De Creative Cloud desktop-app biedt een snelle manier om al je apps bij te werken naar de nieuwste versies. Je kunt geïnstalleerde apps afzonderlijk of allemaal tegelijk bijwerken.

Creative Cloud-apps bijwerken

Opmerking:

Wanneer je bijwerkt naar de nieuwste versie van Creative Cloud-apps, worden alle vorige versies standaard verwijderd. Als je eerder geïnstalleerde versies wilt behouden, denk er dan aan dat je de standaardinstellingen wijzigt voordat je het updateproces start. Zie Geavanceerde opties voor meer informatie.

Controleren op updates

De Adobe Creative Cloud desktop-app controleert regelmatig op updates en je ontvangt een melding wanneer er een update beschikbaar is voor een van je geïnstalleerde apps. Je kunt echter de meest recente updates voor je Creative Cloud-apps ophalen zonder te wachten totdat de Creative Cloud desktop-app wordt vernieuwd.

Als je wilt controleren op app-updates, klik je op het pictogram met de drie verticale puntjes in de rechterbovenhoek van de Creative Cloud desktop-app en kies je Controleren op app-updates.

Kies Controleren op app-updates

Apps bijwerken

De nieuwste versie van Creative Cloud-apps ondersteunt sommige oudere versies van Windows en Mac niet. Meer informatie.

Wanneer je je apps bijwerkt, worden voorkeuren en instellingen overgezet naar de nieuwe versie. De vorige versies van de apps worden verwijderd. Je kunt Geavanceerde opties gebruiken om deze standaardinstellingen te wijzigen.

 1. Sla je werk op en sluit alle Adobe-apps voordat je begint. Als er Adobe-apps zijn geopend, ontvang je mogelijk een melding dat je de apps moet sluiten. Zie Conflicterende processen of applicaties sluiten voor meer informatie.

 2. Open de Creative Cloud desktop-app en ga naar het deelvenster Apps. In het deelvenster Apps wordt naast de geïnstalleerde applicaties op je computer de knop Bijwerken weergegeven.

  Opmerking:

  Als je plug-ins van derden hebt geïnstalleerd, werken deze mogelijk niet met de 2019-versie van de apps. Neem contact op met de leverancier van de plug-in voor informatie over compatibiliteit en updates.

 3. Klik op Alles bijwerken of Bijwerken.

  Opmerking:

  Gebruik de optie Alles bijwerken niet als je de oudere versie van een van deze apps wilt behouden. Zodra je deze wilt bijwerken (bijvoorbeeld wanneer je een huidig project hebt voltooid), klik je op de knop Bijwerken naast deze apps.

 4. Klik eventueel op Geavanceerde opties.

  • Schakel de optie Vorige instellingen en voorkeuren importeren uit. De instellingen en voorkeuren van de vorige versie worden standaard naar de nieuwste versie overgezet. Zie Instellingen en voorkeuren importeren voor meer informatie.
  • Schakel de optie Oude versies verwijderen uit om eerder geïnstalleerde versies van de software te behouden. Wanneer je bijwerkt naar de nieuwste versie van Creative Cloud-apps, worden alle vorige versies standaard verwijderd. Zie Oude versies verwijderen voor meer informatie.
  Geavanceerde opties
 5. Klik op Bijwerken om de geïnstalleerde apps bij te werken naar de nieuwste versie.

  Wanneer de update is voltooid, kun je de nieuwste apps gebruiken. Zie Creative Cloud-apps starten voor meer informatie over het starten van de applicaties.

Geavanceerde update-opties

Gebruik Geavanceerde opties om op te geven hoe apps moeten worden bijgewerkt. Standaard worden alle eerder geïnstalleerde versies van Creative Cloud-apps verwijderd en worden de aangepaste voorkeuren en instellingen gemigreerd naar de nieuwste versie.

Als je eerder geïnstalleerde versies wilt behouden of de instellingen niet wilt migreren, pas je de volgende opties aan:

Vorige instellingen en voorkeuren importeren

Als deze optie is ingeschakeld, worden de toepasselijke instellingen en voorkeuren van je huidige apps automatisch overgezet naar de laatst geïnstalleerde versie. Wanneer je de apps start, word je mogelijk gevraagd de instellingen van eerdere versies te importeren.

Oude versies verwijderen

Als deze optie is ingeschakeld, worden eerder geïnstalleerde versies van Creative Cloud-apps verwijderd wanneer je een update uitvoert.

Bepaalde apps bieden echter geen ondersteuning voor het behouden van oudere versies. Als je op Alles bijwerken klikt, worden de vorige versies van deze apps verwijderd, zelfs wanneer je de optie Oude versies verwijderen hebt uitgeschakeld.

Automatische updates

Met de Creative Cloud desktop-app kun je instellen dat je apps automatisch worden bijgewerkt zodra nieuwe versies worden uitgebracht. 

