Informatie en ondersteuning voor Adobe Acrobat Sign

Tips voor het oplossen van problemen en Help

Leer hoe u uw account configureert in de snelstartgids.

Voer de volgende eenvoudige stappen uit om overeenkomsten te verzenden en handtekeningen te verzamelen.

Kom te weten hoe u handtekening- en formuliervelden toevoegt aan een document.

Ja. Zie Inhoud beheren om te leren hoe u wijzigt wie er ondertekent, de vervaldatum opnieuw instelt, een overeenkomst annuleert en reminders instelt.

Volg deze eenvoudige stappen om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Bekijk deze tutorial om te leren hoe u nieuwe gebruikers aan uw account toevoegt.

Groepeeropties vindt u op het tabblad Account. Kom te weten hoe u groepen maakt en beheert in dit korte tutorial.

Ja. U kunt uw account delen met anderen. Zie Accounts delen tussen gebruikers.

Ja, als uw bedrijfsnetwerk het SAML 2.0-protocol ondersteunt. Zie Single Sign-On met SAML inschakelen.

Ja. Elk serviceniveau is beperkt tot een aantal transacties per jaar, en elke transactie is beperkt in omvang (zowel in aantal pagina's als in MB-omvang).

Een volledige lijst van beperkingen per serviceniveau vindt u hier >

Zie de Developer Guide op Github

Ga binnen enkele minuten aan de slag door deze stappen te volgen.  

Zie de online referentie.  

Community

Meedoen aan de conversatie.