Structuren bewerken in 3D

 Beëindiging van 3D-functies in Photoshop

De 3D-functies van Photoshop worden in toekomstige updates verwijderd. Gebruikers die met 3D werken wordt aangeraden om de nieuwe Substance 3D-collectie van Adobe te verkennen, de volgende generatie 3D-tools van Adobe. Hier vindt u meer informatie over het beëindigen van de 3D-functies van Photoshop: Photoshop 3D | Algemene vragen over de 3D-functies die niet meer beschikbaar zijn.

U kunt de teken- en aanpassingsgereedschappen van Photoshop gebruiken om de structuren in een 3D-bestand te bewerken of om nieuwe structuren te maken. Structuren worden als 2D-bestanden geïmporteerd in het 3D-model Zij worden als gegevens weergegeven in het paneel Lagen, genest onder de 3D-laag en gegroepeerd op structuurafbeeldingstype: Diffuus, Reliëf, Glans, enzovoort.

Opmerking:

Als u een miniatuur van een bepaald structuurbestand wilt bekijken, plaatst u de muisaanwijzer op de naam van de structuur in het deelvenster Lagen. De grootte en kleurmodus van de afbeelding worden ook weergegeven.

Photoshop-deelvenster Lagen met 3D-structuren
Het deelvenster Lagen met daarin 3D-structuren gegroepeerd op type structuurafbeelding

A. 3D-laag B. Typen structuurafbeeldingen C. Bestandsnaam structuurafbeelding 

Opmerking:

De structuurafbeeldingen die door een bepaald materiaal worden gebruikt, staan ook in de onderste sectie van het 3D-deelvenster wanneer er een materiaal is geselecteerd. Zie Instellingen voor 3D-materialen.

U bewerkt op een van de volgende manieren 3D-structuren in Photoshop:

 • Door de structuur in 2D-formaat te bewerken. De structuur wordt als een slim object in een apart documentvenster geopend.

 • Door de structuur rechtstreeks in het model te bewerken. Indien nodig kunt u tijdelijk de oppervlakken van het model verwijderen zodat u gemakkelijker bij de delen komt waar u wilt tekenen. Zie Tekenen in 3D.

Een structuur in 2D-formaat bewerken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op de structuur in het deelvenster Lagen.

  • Selecteer in het deelvenster Materialen het materiaal dat de structuur bevat. Klik onder in het deelvenster op het menupictogram Structuur voor de structuur die u wilt bewerken, en kies Structuur openen.

 2. Teken met een tool van Photoshop op de structuur of bewerk de structuur.

 3. Activeer het venster met het 3D-model om de bijgewerkte structuur te bekijken die op het model is toegepast.

 4. Sluit het structuurdocument en sla de wijzigingen op.

Een structuur weergeven of verbergen

U kunt een structuur weergeven en verbergen en zo opzoeken op welk deel van het model de structuur is toegepast.

 1. Klik op het oogpictogram naast de structuurlaag. U verbergt of toont alle structuren door te klikken op het oogpictogram naast de bovenste structuurlaag.

UV-bedekkingen maken

Een diffuus structuurbestand dat door meerdere materialen van een 3D-model wordt gebruikt, kan diverse inhoudsgebieden groeperen die op verschillende oppervlakken van het model zijn toegepast. Het proces UV-toewijzing stemt de coördinaten in de 2D-structuurafbeelding af op de specifieke coördinaten van het 3D-model. Zo wordt de 2D-structuur op de juiste manier op het 3D-model 'getekend'.

Bij 3D-inhoud die in een ander programma dan Photoshop is gemaakt, wordt de UV-toewijzing uitgevoerd in het programma waarin de inhoud is gemaakt. Photoshop kan echter UV-bedekkingen als hulplijnen maken waarmee u kunt visualiseren hoe een 2D-structuurafbeelding wordt afgestemd op de oppervlakken van het 3D-model. Deze bedekkingen fungeren als hulplijnen bij het bewerken van een structuur.

 1. Dubbelklik op een structuur in het deelvenster Lagen om die structuur voor bewerking te openen.

  Opmerking:

  Er kunnen alleen UV-bedekkingen worden gemaakt wanneer er een structuurafbeelding in het actieve venster is geopend.

 2. Kies 3D > UV-bedekkingen maken en selecteer vervolgens een bedekkingsoptie.

  Draadframe

  Hiermee toont u de randgegevens van de UV-bedekking.

  Gearceerd

  Hiermee toont u de modelgebieden met behulp van een effen rendermodus.

  Normaalstructuur

  Hiermee worden geometrische standaarden als RGB-waarden getoond, waarbij R=X, G=Y en B=Z.

