Je accountprofiel bijwerken

Wijzig de gegevens in je accountprofiel, zoals je profielnaam, foto, e-mailadres of mobiele nummer.

Je accountgegevens of openbare profiel bijwerken

 1. Breng zo nodig wijzigingen aan in je gegevens.

  • Openbaar profiel: Je profielfoto, profielnaam, Adobe-schermnaam of bedrijfsnaam toevoegen of bijwerken.
  • Accountgegevens en toegang: Je accountnaam, primaire e-mailadres, mobiele telefoonnummer of secundaire e-mailadres toevoegen of bijwerken.
  • Voorkeurstalen: Je kunt maximaal drie talen toevoegen.

  Opmerking:

  Wanneer je voor het eerst een secundair e-mailadres toevoegt, ontvang je een verificatiekoppeling op dat e-mailadres. Selecteer de verificatiekoppeling en voer ter verificatie het wachtwoord van je Adobe-account in.

 2. Selecteer Opslaan.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?