Handboek Annuleren

App-pakketten maken via de Admin Console

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   6. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   7. Gebruikers toevoegen via roostersynchronisatie
   8. Veelgestelde vragen over Kivuto
   9. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 6. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 7. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 8. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 9. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 10. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 11. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Inleiding

De pagina Pakketten in de Admin Console biedt de volgende functies. Gebruik deze wanneer u van plan bent Creative Cloud- en Document Cloud-applicaties te distribueren naar eindgebruikers in uw onderneming.

Let op:

Als u pakketten met apparaatlicenties (verouderd) of licenties op serienummer (verouderd) maakt, gebruikt u Creative Cloud Packager.

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die Creative Cloud 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

We raden u aan de workflows voor het maken van pakketten in de Adobe Admin Console te gebruiken.

Kijk hoe u pakketten met gebruikerslicenties op naam en pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maakt.

Pakketten gebruiken in de Admin Console

Tools

Download Creative Cloud Packager, het opdrachtregelhulpprogramma Adobe Extension Manager, Adobe Update Server Setup Tool of Remote Update Manager.

Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Gereedschappen.

Creative Cloud Packager

Met Adobe Creative Cloud Packager kunt u eenvoudig pakketten met Adobe Creative Cloud-producten en -updates maken. Deze pakketten kunnen vervolgens worden gedistribueerd op de clientcomputers in uw organisatie.

Raadpleeg Packager voor meer informatie.

Opmerking:

Creative Cloud-apps die zijn uitgebracht op 15 oktober 2018 (Creative Cloud 2019) of later, zijn niet beschikbaar in Creative Cloud Packager. Raadpleeg dit document voor meer informatie.

Adobe Update Server Setup Tool

Met Adobe Update Server Setup Tool kunt u een lokale server instellen die Creative Cloud-updates host. Zo kan de IT-afdeling bandbreedte besparen en bepalen wanneer updates beschikbaar komen voor eindgebruikers.

Zie Adobe Update Server Setup Tool gebruiken voor meer informatie.

Remote Update Manager

Met Remote Update Manager kunt u het updateprogramma op afstand uitvoeren op een clientcomputer. Op deze manier kunt u precies bepalen wanneer updates op de clientsystemen worden geïnstalleerd. U kunt een bepaald product opgeven of alle producten tegelijk bijwerken. Wanneer dit wordt gebruikt in combinatie met Adobe Update Server Setup Tool, worden de updates opgehaald vanaf uw eigen lokale server.

Zie Adobe Remote Update Manager gebruiken voor meer informatie.

Opdrachtregelhulpprogramma Adobe Extension Manager

Met het opdrachtregelhulpprogramma ExMan kan de beheerder extensies en plug-ins installeren vanuit een bestand met de containerindeling ZXP. Wanneer u een pakket maakt, kunt u ervoor kiezen om extensies op te nemen, maar u kunt ook het zelfstandige hulpprogramma voor Mac of Windows downloaden.

Voorkeuren

U kunt voorkeuren instellen voor meldingen, AUSST en aangepaste pakketmappen.

Opmerking:

Pakketvoorkeuren zijn lokaal voor de aangemelde beheerder. Dat betekent dat alle voorkeuren die u instelt, van toepassing zijn op u en de pakketten die u maakt.

Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Voorkeuren.

Pakketvoorkeuren

Meldingen

U kunt desgewenst e-mailmeldingen ontvangen over beschikbare updates voor alle Creative Cloud-producten.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Voorkeuren.

 2. Als u meldingen wilt in- of uitschakelen, schakelt u het selectievakje in de sectie Meldingen in of uit.

Selecteer Beschikbare applicatieversies om appversies weer te geven die geen beveiligings- of functie-updates ontvangen.

Wanneer u pakketten maakt, selecteert u Oudere versies tonen in het scherm Apps kiezen.

Let op:

Hoewel Adobe de nieuwste versie van apps volledig ondersteunt, is de ondersteuning voor oudere versies beperkt. Lidmaatschappen van Creative Cloud voor ondernemingen omvatten ook een aangewezen LTS-versie die beveiligingsupdates ontvangt. Adobe beveelt aan om pakketten te maken met de nieuwste of LTS-versies van de apps. Als u echter een oudere app-versie kiest, raadpleegt u het ondersteuningsbeleid van Creative Cloud om te achterhalen in hoeverre Adobe ondersteuning hiervoor biedt.

Adobe Genuine Service (AGS)

De Adobe Genuine Service (AGS) is een service die periodiek controleert of Adobe-apps op computers legitiem zijn en die u op de hoogte kan stellen als dat niet het geval is. Het gebruik van niet-legitieme Adobe-software vormt een risico voor individuen en organisaties, aangezien dergelijke software vaak wordt gewijzigd, wat leidt tot problemen zoals:

 • Verhoogd risico op blootstelling aan virussen en malware waardoor uw gegevens gevaar kunnen lopen
 • Verhoogde kans dat de software niet correct of helemaal niet werkt

Gebruik deze voorkeur om ervoor te zorgen dat AGS op uw clientcomputers wordt geïnstalleerd als onderdeel van de pakketinstallatie.

 • Als deze optie is ingeschakeld, wordt AGS geïnstalleerd met alle nieuwe pakketten die u maakt.
 • AGS wordt alleen geïnstalleerd met pakketten met gebruikerslicenties op naam en met licenties voor gedeelde apparaten.
 • Als u deze optie uitschakelt en een pakket maakt en distribueert op een computer waarop AGS al is geïnstalleerd, worden eerder geïnstalleerde versies van AGS automatisch verwijderd.

Meer informatie over Adobe Genuine Service.

Als u AGS wilt verwijderen, volgt u de procedures die worden beschreven in dit artikel.

Interne updateserver

Als u een interne updateserver wilt configureren, downloadt u Adobe Update Server Setup Tool via het gedeelte Tools. Vervolgens genereert u het override-bestand en plakt u de inhoud ervan in het vak Interne updateserver.

Kies deze optie in de workflow Pakket maken als u updates wilt doorsturen naar de interne updateserver.

Interne updateserver omzeilen

Gebruik deze voorkeur om ervoor te zorgen dat uw eindgebruikers Adobe-updates ontvangen van de Adobe-servers als uw interne updateserver niet beschikbaar is. Meer informatie.

Aangepaste installatiemap

Als de apps in uw pakketten aangepaste installatiemappen ondersteunen, geeft u de map op waarin de pakketten deze apps moeten installeren. Zie Pakketten maken voor meer informatie.

Waarschuwing:

Adobe Acrobat ondersteunt geen aangepaste installatiemappen.

Opmerking:

Het mappad dat u opgeeft, moet een absoluut pad zijn. Als u een pakket maakt dat moet worden gedistribueerd op Windows-computers, moet u het pad opgeven met de stationsletter. Bijvoorbeeld: C:\<mappad>.

Wanneer u een map maakt, mag u geen tekens gebruiken die niet worden ondersteund door Windows: \/:*?<>|.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account