Deelvenster Glyphs

Overzicht van het deelvenster Glyphs

Gebruik het deelvenster Glyphs om interpunctie, superscript en subscript, valutasymbolen, nummers, speciale tekens en glyphs uit andere talen toe te voegen aan tekst in Photoshop.

Selecteer Tekst > Deelvensters > Deelvenster Glyphs of Venster > Glyphs om het deelvenster te openen.

Photoshop - Deelvenster Glyphs
Deelvenster Glyphs

A. Laatst gebruikte glyphs | B. Lettertypefamilie instellen | C. Lettertypestijl instellen | D. Lettertypecategorie instellen | E. Glyphslots | F. Uitzoomen | G. Zoomregelaar | H. Inzoomen | I. Glyphs omlaag schalen | J. Glyphs omhoog schalen | 

Werken met het deelvenster Glyphs

 • Ga als volgt te werk om een glyph in te voeren in een actieve tekstlaag:
  1. Plaats met de tool Tekst een invoegpunt op de positie waar u de glyph wilt plaatsen.
  2. Dubbelklik op een glyph in het deelvenster Glyphs.
 • Het deelvenster Glyphs biedt ondersteuning voor Latijnse, Griekse en Cyrillische scripts. Het biedt bovendien beperkte ondersteuning voor Hebreeuwse, Arabische en andere complexe scripts, zoals Indische scripts.
 • De glyphs zijn voor elk lettertype verdeeld in verschillende categorieën, zoals Basis Latijn, Latijn A, Latijn B, Nummers, Valuta, Symbolen, enzovoort.
 • Glyphs zijn ook gecategoriseerd op basis van de OpenType-kenmerken die het lettertype ondersteunt, zoals Alternatieven, Ornamenten, Sierletters, Tellers, Noemers, Stijlsets, Tabellarische figuren, Rangtelwoorden, etc.
Photoshop - Glyphcategorieën, scripts en OpenType-kenmerken
Glyphcategorieën, scripts en OpenType-kenmerken die worden ondersteund door het lettertype Adobe Garamond Pro

A. Lettertypecategorie | B. Script | C. OpenType-kenmerken 

 • Het deelvenster Glyphs zoekt automatisch naar alternatieven voor het eerste geselecteerde teken in een stuk tekst.
 • Glyphslots met rechtsonder een zwarte rechthoek geven aan dat er alternatieven beschikbaar zijn voor de desbetreffende glyph. U opent deze alternatieven via een pop-upvenster dat verschijnt als u de muisknop ingedrukt houdt en op de slot klikt of als u Alt/Option indrukt terwijl u ergens in de slot klikt. Als u een muiscursor naar een andere glyph sleept en de muisknop loslaat, wordt de glyph ingevoerd in de actieve tekstlaag.
Photoshop - Glyphslot
Glyphslot met rechtsonder een zwarte rechthoek

Photoshop - Alternatieven voor de glyph
Alternatieven voor de glyph

 • Houd de muisknop boven een glyphslot om specifieke informatie te zien, zoals een glyph-id, Unicode-waarde, OpenType-kenmerk en de Unicode-naam van de desbetreffende glyph.
Photoshop - Glyphdetails
Glyphdetails

 • Met de schuifregelaar onder aan het dialoogvenster kunnen de glyphs in het deelvenster omhoog of omlaag worden geschaald.
 • Het menu Lettertype is een volledig menu met dezelfde opties voor lettertypen als het deelvenster Teken en de optiebalk. Het zoeken naar lettertypen wordt echter niet ondersteund.
 • Als de tekstselectie in de tekstlaag meerdere lettertypen bevat, wordt het lettertype grijs weergegeven in het deelvenster Teken, in de optiebalk en het deelvenster Glyphs.
 • Het deelvenster Glyphs functioneert ook als er geen tekstlaag geïnitialiseerd is.

Glyphalternatieven voor canvas

Wanneer u met een tekstlaag bezig bent, kunt u een glyph selecteren om snel relevante alternatieven rechtstreeks op het canvas weer te geven. Als u in het raster met alternatieven klikt op het pictogram , wordt het deelvenster Glyphs geopend.

Glyphalternatieven voor canvas

Indien nodig kunt u dit gedrag uitschakelen. Als u dit wilt doen, deselecteert u Voorkeuren> Tekst > Glyphalternatieven voor tekstlaag inschakelen.

Voorkeursinstelling voor inschakelen/uitschakelen van glyphalternatieven op het canvas

Laatst gebruikte glyphs

De glyphs die u toevoegt aan uw document worden automatisch toegevoegd aan de balk met laatst gebruikte glyphs boven aan het deelvenster Glyphs. De balk met laatst gebruikte glyphs:

 • kan maximaal 25 verschillende tekens bevatten. Als de limiet van 25 tekens is bereikt, worden nieuwe glyphs links toegevoegd, terwijl oudere glyphs aan de rechterkant worden verwijderd. 
 • heeft vaste inhoud. De inhoud blijft ongewijzigd wanneer u de toepassing afsluit en weer opnieuw start.
 • behoudt het lettertype van een glyph en wordt niet beïnvloed door het lettertype in de optiebalk, het deelvenster Teken of het deelvenster Glyphs.
 • bepaalt de tekengrootte, de kleur en andere waarden van een glyph op basis van de waarden in het deelvenster Teken of op de optiebalk. 

Werken met SVG-lettertypen

Photoshop ondersteunt nu SVG-lettertypen die over meerdere kleuren en verlopen in één glyph beschikken. Photoshop wordt geleverd met het EmojiOne SVG-lettertype. Het Apple Color Emoji-lettertype wordt ook ondersteund op het Mac OS-platform.

Ga als volgt te werk om SVG-lettertypen te gebruiken:

 1. Open het deelvenster Glyphs (Venster > Glyphs).
 2. Selecteer EmojiOne of Apple Color Emoji (alleen macOS) in de lijst met lettertypen.
 3. Dubbelklik op een SVG-lettertypeteken om het aan een tekstlaag in het document toe te voegen.

U kunt SVG-lettertypetekens samenstellen om nieuwe glyphs te maken. U kunt bijvoorbeeld de nationale vlag van een land maken of de huidskleur van standaardtekens van één persoon aanpassen. Veel samengestelde glyphs worden afgebroken tot hun afzonderlijke tekens wanneer u op Backspace drukt.

Zie SVG-lettertypen voor meer informatie.

Het deelvenster Glyphs met tekens van het EmojiOne SVG-lettertype

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account