Penseeldynamiek toevoegen

Het deelvenster Penseel bevat een groot aantal opties waarmee u dynamische (of veranderende) elementen aan vooraf ingestelde penseeluiteinden kunt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld opties instellen om de grootte, kleur en dekking van de streeksporen gaandeweg de penseelstreek te wijzigen.

Als u dynamische elementen aan een penseel toevoegt, stelt u twee onderdelen in:

  • Met jitterpercentages geeft u de onzekerheid van de dynamische elementen op. Met 0% verandert een element niet gaandeweg een penseelstreek. Met 100% stelt u de maximale onzekerheid voor een element in.

  • Met de opties in de pop-upmenu's Besturingselement geeft u op hoe de variatie van de dynamische elementen wordt bepaald. U kunt instellen dat u de variatie van een element niet zelf wilt bepalen, dat u een element in het opgegeven aantal stappen wilt laten vervagen of dat u de variatie van een element wilt laten bepalen door de pendruk, de hoek van de pen, de positie van de draaischijf van de pen of de rotatie van de pen.

Opmerking:

Penbesturingselementen zijn alleen beschikbaar wanneer u gebruikmaakt van een drukgevoelig digitaal takentablet, zoals de Wacom-tabletten, en compatibele pennen (voor het bepalen van de rotatie en voor de draaischijf). Er verschijnt een waarschuwingspictogram als u een penbesturingselement selecteert maar u geen tablet hebt geïnstalleerd of als u een pen gebruikt zonder beheerfunctie.

Penseelvormdynamiek

Vormdynamiek bepaalt de variatie van de streeksporen in een penseelstreek.

Photoshop - Penseelstreken met en zonder vormdynamiek
Penseelstreken zonder vormdynamiek (links) en met vormdynamiek (rechts)

Grootte - jitter en Besturingselement

Hiermee geeft u de variatie op van de grootte van de streeksporen in een penseelstreek. Zie Penselen maken en wijzigen voor meer informatie.

Als u het maximale jitterpercentage wilt opgeven, typt u een getal of sleept u de schuifregelaar om een waarde op te geven. Als u wilt opgeven hoe de variatie van de grootte van de streeksporen wordt bepaald, kiest u een optie in het pop-upmenu Besturingselement:

Uit

Hiermee geeft u aan dat de variatie van de grootte van de streeksporen niet hoeft te worden bepaald.

Vervagen

Kies Vervagen als u de grootte van de streeksporen in het opgegeven aantal stappen wilt terugbrengen van de oorspronkelijke diameter tot de minimumdiameter. Elke stap vertegenwoordigt één punt op het penseel. U kunt waarden opgeven van 1 tot 9999. Als u bijvoorbeeld 10 opgeeft, wordt het effect in 10 stappen afgezwakt.

Pendruk, Hoek van pen, Pendrukschijf

Hiermee kunt u de grootte van de streeksporen laten verschillen tussen de oorspronkelijke diameter en de minimumdiameter, gebaseerd op de druk van de pen, de hoek van de pen of de positie van de draaischijf van de pen.

Minimumdiameter

Hiermee geeft u het minimumpercentage op waarmee streeksporen kunnen worden geschaald als Grootte - jitter of Besturingselement is ingeschakeld. Typ een getal of gebruik de schuifregelaar om een waarde in te stellen in de vorm van een percentage van de diameter van het penseeluiteinde.

Hoekschaal

Hiermee geeft u de schaalfactor op die vóór de rotatie wordt toegepast op de hoogte van het penseel als Besturingselement is ingesteld op Hoek van pen. Typ een getal of gebruik de schuifregelaar om een waarde in te stellen in de vorm van een percentage van de diameter van het penseel.

Hoek - jitter en Besturingselement

Hiermee geeft u de variatie op van de hoek van de streeksporen in een penseelstreek. Als u het maximale jitterpercentage wilt opgeven, voert u een waarde in die een percentage van 360 graden bedraagt. Als u wilt opgeven hoe de variatie van de hoek van de streeksporen wordt bepaald, kiest u een optie in het pop-upmenu Besturingselement:

Uit

Hiermee geeft u aan dat de variatie van de hoek van de streeksporen niet hoeft te worden bepaald.

