Leer hoe u in Lightroom voor desktop foto's lokaal kunt opslaan en hoe u originele en bewerkte foto's downloadt naar een computer, vaste schijf of USB-stick. Vervolgens kunt u mensen uitnodigen om uw albums te bekijken en eraan bij te dragen, en foto's openbaar of als Adobe-portfolio delen.

Een groepsalbum delen

Geïntroduceerd in Lightroom 2.3 (versie van mei 2019)

Een groepsalbum maken en anderen uitnodigen om bij te dragen

U kunt een album nu delen en anderen uitnodigen om het te bekijken of eraan bij te dragen. U kunt ook foto's selecteren die geen deel uitmaken van een album, deze delen via een uitnodiging en anderen vragen bij te dragen aan het album. Op deze manier hebt u eenvoudig op één plek toegang tot al uw gewenste foto’s.

Voer de volgende stappen uit om een album te delen en anderen uit te nodigen voor een album:

 1. Selecteer een bestaand album in het deelvenster Albums of Een album maken. U kunt ook meerdere foto's selecteren in de rasterweergave. Voer een van de volgende handelingen uit wanneer u de foto's hebt geselecteerd:

  • Houd Ctrl ingedrukt, klik (MacOS)/klik met de rechtermuisknop (Win) op het album of de geselecteerde foto's en selecteer Delen en uitnodigen in het contextmenu.
  • Klik in de rechterbovenhoek van de rasterkop op het pictogram Delen en uitnodigen .
  • Klik op in de rechterbovenhoek van de rasterkop en kies Delen en uitnodigen.
 2. Klik in het dialoogvenster Delen en uitnodigen op Delen inschakelen als het album privé is.

 3. Het veld Toegang via koppeling is standaard ingesteld op Alleen uitnodigen. Hiermee maakt u een persoonlijke koppeling waardoor alleen leden die u uitnodigt, uw foto's kunnen bekijken of eraan kunnen bijdragen.

  U kunt de instelling van Toegang via koppeling ook wijzigen in Kan iedereen bekijken om een openbare koppeling te maken, waardoor iedereen met de koppeling uw album kan bekijken. Vervolgens kunt u leden uitnodigen om bij te dragen aan uw album.

 4. Klik op om de koppeling te kopiëren en deze met anderen te delen. Als Toegang via koppeling is ingesteld op Kan iedereen bekijken, kunt u ook op het Facebook- of Twitter-pictogram klikken om het album op deze sociale-mediasites te delen.

  Als u anderen wilt uitnodigen om uw album te bekijken of eraan bij te dragen, voert u hun e-mailadressen in het gedeelte Uitnodigen in en klikt u op Uitnodigen. De genodigden ontvangen vervolgens een e-mail om toegang te krijgen tot uw album.

 5. In het gedeelte Uitnodigen kunt u de lijst met e-mailadressen bekijken waarnaar u de uitnodiging hebt verzonden. Klik naast elk e-mailadres op de vervolgkeuzelijst om de instelling voor albumtoegang van die persoon in te stellen:

  • Kan bekijken De genodigde kan het gedeelde album bekijken, opmerkingen toevoegen aan foto's en deze als favoriet markeren.
  • Kan bijdragen De genodigde kan foto's toevoegen aan het gedeelde album, opmerkingen toevoegen aan foto's en deze markeren als favoriet.
  • Verwijderen Hiermee verwijdert u de genodigde uit de lijst met gedeelde albums.
  De toegangsinstelling voor Delen en uitnodigen wijzigen

  In het gedeelte Uitnodigen kunt u toegangsverzoeken van personen bekijken. Klik naast de naam van elk verzoek op om toegang toe te staan of klik op om die persoon de toegang tot het album te weigeren.