UV-bedekkingen worden in het deelvenster Lagen als extra lagen voor het structuurbestand toegevoegd. U kunt een UV-bedekking tonen, verbergen, verplaatsen en verwijderen. Deze bedekkingen worden weergegeven op het oppervlak van het model wanneer u het structuurbestand sluit en opslaat of wanneer u overschakelt van het structuurbestand naar de bijbehorende 3D-laag (het structuurbestand wordt automatisch opgeslagen).

Opmerking:

Verwijder of verberg UV-bedekkingen voordat u de eindrendering gaat uitvoeren.

De parameters van structuurafbeelding opnieuw bepalen

U zult zo nu en dan een 3D-model openen waarvan de structuren slecht aan het onderliggende modelnet zijn toegewezen. Hierdoor kan het oppervlak van het model vervormd lijken, met ongewenste naden of uitgerekte of samengedrukte gebieden in het structuurpatroon. Een slechte structuurtoewijzing kan ook onvoorspelbare resultaten geven wanneer u rechtstreeks op het model tekent.

Opmerking:

U controleert de parameterbepaling van structuren door een structuur voor bewerking te openen en vervolgens een UV-bedekking toe te passen. Zo ziet u hoe de structuur op de oppervlakken van het model wordt uitgelijnd. Zie UV-bedekkingen maken.

De opdracht Parameters opnieuw bepalen wijst een structuur opnieuw toe aan het model om de vervorming te corrigeren en een effectievere bedekking van het oppervlak te maken.

 1. Open een 3D-bestand met een slecht toegewezen, diffuse structuur en selecteer de 3D-laag met het model.

 2. Kies 3D > Paramaters opnieuw bepalen. U wordt gewaarschuwd dat de structuur opnieuw op het model wordt toegepast. Klik op OK.

 3. Kies een optie voor het opnieuw bepalen van paramaters:

  • Bij Lage vervorming blijft het structuurpatroon beter intact, maar kunnen er meer naden op het oppervlak van het model verschijnen.

  • Bij Minder naden wordt het aantal naden op het model verminderd. Hierdoor kan, afhankelijk van het model, de structuur wel meer worden uitgerekt of geknepen.

  Het opnieuw bepalen van de parameters voor de structuur met behulp van Lage vervorming (links) en Minder naden (rechts).

 4. (Optioneel) Als de optie voor het opnieuw bepalen van parameters geen optimale bedekking van het oppervlak geeft, kunt u Bewerken > Ongedaan maken kiezen en een andere optie proberen.

U kunt met de optie Parameters opnieuw bepalen ook de standaardstructuurtoewijzing verbeteren die voorkomt wanneer u van 2D-lagen 3D-modellen maakt. Zie 3D-objecten maken van 2D-afbeeldingen.

Tegels maken om een herhalende structuur te krijgen

Een herhalende structuur bestaat uit identieke tegels in een rasterpatroon. Een herhalende structuur kan een meer realistische dekking van de oppervlakken van een model geven, neemt minder ruimte in beslag en verbetert de weergavesnelheid. U kunt elk 2D-bestand omzetten in een tekening met tegels. Nadat u in een voorvertoning hebt gezien welk effect meerdere tegels op elkaar hebben in de tekening, kunt u één tegel opslaan en gebruiken als een herhalende structuur.

Opmerking:

In de 3D-toepassing waarmee u het model hebt gemaakt, stelt u een net in voor een herhalende structuur.

 1. Open een 2D-bestand.

 2. Selecteer een of meer lagen in het bestand en kies vervolgens 3D > Nieuw naast elkaar tekenen.

  Het 2D-bestand wordt omgezet in een 3D-vlak dat negen identieke tegels van de oorspronkelijke inhoud bevat. De afmetingen van de afbeeldingen veranderen hierbij niet.

 3. Bewerk de tegelstructuur met de tekengereedschappen, filters of andere technieken. (Wijzigingen die u in één tegel aanbrengt, worden automatisch ook toegepast op de overige tegels.)

 4. Sla één tegel op als een 2D-afbeelding: kies Structuur openen in het menu Onscherp in het gedeelte Materialen  van het 3D-deelvenster. Kies vervolgens Bestand >Opslaan als en geef een naam, locatie en indeling op.

  Opmerking:

  Sluit dit bestand zonder het op te slaan, tenzij u van plan bent de originele tekening met negen tegels ook afzonderlijk te gebruiken.

 5. Open een 3D-modelbestand als u de tegel als een herhalende structuur wilt laden. Kies in de sectie Materialen van het 3D-deelvenster de optie Structuur laden in het menu Onscherp en selecteer het bestand dat u net hebt opgeslagen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online