Deelrelaties beheren voor inhoud op gebruikers- en groepsniveau binnen het account

Overzicht

Het tabblad Gedeelde gebruikers is een beheermenu-item op accountniveau dat een overzicht biedt met alle deelrelaties en deelverzoeken die momenteel in behandeling zijn of binnen het account zijn ingesteld. De beheerder heeft de bevoegdheid om een deelrelatie te accepteren, af te wijzen, te wijzigen of te annuleren.

Toegang tot het tabblad Gedeelde gebruikers is alleen beschikbaar voor beheerders op accountniveau. Open het beheermenu Account en blader naar beneden naar het tabblad Gedeelde gebruikers:

Het aantal records per pagina selecteren

Het hoofdgedeelte van de pagina bevat de tabel met de deelrelaties. Elke rij op de pagina vertegenwoordigt één record van een deelrelatie tussen een gebruiker (of groep) en een andere gebruiker (of groep). Alle deelrelaties worden uitgedrukt in één richting, van het ene object naar het andere.

De tabel heeft vijf kolommen:

 • Van - De bron van de gedeelde inhoud.
 • Naar - De ontvanger van de gedeelde inhoud.
 • Machtigingen - Identificeert de machtigingen die zijn ingeschakeld voor de deelrelatie.
  • Accounts met de functie voor geavanceerd delen van accounts hebben vier machtigingsopties: Weergeven, Wijzigen, Ondertekenen, Verzenden.
  • Accounts zonder geavanceerd delen van accounts, hebben alleen de machtiging Weergeven.
 • Status
  • Actief - De deelrelatie is actief en de partij met wie wordt gedeeld, heeft volledige toegang binnen het bereik van de ingeschakelde machtigingen.
  • Aangevraagd door delende partij - Een deelrelatie die in behandeling is en wordt aangevraagd door de partij Van
  • Aangevraagd door ontvangende partij- Een deelrelatie die in behandeling is en wordt aangevraagd door de partij Naar.
 • Extern - Een eenvoudig vinkje wanneer een externe partij betrokken is bij de deelrelatie (een gebruiker die niet is opgenomen in het Acrobat Sign-account van de beheerder).
  • Aanvragen van een externe partij met de status Aangevraagd door delende partij zijn niet zichtbaar.

Een deelrelatie accepteren of weigeren

Deelrelaties met de status Requested_by_Sharee of Requested_by_Sharer zijn nog niet geaccepteerd en zijn niet van kracht.

Deze deelrelaties kunnen worden geaccepteerd of geweigerd door de record te selecteren en vervolgens Accepteren of Afwijzen te kiezen, al naar gelang de behoefte.

Geaccepteerde deelrelaties krijgen de status Actief. Geweigerde deelrelaties worden uit de tabel verwijderd.

Deelrelaties accepteren of weigeren

Een deelrelatie wijzigen

Aan elke actieve deelrelatie voor een account met geavanceerd delen kunnen meerdere machtigingen worden toegewezen.

Als u de machtigingen van een bestaande deelrelatie wilt bewerken, selecteert u de record en daarna de actie Machtigingen wijzigen.

Het dialoogvenster Machtigingen bewerken wordt geopend. Schakel de machtigingen in of uit indien nodig en sla uw wijzigingen op met Opslaan.

De deelrelatie wijzigen

Opmerking:

Alleen accounts waarbij de functie voor geavanceerd delen is ingeschakeld, kunnen machtigingen toevoegen die verder gaan dan alleen weergeven.

Een deelstatus annuleren

Elke deelrelatie met de status Actief kan worden geannuleerd door de record te selecteren en vervolgens Deelrelatie annuleren te selecteren in de zichtbare acties.

De deelrelatie annuleren

Configuratie

Het tabblad Gedeelde gebruikers is standaard ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld.

Beschikbaarheid:

Het tabblad Gedeelde gebruikers wordt weergegeven in de volgende servicelagen:

 • Team/kleine bedrijven
 • Bedrijven
 • Onderneming

Configuratiebereik:

De interface Gedeelde gebruikers heeft één configureerbaar element, namelijk het aantal weergegeven records per pagina.

Als u het aantal records per pagina wilt wijzigen, selecteert u het pictogram Meer (drie horizontale lijnen) en daarna het gewenste aantal records:

Het aantal records per pagina selecteren

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?