 6. Klik in het dialoogvenster Delen en uitnodigen op het tabblad Weergave om de volgende instellingen te bekijken en te bewerken:

  • Naam Geeft de naam weer van het album. Deselecteer de optie om de naam te verbergen. Standaard wordt de bestaande albumnaam weergegeven. Als u een set foto's in het raster hebt geselecteerd, worden de datum en tijd waarop u de koppeling hebt gegenereerd, weergegeven als Titel.
  • Auteur Geeft de naam weer van de persoon die de koppeling heeft gegenereerd. Deselecteer de optie om de naam te verbergen.
  • Thema Selecteer de gewenste indeling voor de foto's die u in uw gedeelde album wilt. U kunt kiezen uit Fotoraster, Eén foto en Kolom.
  • Vormgeving Selecteer Donker of Licht om het kleurthema van de rangschikking van foto's in te stellen.
 7. Op het tabblad Instellingen kunt u de volgende instellingen bewerken:

  • Onder Algemeen:
   • JPG-downloads toestaan Selecteer deze voorkeur om anderen de mogelijkheid te geven de gedeelde reeks foto's te downloaden.
   • Metagegevens tonen Selecteer deze instelling om anderen de mogelijkheid te geven metagegevens van de gedeelde reeks foto's weer te geven.
   • Locatiegegevens tonen Selecteer deze instelling om anderen de mogelijkheid te geven locatiegegevens van de gedeelde reeks foto's weer te geven. Deselecteer de optie om locatie-informatie te verbergen.
   • Opmerkingen en Vind-ik-leuks toestaan Deze instelling is standaard geselecteerd, zodat uw kijkers opmerkingen en vind-ik-leuks voor uw gedeelde foto's kunnen plaatsen. Schakel deze optie uit om te voorkomen dat kijkers commentaar geven of iets leuk vinden.
  • Onder Koppeling:
   • Verzoeken tot toegang toestaan Deze instelling is standaard geselecteerd om mensen de mogelijkheid te geven om toegang tot uw gedeelde foto's te vragen.

  Opmerking:

  Als u de instellingen voor het delen van het groepsalbum wilt wijzigen, klikt u op het pictogram in het linkerdeelvenster. Vouw in het deelvenster Delen op internet de map Foto's uit om een lijst met de gedeelde albums weer te geven. U kunt vervolgens een van de volgende stappen uitvoeren: 

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op het gewenste album en selecteer Delen en uitnodigen in het contextmenu.
  • Klik in de rechterbovenhoek van de rasterkop op het pictogram Delen en uitnodigen .
  • Klik op in de rechterbovenhoek van de rasterkop en kies Delen en uitnodigen.

 8. Klik op Gereed. U hebt nu een groepsalbum gemaakt.

Een groepsalbum als genodigde weergeven of hieraan bijdragen

Als u de koppeling naar een gedeeld groepsalbum hebt of een uitnodiging per e-mail hebt ontvangen, gaat u als volgt te werk:

 1. Meld u met uw Adobe ID aan bij lightroom.adobe.com.

 2. Plak de koppeling in de adresbalk van de browser om het groepsalbum weer te geven. Controleer of u bent aangemeld met uw Adobe ID. Als u het album niet kunt bekijken, klikt u op de knop Verzoek tot toegang indienen op het scherm. De eigenaar van het groepsalbum kan uw verzoek dan toestaan of weigeren.

  Als u per e-mail een uitnodiging hebt ontvangen, klikt u in de hoofdtekst van de e-mail op de knop Album weergeven om het groepsalbum weer te geven.

 3. Afhankelijk van de toegangsinstelling die de eigenaar van het groepsalbum voor u heeft opgegeven, kunt u foto's bekijken of toevoegen aan het groepsalbum, terwijl u het album in uw browser bekijkt.

  Als u een genodigde bent die het album alleen kan bekijken, kunt u opmerkingen toevoegen aan foto's of deze als favoriet markeren.

  Als u een genodigde bent die aan het album kan bijdragen, klikt u op in de rechterbovenhoek van het scherm om foto's aan het groepsalbum toe te voegen. U kunt de gewenste foto's ook naar het raster van het groepsalbum slepen.

Delen op Adobe Portfolio

Geïntroduceerd in Lightroom CC 2.0 (versie van oktober 2018)

Met Lightroom CC kunt u geselecteerde foto's of albums delen en uw creatieve werk met Adobe Portfolio publiceren als een online project of als een gepersonaliseerde website. Als u naar Adobe Portfolio wilt publiceren, voegt u eerst een verbinding toe.

Een verbinding toevoegen

Als u een verbinding wilt toevoegen, doet u het volgende:

 1. Klik op het pictogram Delen  in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer in het deelvenster Delen de optie Verbinding toevoegen onder Verbindingen. Volg de instructies in het dialoogvenster Een verbinding toevoegen die wordt geopend om een verbinding op te zetten naar Adobe Portfolio.

  Adobe Portfolio is zichtbaar in het deelvenster Delen als een verbinding
  Adobe Portfolio is zichtbaar in het deelvenster Delen als een verbinding

  Opmerking:

  Als u Adobe Portfolio wilt verwijderen als verbinding, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac) op Adobe Portfolio in het deelvenster Delen en selecteert u Verbinding verwijderen. De verbinding met Adobe Portfolio wordt verwijderd, maar alle gepubliceerde inhoud blijft in uw onlineportfolio staan totdat deze handmatig wordt verwijderd.

Foto's of albums delen op Adobe Portfolio

Nadat u Adobe Portfolio als Verbinding hebt toegevoegd in Lightroom, kunt u foto's of albums delen en publiceren.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een selectie van foto's wilt delen, selecteert u een of meer foto's uit de rasterweergave of de filmstrip.
  • Als u een album wilt delen, klikt u op Mijnfoto's   inhet linkerdeelvenster en selecteert u een album onder Albums.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op uw selectie van foto's of de albumnaam.

  Selecteer Delen op > Adobe Portfolio in het contextmenu.

 3. In het dialoogvenster Titel toevoegen geeft u een naam in voor de gedeelde foto's en klikt u op Doorgaan

  Uw selectie van foto's of uw album wordt nu gedeeld met Adobe Portfolio.

  Deze stap is niet van toepassing als u een album deelt naar Adobe Portfolio.

 4. U kunt uw gedeelde foto's en albums ook delen op Adobe Portfolio. Hier kunt u de lay-out van uw project bewerken en uw site publiceren.

  Blauwe rasterkop met Ga naar Mijn portfolio
  Blauwe rasterkop met koppeling voor Ga naar Mijn portfolio nadat u uw foto of album hebt gedeeld. Klik op het 'x'-pictogram aan de rechterkant om af te sluiten.
  Rasterkop met een koppeling naar uw Adobe Portfolio-pagina
  Rasterkop met een koppeling naar uw Adobe Portfolio-pagina, nadat u de blauwe rasterkop hebt afgesloten.

  Klik op Ga naar Mijn portfolio vanuit de blauwe rasterkop in de rasterweergave. U wordt hier direct na het delen van uw foto's of album heen geleid. U kunt ook op de portfolio-koppeling klikken aan de bovenkant van de rasterkop die wordt weergegeven nadat u de blauwe rasterkop hebt gesloten. Adobe Portfolio wordt geopend in uw standaardwebbrowser. 

  Meer Help-artikelen voor Adobe Portfolio vindt u onder Adobe Portfolio Help-documentatie.

Als u foto's wilt toevoegen aan een openbaar gedeelde reeks foto's of een openbaar gedeeld album, selecteert u foto's in de rasterweergave of de filmstrip. Klik op het pictogram Delen  om het deelvenster Delen weer te geven. Onder Verbindingen selecteert u Adobe Portfolio. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

 • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op de naam van de openbare reeks foto's of het album onder Adobe Portfolio waaraan u de nieuwe selectie foto's wilt toevoegen. Selecteer Geselecteerde foto's toevoegen in het contextmenu.
 • Sleep de selectie van foto's naar de naam van een openbare reeks foto's of album onder Adobe Portfolio.

Uw geselecteerde foto's worden nu toegevoegd aan de gewenste openbare reeks foto's of het gewenste album.

Opmerking:

Als u foto's wilt verwijderen, opent u de rasterweergave van de gewenste openbare reeks foto's of van een album en klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac) op de selectie van de te verwijderen foto's. Selecteer Foto verwijderen in het contextmenu. De geselecteerde foto's worden vervolgens weggehaald (maar niet verwijderd) uit de openbaar gedeelde reeks foto's of het openbaar gedeelde album en u kunt ze nog steeds vinden in Alle foto's.

