Een wachtwoord toevoegen om de weergave van een PDF van een overeenkomst te beveiligen

Bij het maken van de overeenkomst kan de afzender een specifiek wachtwoord instellen dat wordt toegepast op het ondertekende PDF-document. Dit wachtwoord is vereist om het ondertekende PDF-bestand te openen en weer te geven.


Een wachtwoord instellen om de weergave van de PDF-kopie van de overeenkomst te beveiligen

Bij het maken van de overeenkomst kan de afzender een specifiek wachtwoord instellen dat wordt toegepast op het ondertekende PDF-document. Dit wachtwoord is vereist om het ondertekende PDF-bestand te openen en weer te geven.

Als u het selectievakje Wachtwoord weergeven inschakelt, wordt de inhoud van het veld zichtbaar, zodat u kunt controleren of beide correct zijn en uw bedoeling weergeven.

Wanneer de twee wachtwoorden niet overeenkomen, wordt een foutpictogram weergegeven in het tweede veld.

Opmerking:

Vergeet niet dat het wachtwoord voor de ondertekende PDF dat u instelt, wordt ingesloten in de PDF en dat u dit niet kunt herstellen of opvragen.

  • Als u het wachtwoord voor de ondertekende PDF vergeet of als dit verloren gaat, is er geen enkele manier om de PDF te openen.

Wachtwoorden mogen alleen letters en cijfers bevatten, speciale tekens zijn niet toegestaan. Bijvoorbeeld:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \    ;  '  ,  . / { }  |  : " < >?

Opmerking:

Met het documentwachtwoord beveiligt u Acrobat Sign-document-PDF's die vanuit het Acrobat Sign-systeem worden gedownload of ge-e-maild.  Dit is niet bedoeld als afdwingmechanisme voor gebruikers die het document openen vanaf de Acrobat Sign-client.   Zie Contentbeveiliging voor alternatieve mechanismen voor toegangsbescherming.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online