Vervagen

Kies Vervagen als u de hoek van de streeksporen in het opgegeven aantal stappen wilt terugbrengen met een waarde tussen 0 en 360 graden.

Pendruk, Hoek van pen, Pendrukschijf, Rotatie

Hiermee kunt de variatie van de hoek van de streeksporen aangeven tussen 0 en 360 graden, gebaseerd op de druk van de pen, de hoek van de pen, de positie van de draaischijf van de pen of de rotatie van de pen.

Oorspronkelijke richting

Kies Oorspronkelijke richting als u de hoek van de streeksporen wilt laten bepalen door de oorspronkelijke richting van de penseelstreek.

Richting

Kies Richting als u de hoek van de streeksporen wilt laten bepalen door de richting van de penseelstreek.

Ronding - jitter en Besturingselement

Hiermee geeft u de variatie op van de ronding van de streeksporen in een penseelstreek. Als u het maximumpercentage aan jittering wilt opgeven, geeft u een percentage op om de verhouding tussen de korte en de lange as van het penseel aan te geven. Als u wilt opgeven hoe de variatie van de ronding van de streeksporen wordt bepaald, kiest u een optie in het pop-upmenu Besturingselement:

Uit

Hiermee geeft u aan dat de variatie van de ronding van de streeksporen niet hoeft te worden bepaald.

Vervagen

Kies Vervagen als u de ronding van de streeksporen in het opgegeven aantal stappen wilt terugbrengen met een waarde tussen 100% en de minimumronding.

Pendruk, Hoek van pen, Pendrukschijf, Rotatie

Hiermee kunt de ronding van de streeksporen aangeven tussen 100% en de minimumronding, gebaseerd op de druk van de pen, de hoek van de pen, de positie van de draaischijf van de pen of de rotatie van de pen.

Minimumronding

Hiermee geeft u de minimumronding voor streeksporen op als Ronding - jitter of Besturingselement is ingeschakeld. Geef een percentage op om de verhouding tussen de korte en de lange as van het penseel aan te geven.

Penseelprojectie

Als u met een digitale pen tekent, veranderen zo de wijzigingen in de hoek en rotatie de vorm van het penseeluiteinde.

Penseelopties voor kleurdynamiek

Kleurdynamiek bepaalt hoe de kleur gaandeweg een penseelstreek verandert.

Photoshop - Penseelstreken met en zonder kleurdynamiek
Penseelstreken zonder kleurdynamiek (links) en met kleurdynamiek (rechts)

Toepassen op uiteinde

Hiermee bepaalt u dat de kleur wordt gewijzigd voor elk verschillend uiteindezegel in een penseelstreek.

Als deze optie uitgeschakeld is, vinden dynamische wijzigingen maar eenmaal plaats, en wel aan het begin van elke streek. U kunt de kleur tussen penseelstreken variëren, in plaats van in elke afzonderlijke streek.

Voorgrond/achtergrond - jitter en Besturingselement

Hiermee geeft u op hoe de verf varieert tussen de voorgrondkleur en de achtergrondkleur.

Als u een percentage wilt opgeven waarmee de kleur van de verf kan variëren, typt u een getal of sleept u de schuifregelaar om een waarde op te geven. Als u wilt opgeven hoe de variatie van de kleur van de streeksporen wordt bepaald, kiest u een optie in het pop-upmenu Besturingselement:

Uit

Hiermee geeft u aan dat de variatie van de kleur van de streeksporen niet hoeft te worden bepaald.

Vervagen

Kies Vervagen als u de kleur van de verf in het opgegeven aantal stappen wilt variëren tussen de voorgrondkleur en de achtergrondkleur.

Pendruk, Hoek van pen, Pendrukschijf, Rotatie

Hiermee varieert u de kleur van de verf tussen de voorgrondkleur en de achtergrondkleur, gebaseerd op de druk van de pen, de hoek van de pen, de positie van de draaischijf van de pen of de rotatie van de pen.