Een album lokaal opslaan

Geïntroduceerd in Lightroom CC 1.5 (versie van augustus 2018)

U kunt ervoor kiezen om de foto's in een album lokaal naar uw computer te downloaden. Als u een album lokaal opslaat, kunt u de foto's in het album bewerken, zelfs wanneer uw computer geen verbinding heeft met internet. Bijvoorbeeld wanneer u reist zonder internet en aan uw foto's wilt werken. Bewerkte foto's worden automatisch naar de cloud gesynchroniseerd wanneer u weer met internet bent verbonden.

 1. Klik op het pictogram Mijn foto's linksboven in het venster of druk op P.

 2. Klik onder Albums met de rechtermuisknop (Win)/houd Control ingedrukt en klik (Mac) op een album en kies Album opslaan in het contextmenu.

 3. Er wordt een badge () weergegeven op de miniatuur van het album om aan te geven dat het album nu lokaal is opgeslagen. 

Foto's opslaan op een computer, vaste schijf of USB-stick

Opslaan als originelen van volledige grootte of JPEG-bestanden van opgegeven grootte

In Lightroom kunt u kiezen of u uw bewerkte foto's als JPEG-bestand (klein, maximum of aangepaste grootte) of als origineel van volledige grootte wilt opslaan. U kunt foto's opslaan in een map op een computer of naar een aangesloten schijf of netwerkstation, waaronder flashstations.

Wanneer u foto's opslaat, maakt u nieuwe afbeeldingsbestanden waarin de bewerkingen en andere wijzigingen die u hebt aangebracht in de metagegevens van de foto's, zijn opgenomen.

Voer de volgende eenvoudige stappen uit om foto's vanuit Lightroom op een computer, vaste schijf of flashstation op te slaan:

 1. Selecteer een of meerdere foto's om op te slaan.

  • Als u zich in de weergave Fotoraster () of Raster met vierkante cellen () bevindt, selecteert u de foto die u wilt opslaan. Houd Control ingedrukt en klik om meerdere foto's te selecteren.
  • Als u zich in de weergave Detail () bevindt, selecteert u de foto die u wilt opslaan. Houd Control ingedrukt en klik om meerdere foto's te selecteren.
 2. Open het dialoogvenster Opslaan.

  Voer een van de volgende handelingen uit nadat u de foto hebt geselecteerd:

  • Klik op het pictogram Delen () in de rechterbovenhoek en kies Opslaan als in het menu dat verschijnt.
  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde foto of de selectie foto's en kies Opslaan als in het contextmenu.
  • Ga via de menubalk naar Bestand > Opslaan in.
 3. Geef opslagopties op.

  Opslagdialoogvenster in Lightroom CC
  Geef opslagopties op in Photoshop Lightroom.

  Geef in het dialoogvenster Opslaan het volgende op:

  Bestandstype

  Kies JPEG om de foto in de .JPG-indeling op te slaan. Kies Origineel+instellingen om de foto op te slaan als origineel van volledige grootte.

  Locatie

  Sla de foto op op de standaardlocatie of selecteer een andere map om de foto op te slaan. De standaardlocatie is:

  • Win: C:\Users\[gebruikersnaam]\Pictures\Lightroom Saved Photos
  • Mac: /Users/[gebruikersnaam]/Pictures/Lightroom Saved Photos

  Grootte

  U kunt een grootte opgeven als u als Bestandstype JPEG hebt gekozen. Kies een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

  • Klein: Hiermee beperkt u de lengte van de opgeslagen JPEG-foto's tot 2048 pixels. De breedte wordt automatisch zodanig aangepast dat de oorspronkelijke beeldverhouding behouden blijft.
  • Volledige grootte: Hiermee exporteert u de geselecteerde foto's in de JPEG-indeling in de hoogst beschikbare kwaliteit.
  • Aangepast: Hiermee past u de opgegeven pixelwaarde toe op de lange rand van de foto en wordt de oorspronkelijke verhouding van de foto gebruikt om de andere rand te berekenen. De waarde voor de lange rand mag niet groter zijn dan 65.000 pixels.
 4. Sla uw foto's op.

  Nadat u de opties hebt opgegeven, klikt u op Opslaan.

Foto's delen op Facebook

Let op:

U kunt niet langer foto's uploaden naar Facebook vanaf Lightroom. Raadpleeg deze technische opmerking voor meer informatie.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid