Tabletondersteuning voor Photoshop

Meer informatie over aanbevolen instellingen voor het gebruik van Wacom-tablets met Photoshop.

Aanbevolen instellingen voor het gebruik van tablets met Photoshop

Opmerking:

Niet-Wacom-tablets van derden worden niet door Adobe getest of officieel ondersteund. Neem contact op met de oorspronkelijke fabrikant voor hulp bij het gebruik van hun tablets.

Wacom-pen en drukinstellingen aanpassen in Photoshop

Kom te weten hoe u de feel van uw Wacom-pen aanpast en de verschillende drukinstellingen in Photoshop bepaalt.

photoshopCAFE

Windows

Windows Ink en WinTab concurrerende technologieën. Wintab is ouder, Windows Ink is nieuwer en gebouwd op modernere codebasis. Afhankelijk van uw behoeften één van de twee beter geschikt zijn voor u. Adobe is vanaf nu van plan om middelen vrij te maken om uw ervaring met Windows Ink te verbeteren.

  • Windows Ink is standaard ingesteld op Windows 10.
  • Windows 7-gebruikers hebben de optie om Windows Ink te gebruiken nietWinTab is het oude stuurprogramma dat verbonden tekentablets ondersteunt en pendruk biedt op Windows 7. Microsoft heeft aangekondigd de ondersteuning voor Windows 7 te beëindigen tegen 14 januari 2020

Eigenschappen Wacom-tablet

Selecteer de optie Windows Ink gebruiken in het venster met de eigenschappen voor het Wacom-tablet.
Zie voor meer informatie over eigenschappen van uw Wacom-tablet Ondersteuningsartikel voor Wacom.

Windows Ink gebruiken

Andere tablets

Configureer Photoshop om WinTab te gebruiken als uw tablet Windows Ink niet ondersteunt

Problemen met de pendruk oplossen

Photoshop toevoegen aan de eigenschappen van uw Wacom-tablet

Voeg Photoshop toe in de sectie Toepassing van Eigenschappen Wacom-tablet.

Eigenschappen Wacom-toepassing

Zie de volgende Wacom-ondersteuningsartikelen voor instructies:

Drukgevoeligheid voor Photoshop-penseel configureren

Selecteer Penseel in de Photoshop-werkbalk of druk op B. Kies vervolgens Venster > Penseelinstellingen.

Zorg er in het deelvenster Penseelinstellingen voor dat Vormdynamiek is geselecteerd en Regeling is ingesteld als Pendruk.

Pendrukregeling in Penseelinstellingen instellen

Schakel Windows Ink in de eigenschappen van het Wacom-tablet in (Windows)

Ingedrukt houden voor rechtsklikken uitschakelen (Windows)

Open het Configuratiescherm en selecteer Pen en aanraken.  

Selecteer Drukken en vasthouden uit de lijst in het dialoogvenster Pen en aanraken en selecteer vervolgens Instellingen.

Deselecteer Drukken en vasthouden inschakelen voor rechtermuisknopsimulatie in het dialoogvenster Drukken en vasthouden en klik op OK.

Instellingen Drukken en vasthouden in Windows

Update/wijzig het Wacom-stuurprogramma

Drukgevoeligheidsproblemen kunnen worden veroorzaakt door verouderde of corrupte stuurprogramma's, of stuurprogramma's met fouten. In de meeste gevallen lost bijwerken naar het nieuwste stuurprogramma de problemen met de pendruk op. In andere gevallen werkt een andere stuurprogrammaversie mogelijk het beste om de pendrukfunctionaliteit te herstellen.

Raadpleeg het ondersteuningsartikel van Wacom Why pen pressure is not working? voor meer informatie en instructies.

Voorkeuren voor Ink configureren (macOS 10.14 en ouder)

Ga op uw Mac naar Systeemvoorkeuren. Zoek in het venster Systeemvoorkeuren de optie Ink en open deze.

Schakel in het venster Ink de optie Handschriftherkenning uit en deselecteer Sta gebruik van Ink in alle toepassingen.

Zie het ondersteuningsartikel Voorkeuren wijzigen in Ink op de Mac van Apple voor gerelateerde informatie.

Ink-voorkeuren op de Mac

Alle aanmeldingsitems verwijderen (macOS)

Verwijder de items die automatisch worden geopend wanneer u zich aanmeldt bij Mac.

Zie het ondersteuningsartikel Onderdelen automatisch openen bij het inloggen op de Mac van Apple voor instructies.

Als deze stap drukproblemen oplost, kan het selectief herintroduceren van de aanmeldingsitems eventuele softwareconflicten helpen opsporen.

Compatibiliteit van Wacom en Catalina (macOS)

Zie het Catalina-ondersteuningsartikel van Wacom voor meer informatie over comptabiliteit tussen Wacom en macOS Catalina 10.15.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account