Beveiligingsadvies van Adobe

Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe Photoshop | APSB22-35

Bulletin-id

Publicatiedatum

Prioriteit

APSB22-35

12 Juli  2022      

3

Samenvatting

Adobe heeft een update uitgebracht voor Photoshop voor Windows en macOS. Deze update verhelpt kritieke kwetsbaarheid en een belangrijke kwetsbaarheid.  Succesvolle exploitatie kan leiden tot de uitvoering van een willekeurige code en een geheugenlek.    
                   

Van toepassing op de volgende versies

Product

Getroffen versie

Platform

Photoshop 2021

22.5.7  en eerdere versies     

Windows en macOS

Photoshop 2022

23.3.2 en eerdere versies

Windows en macOS

Oplossing

Adobe heeft aan deze updates de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie te updaten naar de recentste versie via het updatemechanisme van de Creative Cloud desktop-app. Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie. 

Product

Bijgewerkte versies

Platform

Prioriteit

Photoshop 2021

22.5.8

Windows en macOS

3

Photoshop 2022

23.4.1

Windows en macOS

3

Opmerking:

Bij beheerde omgevingen, kunnen IT-beheerders het Admin Console gebruiken om Creative Cloud-toepassingen in te stellen voor eindgebruikers. Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie.

Details van kwetsbaarheid

Categorie van kwetsbaarheid

Impact van kwetsbaarheid

Ernst

CVSS-basisscore 

CVE-nummer

Use After Free (UAF) (CWE-416)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8


CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34243

Toegang tot niet-geïnitialiseerde pointer (CWE-824)

Geheugenlek

Belangrijk

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-34244

Dankbetuigingen

Adobe bedankt de volgende onderzoekers voor het melden van dit probleem en de samenwerking met Adobe om onze klanten te helpen beschermen:   

  • Mat Powell van Trend Micro Zero Day Initiative - CVE-2022-34243, CVE-2022-34244
 


Ga voor meer informatie naar https://helpx.adobe.com/nl/security.html of stuur een e-mail naar PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?