Gebruikers in bulk maken of bijwerken

De content op deze pagina bevat instructies voor de eigen bedrijfsomgeving. Controleer de vervolgkeuzelijst aan de rechterkant voor andere omgevingen. -->

Gebruikers in bulk maken of bijwerken

De beheerder van een account met meerdere gebruikers kan bulkupdates uitvoeren of gebruikers toevoegen aan zijn account. Gebruik deze methode als de naam van uw bedrijf is gewijzigd, om ervoor te zorgen dat al uw gebruikers de juiste informatie hebben ingesteld voor hun account. U kunt met deze functie ook gebruikers in hun account maken.

Een vergissing is zo gemaakt tijdens dit proces, voer de stappen dus zorgvuldig uit.

Voor dit proces is een CSV-bestand in een specifieke indeling nodig. Hieronder ziet u een voorbeeldbestand waarnaar in dit artikel wordt verwezen. Nadat u de gebruikersspecifieke gegevens hebt ingevoerd, kunt u dit CSV-bestand gebruiken voor bulkupdates.

Downloaden

Opmerking:

Sla dit bestand op als een CSV-bestand om het te uploaden naar Adobe Acrobat Sign. U slaat het document op door het te openen in Microsoft Excel en Bestand > Opslaan als te kiezen. Kies CSV in het pop-upmenu Opslaan als type.

Er is specifieke informatie vereist om de gegevens van een gebruiker in ons systeem te maken of te wijzigen.

 • E-mailadres (verplicht) - Het huidige e-mailadres van de gebruiker of het e-mailadres van de gebruiker die u wilt maken. Dit is de enige verplichte informatie die we nodig hebben
 • Nieuw e-mailadres (optioneel) - Het nieuwe e-mailadres dat u voor de gebruiker wilt instellen
 • Voornaam (vereist als u nieuwe gebruikers maakt en optioneel als u bestaande gebruikers bijwerkt) - De waarde voor de voornaam van de gebruiker
 • Achternaam (vereist als u nieuwe gebruikers maakt en optioneel als u bestaande gebruikers bijwerkt) - De waarde voor de achternaam van de gebruiker
 • Titel (optioneel) - De functie of de positie van de gebruiker
 • Bedrijf (optioneel) - De bedrijfsnaam voor uw gebruikers
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Netnummer fax (optioneel) - Bepaalt welk faxnummer voor faxtransacties wordt gebruikt
 • Tijdzone (optioneel) - Stelt de tijdzone voor de gebruiker in
 • Landinstellingen gebruikersinterface - Stelt de taal van de service in voor de gebruiker
 • Groepsnaam (optioneel) - De groepsnaam van de gebruiker of de naam van de groep waarin u de gebruiker wilt plaatsen. U kunt hiermee ook een groep in uw account maken, als deze nog niet bestaat
 • Is beheerder (optioneel) - TRUE: Deze gebruiker is een accountbeheerder of hoort dat te zijn. FALSE: Deze gebruiker is geen accountbeheerder of hoort dat niet te zijn
 • Is groepsbeheerder (optioneel) - TRUE: Deze gebruiker is een beheerder van de groep of hoort dat te zijn. FALSE: Deze gebruiker is geen beheerder van de groep of hoort dat niet te zijn
 • Gebruiker kan documenten verzenden (optioneel) - Als deze optie is ingesteld op False, kan deze gebruiker de service niet gebruiken om overeenkomsten te verzenden
 • Kan documenten ondertekenen (optioneel) - Als deze optie is ingesteld op False, kan deze gebruiker geen eSign-serviceovereenkomsten ondertekenen. De gebruiker kan wel overeenkomsten verzenden als 'Gebruiker kan documenten verzenden' is ingesteld op True
 • Status (optioneel) - Actief of Inactief. Inactieve gebruikers kunnen de service niet gebruiken.
Opmerking:

Het nieuwe e-mailadres dat u wilt gebruiken, mag niet voorkomen in Acrobat Sign als u een bulkupdate van gebruikers uitvoert. U kunt dat het beste doen als er niets via Acrobat Sign naar het e-mailadres van de nieuwe gebruiker is verzonden.

Voor toegang tot deze optie gaat u naar de pagina Account en kiest u Gebruikers, gevolgd door het plusteken (+).  

Gebruiker toevoegen

Klik op het tabblad Gebruikers in bulk maken. De opties voor de bulkupdate worden weergegeven. Klik op de knop Bladeren om een venster te openen waarin u naar het CSV-bestand kunt navigeren dat op uw systeem is opgeslagen.

 

Gebr. in bulk maken

Schakel de benodigde opties uit, afhankelijk van wat u wilt bewerkstelligen.

 • Toestaan om gebruikers aan te maken - Als u deze optie uitschakelt, kunt u alleen bestaande gebruikers bijwerken. Er wordt geen gebruiker gemaakt als een e-mailadres is opgegeven dat niet in uw account voorkomt.
 • Toestaan om gebruikers bij te werken - Als u deze optie uitschakelt, kunt u alleen gebruikers maken. Als een e-mailadres van een bestaande gebruiker is opgegeven, worden zijn of haar gegevens niet bijgewerkt.
 • Toestaan om groepen aan te maken - Als u deze optie uitschakelt, kunt u geen groepen maken. Als een niet-bestaande groepsnaam voor een gebruiker is opgegeven, wordt de groep niet gemaakt.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account