Fout: 'Er is een probleem met Generator' treedt op bij starten van Photoshop

Generator is een op JavaScript gebaseerde uitbreidbaarheidstechnologie. Het is een Node.js-applicatie die de communicatie tussen plug-ins van Photoshop en plug-ins van Generator afhandelt. Photoshop bevat één Generator-plug-in met de naam Image Assets. Generator biedt ook de logica achter de tool Exporteren als voor het maken van middelen.

Probleem

Fout: "Er is een probleem met Generator. Sluit Photoshop en probeer het opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, verwijdert u plug-ins van derden of installeert u Photoshop opnieuw." kan optreden bij het starten van Photoshop of het gebruiken van Generator-gerelateerde functies. 

Oplossingen

Probeer de onderstaande oplossingen.

Uw beveilings-/antivirussoftware configureren

Generator maakt gebruik van een lokale netwerkverbinding om met Exporteren als te communiceren. Zorg ervoor dat poort 8010 open is zodat Generator en Exporteren als naar behoren kunnen functioneren.

Zorg er ook voor dat Photoshop is toegestaan in uw beveiligings- of antivirussoftware.

U doet dit door Photoshop toegang te geven tot beheerde mappen op uw computer.

Met name de node voor het toestaan kan deze fout corrigeren. U vindt de node op de onderstaande locaties:

 • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\node.exe
 • macOS: /Applications/Adobe Photoshop 2022/Adobe Photoshop 2022.app/Contents/MacOS/node

Niet standaardplug-ins verwijderen

Generator-fouten kunnen worden veroorzaakt door plug-ins van derden die u eerder hebt geïnstalleerd op een locatie zoals:

 • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Plug-ins\Generator
 • macOS: /Applications/Adobe Photoshop 2022/Plug-ins/Generator/

U kunt dit testen door tijdelijke individuele plug-inmappen te verwijderen, Photoshop opnieuw te starten en dan te kijken of het probleem zich nog steeds voordoet.

Generator uitschakelen

U schakelt deze Generator als volgt uit:

 1. Ga naar Voorkeuren > Plug-ins.
 2. Hef de selectie van Generator inschakelen op.
Opmerking:

Als u Bestand> Exporteren als gebruikt, wordt Generator opnieuw ingeschakeld.

Logboeken op fouten controleren

Photoshop houdt een logboek bij van Generator-activiteiten in een map genaamd Adobe Photoshop [versie] (d.w.z. 'Adobe Photoshop 2022') op de volgende locatie: 

 • Windows: C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Logs\Generator
 • macOS: /Users/[uw gebruikersnaam]/Library/Logs/Adobe/Adobe\ Photoshop\ 2022/Generator/

De logboeken kunnen nuttige informatie bevatten over welke plug-ins worden geladen en welke een fout veroorzaken.

Als u meer hulp nodig hebt, gebruikt u de tool Log verzamelen om de logboeken te verzamelen.

Opmerking:

De Windows AppData- en Mac Library-mappen zijn standaard verborgen. Lees het volgende als u deze mappen zichtbaar wilt maken:

 De map waarin dit logboek is opgeslagen, is mogelijk nog niet gemaakt en het maken ervan kan worden voorkomen door machtigingen of andere factoren. 

Voor Apple Silicon met M1- en M2-chips

 • Schakel Rosetta in
  • Open Finder
  • Ga naar Toepassingen > Adobe Photoshop
  • Houd Control ingedrukt en klik met de rechtermuisknop op Adobe Photoshop en selecteer Toon info
  • Schakel Openen met Rosetta in
Voor Apple Silicon met M1- en M2-chips

 • Test Photoshop zodra Resetta is ingeschakeld.
 • Als deze stappen niet werken, maak dan handmatig de map Generator op - /Users/[Uw gebruikersnaam]/Library/Logs/Adobe/Adobe Photoshop 2023/Generator

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?