Kleurtoon - jitter

Hiermee geeft u een percentage op waarmee de kleurtoon van de verf kan variëren in een penseelstreek. Typ een getal of sleep de schuifregelaar om een waarde op te geven. Als u een lagere waarde opgeeft, wordt de kleurtoon gewijzigd, maar blijft de kleurtoon dicht bij die van de voorgrondkleur. Als u een hogere waarde opgeeft, wordt het verschil tussen de kleurtonen vergroot.

Verzadiging - jitter

Hiermee geeft u een percentage op waarmee de verzadiging van de verf kan variëren in een penseelstreek. Typ een getal of sleep de schuifregelaar om een waarde op te geven. Als u een lagere waarde opgeeft, wordt de verzadiging gewijzigd, maar blijft de verzadiging dicht bij die van de voorgrondkleur. Als u een hogere waarde opgeeft, wordt het verschil tussen de verzadigingsniveaus vergroot.

Helderheid - jitter

Hiermee geeft u een percentage op waarmee de helderheid van de verf kan variëren in een penseelstreek. Typ een getal of sleep de schuifregelaar om een waarde op te geven. Als u een lagere waarde opgeeft, wordt de helderheid gewijzigd, maar blijft de helderheid dicht bij die van de voorgrondkleur. Als u een hogere waarde opgeeft, wordt het verschil tussen de helderheidsniveaus vergroot.

Zuiverheid

Hiermee verhoogt of verlaagt u de verzadiging van de kleur. Typ een getal of gebruik de schuifregelaar om een percentage tussen –100 en 100 in te voeren. Bij –100% is de kleur volledig ontdaan van verzadiging; bij 100% is de kleur volledig verzadigd.

Opties voor penseeltransfer

Met de opties voor penseeltransfer kunt u bepalen hoe verf gaandeweg een penseelstreek verandert.

Photoshop - Opties voor penseeltransfer
Penseelstreken zonder verfdynamiek (links) en met verfdynamiek (rechts)

Dekking - jitter en Besturingselement

Hiermee geeft u op hoe de dekking van de verf varieert in een penseelstreek, met als maximum de dekkingswaarde die is opgegeven in de optiebalk. Als u een percentage wilt opgeven waarmee de dekking van de verf kan variëren, typt u een getal of sleept u de schuifregelaar om een waarde op te geven. Als u wilt opgeven hoe de variatie van de dekking van de streeksporen wordt bepaald, kiest u een optie in het pop-upmenu Besturingselement:

Uit

Hiermee geeft u aan dat de variatie van de dekking van de streeksporen niet hoeft te worden bepaald.

Vervagen

Kies Vervagen als u de dekking in het opgegeven aantal stappen wilt terugbrengen van de dekkingswaarde in de optiebalk tot 0.

Pendruk, Hoek van pen, Pendrukschijf

Hiermee varieert u de dekking van de verf op basis van de pendruk, de hoek van de pen of de positie van de draaischijf van de pen.

Stroom - jitter en Besturingselement

Hiermee geeft u op hoe de stroom van de verf varieert in een penseelstreek, met als maximum de stroomwaarde die is opgegeven in de optiebalk.

Als u een percentage wilt opgeven waarmee de stroom van de verf kan variëren, typt u een getal of sleept u de schuifregelaar om een waarde op te geven. Als u wilt opgeven hoe de variatie van de stroom van de streeksporen wordt bepaald, kiest u een optie in het pop-upmenu Besturingselement:

Uit

Hiermee geeft u aan dat de variatie van de stroom van de streeksporen niet hoeft te worden bepaald.

Vervagen

Kies Vervagen als u de stroom in het opgegeven aantal stappen wilt terugbrengen van de stroomwaarde in de optiebalk tot 0.

Pendruk, Hoek van pen, Pendrukschijf

Hiermee varieert u de stroom van de verf op basis van de pendruk, de hoek van de pen of de positie van de draaischijf van de pen.