt uw gedeelde foto's en albums ook delen op Adobe Portfolio. Hier kunt u de lay-out van uw project bewerken en uw site publiceren.

  Blauwe rasterkop met Ga naar Mijn portfolio
  Blauwe rasterkop met koppeling voor Ga naar Mijn portfolio nadat u uw foto of album hebt gedeeld. Klik op het 'x'-pictogram aan de rechterkant om af te sluiten.
  Rasterkop met een koppeling naar uw Adobe Portfolio-pagina
  Rasterkop met een koppeling naar uw Adobe Portfolio-pagina, nadat u de blauwe rasterkop hebt afgesloten.

  Klik op Ga naar Mijn portfolio vanuit de blauwe rasterkop in de rasterweergave. U wordt hier direct na het delen van uw foto's of album heen geleid. U kunt ook op de portfolio-koppeling klikken aan de bovenkant van de rasterkop die wordt weergegeven nadat u de blauwe rasterkop hebt gesloten. Adobe Portfolio wordt geopend in uw standaardwebbrowser. 

  Meer Help-artikelen voor Adobe Portfolio vindt u onder Adobe Portfolio Help-documentatie.

Als u foto's wilt toevoegen aan een openbare fotogalerie of album, maakt u een selectie van foto's uit de rasterweergave of de filmstrip. Klik op het pictogram Delen  om het deelvenster Delen weer te geven. Onder Verbindingen selecteert u Adobe Portfolio. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

 • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op de naam van de openbare fotogalerie of het album onder Adobe Portfolio waaraan u de nieuwe selectie foto's wilt toevoegen. Selecteer Geselecteerde foto's toevoegen in het contextmenu.
 • Sleep de selectie van foto's naar de naam van een openbare fotogalerie of album onder Adobe Portfolio.

Uw geselecteerde foto's worden nu toegevoegd aan de gewenste openbare fotogalerie of het gewenste album.

Opmerking:

Als u foto's wilt verwijderen, opent u de rasterweergave van de gewenste openbare fotogalerie of van een album en klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac) op de selectie van de te verwijderen foto's. Selecteer Foto verwijderen in het contextmenu. De geselecteerde foto's worden alleen weggehaald (en niet verwijderd) uit de openbare fotogalerie of het album en u kunt ze nog steeds vinden in Alle foto's.

Een album lokaal opslaan

Geïntroduceerd in Lightroom CC 1.5 (versie van augustus 2018)

U kunt ervoor kiezen om de foto's in een album lokaal naar uw computer te downloaden. Als u een album lokaal opslaat, kunt u de foto's in het album bewerken, zelfs wanneer uw computer geen verbinding heeft met internet. Bijvoorbeeld wanneer u reist zonder internet en aan uw foto's wilt werken. Bewerkte foto's worden automatisch naar de cloud gesynchroniseerd wanneer u weer met internet bent verbonden.

 1. Klik op het pictogram Mijn foto's linksboven in het venster of druk op P.

 2. Klik onder Albums met de rechtermuisknop (Win)/houd Control ingedrukt en klik (Mac) op een album en kies Album opslaan in het contextmenu.

 3. Er wordt een badge () weergegeven op de miniatuur van het album om aan te geven dat het album nu lokaal is opgeslagen. 

Een album delen als webgalerie

Bijgewerkt in Adobe Lightroom CC 1.4 (versie van juni 2018)

U kunt u uw albums openbaar maken, zodat anderen uw foto's op het web kunnen bekijken. U kunt ook een foto selecteren of meerdere foto's willekeurig selecteren en delen zonder een album te maken (zie Foto's delen als webgalerie).

Ga als volgt te werk om een album te delen:

 1. Klik op het pictogram Mijn foto's linksboven in het venster of druk op P.

 2. Klik onder Albums met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op een album dat u wilt delen en kies Album delen in het contextmenu.

 3. Specificeer de voorkeuren voor delen in het dialoogvenster Gedeeld album dat verschijnt:

  Opmerking:

  Klik met de rechtermuisknop (Win)/houd Control ingedrukt en klik (Mac) op het album en kies Instellingen voor delen in het contextmenu.  