 • De automatische updatecyclus begint wanneer er een update beschikbaar is en de Creative Cloud desktop-app wordt vernieuwd of opnieuw wordt gestart.
 • Als een app is geopend wanneer de updatecyclus begint en er een update is voor die app, wordt de app niet automatisch bijgewerkt.
 • Als een app om welke reden dan ook niet automatisch kan worden bijgewerkt, moet je de app handmatig bijwerken of wordt deze automatisch bijgewerkt in de volgende updatecyclus.

Opmerking:

Voor automatische updates van Adobe Acrobat en Acrobat Reader raadpleeg je Automatische updates | Acrobat, Reader.

Let op:

Als je aan een groepsproject werkt, zoals een video, en het belangrijk is dat alle groepsleden dezelfde versie van de app gebruiken, schakel je automatische updates voor die app uit door te klikken op de pijl naast Bijwerken of Openen en Beheren > Automatische updates te selecteren.

Automatische updates voor alle apps inschakelen

Wanneer je klikt op Bijwerken of Alles bijwerken om je apps voor het eerst bij te werken, wordt er een dialoogvenster weergegeven met de optie om je apps automatisch up-to-date te houden. Selecteer Automatische updates nu inschakelen als je deze functie wilt inschakelen.

Je kunt automatische updates voor alle apps ook inschakelen via de voorkeuren of automatische updates beheren voor individuele apps. 

Nieuwe functie voor automatische updates

Opmerking:

Automatische updates voor alle apps inschakelen via Voorkeuren

 1. Klik op het pictogram met de drie verticale puntjes in de rechterbovenhoek van de Creative Cloud desktop-app en kies Voorkeuren.

  Dialoogvenster Voorkeuren
 2. Navigeer naar Creative Cloud > Apps > Automatische updates.

 3. Selecteer Automatische updates inschakelen.

  Automatische updates inschakelen

Opmerking:

Als meerdere apps worden bijgewerkt, kan dit enige tijd duren, afhankelijk van het aantal apps dat wordt bijgewerkt en de internetsnelheid.

Automatische updates beheren voor individuele apps

Nadat je automatische updates hebt ingeschakeld in de voorkeuren, kun je automatische updates voor individuele Creative Cloud-apps beheren.

 1. Ga in de Creative Cloud desktop-app naar het deelvenster Apps .

 2. Blader naar de app die je wilt beheren.

 3. Klik op de pijl naast Bijwerken of Openen. Kies Beheren > Automatische updates.

  Automatische updates beheren
 4. Schakel in het dialoogvenster Automatische updates configureren de optie Automatische updates inschakelen uit als je de app in de toekomst handmatig wilt bijwerken. Standaard wordt een Creative Cloud-app bijgewerkt wanneer er een update of een nieuwe versie beschikbaar is.

  Standaard worden alle eerder geïnstalleerde versies van Creative Cloud-apps verwijderd en worden de aangepaste voorkeuren en instellingen gemigreerd naar de nieuwste versie. Klik op Geavanceerde opties om op te geven hoe de app moet worden bijgewerkt.

  Automatische updates configureren

  Voorkeuren behouden

  Deze optie is standaard geselecteerd en de toepasselijke instellingen en voorkeuren van je huidige apps worden automatisch overgezet naar de nieuwste geïnstalleerde versie. Schakel Voorkeuren behouden uit als je instellingen en voorkeuren niet wilt overzetten.

  Oude versies verwijderen

  Deze optie is standaard geselecteerd en wanneer je bijwerkt naar de nieuwste versie van Creative Cloud-apps, worden alle vorige versies standaard verwijderd. Schakel de optie Oude versies verwijderen uit als je eerder geïnstalleerde versies van de software wilt behouden.

  Opmerking:

  Onder Geavanceerde opties zijn de opties Voorkeuren behouden en Oude versies verwijderen niet beschikbaar voor Adobe XD, Lightroom CC en Lightroom Classic CC. Raadpleeg Een vorige versie van een Creative Cloud-app installeren als je wilt terugkeren naar een eerdere versie. Je bestaande voorkeuren blijven altijd behouden.

Mogelijke foutscenario's

Als er een probleem optreedt terwijl je apps automatisch worden bijgewerkt, krijg je een van de volgende meldingen te zien:

Sommige apps kunnen niet worden bijgewerkt
Sommige apps kunnen niet automatisch worden bijgewerkt
Automatische updates mislukt
Geen van de apps is automatisch bijgewerkt

Voor meer informatie over de fout en om het probleem op te lossen klik je op Meer informatie voor de productnaam op het tabblad Apps.

Foutbericht

Je kunt de app handmatig bijwerken door Bijwerken op het tabblad Apps te selecteren zodra het probleem is opgelost.

Belangrijke opmerking

Nadat je automatisch bijwerken hebt ingeschakeld, worden je Creative Cloud-apps bijgewerkt wanneer er een update beschikbaar is of worden ze geüpgraded wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is. In het geval van een upgrade wordt de vorige versie van de app verwijderd. In beide gevallen worden voorkeuren echter opgeslagen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid