Een stilgezet frame met een bewegingtitel maken via een bewerking met instructies

Leer hoe u momenten in uw video duidelijk laat opvallen.

De modus Met instructies biedt een set met ingebouwde bewerkingen met instructies, zodat u stapsgewijs wordt geholpen een specifieke bewerking uit te voeren. Met deze begeleide aanpak ontdekt u Adobe Premiere Elements stapsgewijs en leert u hoe u uw videoclips bewerkt tot een professionele film.

Zie de modus Met instructies voor informatie over bewerkingen met instructies.

Een moment in uw video stilzetten

Volg deze bewerking met instructies om momenten in uw video extra op te laten vallen door het frame stil te zetten en een titel met beweging toe te voegen. In deze bewerking met instructies kunt u een specifiek frame in de clip specificeren en hier vervolgens een titel met beweging aan toevoegen.

Bewerking met instructies gebruiken in de Snelle weergave

 1. Selecteer Met instructies > Grappige bewerkingen > Een frame stilzetten en een titel met beweging toevoegen.

 2. Klik op Media toevoegen en importeer uw videoclip. De video wordt toegevoegd aan de tijdlijn.

  Voor meer informatie over het importeren van media, zie Media toevoegen.

 3. Verplaats de huidige-tijdindicator naar het frame waarin u de bewegingtitel wilt toevoegen.

 4. Klik op op de huidige-tijdindicator om de clip te splitsen.

  Clip splitsen

 5. Open het deelvenster Titels en tekst.

 6. Selecteer een bewegingtitel uit de beschikbare opties en plaats deze op de huidige-tijdindicator op de tijdlijn.

  Een bewegingtitel toevoegen

 7. Selecteer Frame stilzetten uit de vervolgkeuzelijst Achtergrondafbeelding onder de optie Achtergrond.

  Frame stilzetten

 8. Voeg de tekst toe die u wilt weergeven. U kunt de tekst aanpassen door stijlen en animaties toe te voegen.

  Tekst aanpassen

  Opmerking:

  Als u andere tekstlagen wilt aanpassen, selecteert u de desbetreffende tekst in het venster Monitor.

 9. Klik op Afspelen om het resultaat te bekijken.

Bewerking met instructies gebruiken in de Professionele weergave

 1. Selecteer Met instructies > Grappige bewerkingen > Een frame stilzetten en een titel met beweging toevoegen.

 2. Klik op Media toevoegen en importeer uw videoclip. De video wordt toegevoegd aan de projectelementen.

  Voor meer informatie over het importeren van media, zie Media toevoegen.

 3. Sleep de video naar de tijdlijn.

 4. Verplaats de huidige-tijdindicator naar het frame waarin u de bewegingtitel wilt toevoegen.

 5. Open het deelvenster Titels en tekst.

 6. Selecteer een bewegingtitel uit de beschikbare opties en plaats deze op de huidige-tijdindicator op de tijdlijn.

  Een bewegingtitel toevoegen

 7. Selecteer Frame stilzetten uit de vervolgkeuzelijst Achtergrondafbeelding onder de optie Achtergrond.

  Frame stilzetten

 8. Voeg de tekst toe die u wilt weergeven. U kunt de tekst aanpassen door stijlen en animaties toe te voegen.

  Tekst aanpassen

  Opmerking:

  Als u andere tekstlagen wilt aanpassen, selecteert u de desbetreffende tekst in het venster Monitor.

 9. Klik op Afspelen om het resultaat te bekijken.

De bewegingstekst aanpassen

Dubbelklik op de bewegingtitel op de tijdlijn om de tekst te bewerken. U kunt uw tekst op de volgende manieren opmaken, een stijl geven en van animaties voorzien:

 1. In het dialoogvenster Tekst kunt u de ingevoerde tekst verder bewerken en aanpassen. Als u de tekst wilt bewerken, typt u de tekst opnieuw in het tekstveld.

 2. Klik op Indeling om het lettertype, de tekengrootte en de letterkleur te kiezen. U kunt de tekst ook vetgedrukt, cursief of onderstreept weergeven.

 3. Selecteer Stijl om in Adobe Premiere Elements verschillende vooraf gedefinieerde lettertypestijlen voor uw tekst te kiezen.

 4. Selecteer Animatie om uit een lijst van animatiestijlen een stijl voor uw tekst te selecteren.

 5. Klik op Opslaan als een nieuwe titel om de tekst samen met de aangepaste instellingen op te slaan.

 6. Als u de tekst wilt verplaatsen of het formaat ervan wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de bewegingtitel op de tijdlijn en verplaats de tekst of wijzig het formaat ervan.
  • Klik met de rechtermuisknop op de tekst in de werkruimte en kies Selecteren. Selecteer de optie voor de toegepaste bewegingtitelsjabloon in de vervolgkeuzelijst. U kunt vervolgens de tekst op het scherm wijzigen en verplaatsen.
 7. Als u de tekst alleen op een bepaald gedeelte van de video wilt toepassen, kunt u de video bijsnijden door de linker- en rechterrand van de video naar het onderste venster te slepen. Hiermee bepaalt u waar de bewegingtekst in de video respectievelijk start en eindigt.

 8. U kunt vervolgens een voorbeeld van de bewegingstekst zien door de video af te spelen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account