  Een album delen
  Een album delen

  Voorkeuren

  Downloads toestaan: Selecteer deze voorkeur om anderen de foto's uit het gedeelde album te laten downloaden.

  Metagegevens tonen: Selecteer deze voorkeur om anderen metagegevens van de foto's in het gedeelde album te laten weergeven.

  Locatiegegevens tonen: Selecteer deze voorkeur om anderen locatiegegevens van de foto's in het gedeelde album te laten weergeven. Deselecteer de optie om locatie-informatie te verbergen.

 4. Klik op Gereed.

  Uw album is nu openbaar.

Foto's opslaan op een computer, vaste schijf of USB-stick

Opslaan als originelen van volledige grootte of JPEG-bestanden van opgegeven grootte

In Photoshop Lightroom CC kunt u kiezen of u uw bewerkte foto's als JPEG-bestand (klein, maximum of aangepaste grootte) of als origineel van volledige grootte wilt opslaan. U kunt foto's opslaan in een map op een computer of naar een aangesloten schijf of netwerkstation, waaronder flashstations.

Wanneer u foto's opslaat, maakt u nieuwe afbeeldingsbestanden waarin de bewerkingen en andere wijzigingen die u hebt aangebracht in de metagegevens van de foto's, zijn opgenomen.

Voer de volgende eenvoudige stappen uit om foto's vanuit Photoshop Lightroom CC op een computer, vaste schijf of flashstation op te slaan:

 1. Selecteer een of meerdere foto's om op te slaan.

  • Als u zich in de weergave Fotoraster () of Raster met vierkante cellen () bevindt, selecteert u de foto die u wilt opslaan. Houd Control ingedrukt en klik om meerdere foto's te selecteren.
  • Als u zich in de weergave Detail () bevindt, selecteert u de foto die u wilt opslaan. Houd Control ingedrukt en klik om meerdere foto's te selecteren.
 2. Open het dialoogvenster Opslaan.

  Voer een van de volgende handelingen uit nadat u de foto hebt geselecteerd:

  • Klik op het pictogram Delen () in de rechterbovenhoek en kies Opslaan als in het menu dat verschijnt.
  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde foto of de selectie foto's en kies Opslaan als in het contextmenu.
  • Ga via de menubalk naar Bestand > Opslaan in.
 3. Geef opslagopties op.

  Opslagdialoogvenster in Lightroom CC
  Geef opslagopties op in Photoshop Lightroom CC.

  Geef in het dialoogvenster Opslaan het volgende op:

  Bestandstype

  Kies JPEG om de foto in de .JPG-indeling op te slaan. Kies Origineel+instellingen om de foto op te slaan als origineel van volledige grootte.

  Locatie

  Sla de foto op op de standaardlocatie of selecteer een andere map om de foto op te slaan. De standaardlocatie is:

  • Win: C:\Users\[gebruikersnaam]\Pictures\Lightroom CC Saved Photos
  • Mac: /Users/[gebruikersnaam]/Pictures/Lightroom CC Saved Photos

  Grootte

  U kunt een grootte opgeven als u als Bestandstype JPEG hebt gekozen. Kies een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

  • Klein: Hiermee beperkt u de lengte van de opgeslagen JPEG-foto's tot 2048 pixels. De breedte wordt automatisch zodanig aangepast dat de oorspronkelijke beeldverhouding behouden blijft.
  • Volledige grootte: Hiermee exporteert u de geselecteerde foto's in de JPEG-indeling in de hoogst beschikbare kwaliteit.
  • Aangepast: Hiermee past u de opgegeven pixelwaarde toe op de lange rand van de foto en wordt de oorspronkelijke verhouding van de foto gebruikt om de andere rand te berekenen. De waarde voor de lange rand mag niet groter zijn dan 65.000 pixels.
 4. Sla uw foto's op.

  Nadat u de opties hebt opgegeven, klikt u op Opslaan.

Foto's delen op Facebook

Let op:

U kunt niet langer foto's uploaden naar Facebook vanaf Lightroom CC. Raadpleeg deze technische opmerking voor meer informatie.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid