Creditcardvelden maken

Een creditcardveld maken

Omwille van de functionele beperkingen van CSV-documenten in Excel is creditcardinformatie ophalen op een formulier moeilijker dan het eerst lijkt.

Als u creditcardinformatie verzamelt, raadt Adobe u aan om uw creditcardinvoerveld zo te ontwerpen dat de eerste 11-12 cijfers in een gemaskeerd veld worden weergegeven en de laatste vier cijfers in een apart veld dat u al dan niet maskeert. U kunt creditcardnummers op deze manier weergeven door een van de onderstaande methoden om formulieren te maken te gebruiken.

Het drag-and-drop ontwerpgereedschap gebruiken

Gebruik de onderstaande schermafbeelding ter referentie.

 1. Stel de veldnamen zo in dat ze het veld beschrijven.

 2. Maak een tooltip die de inhoud van het veld beschrijft.

 3. Stel het veld in op Vereist indien nodig, waardoor het veld een rode rand krijgt

 4. Het wordt sterk aanbevolen om de gegevens te maskeren. Daarvoor moet u echter wel de inhoud van het veld weergeven aan de hand van het geëxporteerde CSV-bestand met de formuliergegevens.

  Opmerking:

  Omdat de laatste vier cijfers doorgaans niet gemaskeerd zijn, is maskeren in het tweede veld uitgeschakeld

 5. Stel de veldvalidatie in. Het wordt ingesteld op Tekenreeks om twee redenen:

  • Als het getal met een nul begint en de validatie ingesteld staat op Getal, worden de nullen niet weergegeven.
  • Als u een maximumaantal tekens wilt instellen, gebruik dan Tekenreeks. Als u Getal gebruikt, laat de validatie alleen een bepaald aantal getallen toe.
 6. Als u de tekenreeksvalidatie instelt, hebt u de mogelijkheid om letters, cijfers of allebei te gebruiken. Creditcards gebruiken in elk geval alleen cijfers, dus selecteer alleen de optie Cijfers.

 7. Stel de maximale lengte van de tekenreeks in.

  • Stel de maximale lengte van het eerste veld in op 12. Alle belangrijke creditcards tellen 15-16 cijfers in volledige numerieke waarde
  • Het tweede veld bevat slechts vier tekens

Creditcardvelden toevoegen aan de hand van tekstlabels

Als u tekstlabels gebruikt, wilt u waarschijnlijk een aantal optionele functies zoals Tooltip en Standaardwaarde verwijderen. Ze breiden namelijk de voetafdruk van het label zelf uit en verstoren de lay-out van het document. Bovendien wou u de labels waarschijnlijk toch al verkorten voor het kleinere veld. In dat geval zouden uw labels als volgt worden weergegeven:

{{*CCN1_es_:signer1:string(char=num,maxlen=12):mask}}

en

{{*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

De bovenstaande labels bevatten dezelfde gemeenschappelijke waarden als de drag-and-drop omgeving (van links naar rechts gelezen):   

 • De accolades bepalen de breedte van het veld op het uiteindelijke document.       
 • Het eerste paar accolades bepaalt het font (hoogte) van het veld.   
 • De asterisk (*) kenmerkt het veld als vereist   
 • Daarna volgt de naam van het veld (afgekort tot CCN1 en CCN2 om de voetafdruk van het label te verkorten)   
 • De rol (signer1)   
 • De tekenreeksvalidatie die het tekentype en de maximale lengte van de tekenreeks bepaalt.   
 • De optionele maskering van de waarde

Deze veldafmetingen zijn duidelijk veel te groot voor de inhoud die ze moeten bevatten. In dit geval raden we aan om Tekstlabels verkorten te gebruiken, waardoor u een variabele waarde kunt bepalen: {{$ccn2}} met een veel groter label waarnaar op een andere pagina wordt verwezen: {{#ccn2=*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

Zie dit artikel voor meer informatie over tekstlabels en tekstlabels verkorten.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account