Vanaf juni 2018 kunnen gebruikerssystemen die niet voldoen aan het TLS 1.2-protocol (Transport Layer Security), de toegang tot sommige Adobe-services verliezen. Zorg dat alle clientsystemen voor deze datum TLS 1.2-volgzaam zijn.

Waarom zie ik deze pagina?

De Adobe-webpagina of -service die u probeert op te roepen, vereist een veiligere netwerkverbinding met uw webbrowser, besturingssysteem of toepassing. U moet TLS 1.2 gebruiken voor veilige netwerkcommunicatie en gegevensuitwisseling tussen gebruikerssystemen en Adobe-webservices.

Aan het eind van mei 2018 trekt Adobe ondersteuning voor lagere versies van TLS in, waaronder TLS 1.0 en 1.1. Voor technische gegevens over het TLS 1.2-protocol raadpleegt u Veelgestelde vragen.

Wat kan ik doen om de service te hervatten?

Moderne webbrowsers ondersteunen TLS 1.2. Meestal kunt u deze services gebruiken wanneer u een upgrade van uw browser uitvoert. U kunt een van de volgende populaire browsers downloaden en installeren:

Als u een andere browser gebruikt, zorg dan dat deze TLS 1.2 ondersteunt.

Uw besturingssysteem en toepassingsframeworks moeten ook TLS 1.2 ondersteunen. Als het probleem niet wordt opgelost door uw browser te upgraden, moet u zorgen dat uw computer aan de volgende systeemvereisten voldoet:

Zorg dat u in mei 2018 een upgrade van uw besturingssysteem of toepassing uitvoert naar een versie die TLS 1.2 ondersteunt, omdat u anders toegang tot deze service kunt verliezen. 

Besturingssystemen

Windows Server Windows-bureaublad Mac OS X
Windows Server 2008 R2 of later Windows 8 of later Mac OS X 10.8 of later

Toepassingsframeworks

Java .NET OpenSSL
Java 8 of later .NET 4.6 of later OpenSSL 1.01 of later
Java 7 met TLS 1.2 ingeschakeld vanuit de app .NET 4.5 met TLS 1.2 ingeschakeld vanuit de app  

Veelgestelde vragen

TLS (Transport Layer Security) is een beveiligingsprotocol dat privacy- en gegevensintegriteit tussen twee communicerende toepassingen biedt. Het wordt algemeen gebruikt voor webbrowsers en andere toepassingen waarbij gegevens veilig moeten worden uitgewisseld via een netwerk.

Conform de protocolspecificatie heeft TLS twee lagen: het TLS Record-protocol en het TLS Handshake-protocol. Het Record-protocol biedt verbindingsbeveiliging. Met het Handshake-protocol kunnen de server en client elkaar verifiëren en versleutelingsalgoritmen en cryptografische sleutels bepalen voordat gegevens worden uitgewisseld.

Conform de beveiligingsnalevingsnormen van Adobe moeten oudere protocollen in mei 2018 worden ingetrokken en is gebruik van TLS 1.2 als up-to-date versie verplicht. Als uw systeem niet TLS 1.2-volgzaam is, wordt de toegang tot bepaalde Adobe-services mogelijk beperkt.

Sommige Adobe-services zijn webgebaseerd. U kunt alleen met deze services werken via een beveiligde netwerkverbinding. Met TLS zorgt u dat de verbinding tussen uw browser en deze webservices veilig en betrouwbaar is.

Wanneer nieuwe browsers en besturingssystemen uitkomen, worden beveiligingsnormen opgewaardeerd voor een hogere mate van privacy en verbeterde gegevensintegriteit. Oudere versies van deze browsers of besturingssystemen worden echter niet bijgewerkt met de nieuwste normen.

Naarmate het acceptabele beveiligingsniveau stijgt, blijven deze oudere, minder veilige browserversies en toepassingen achter.

Om verbinding te kunnen maken met deze beveiligde sites, moet u uw besturingssysteem en browser bijwerken.

Er zijn aanvallen tegen TLS 1.0 met een oudere versleutelingsmethode gedocumenteerd, en de oudere versies zijn kwetsbaarder dan TLS 1.2. Lees Attacks against TLS/SSL (Aanvallen tegen TLS/SSL) voor meer informatie.

Adobe heeft beveiligingsnalevingsnormen waarvoor het uitschakelen van ondersteuning voor oudere protocollen is vereist. Een van deze normen vereist naleving van PCI (Payment Card Industry). PCI-aanpassingsserver is een reeks beveiligingsnormen waardoor organisaties die creditcardgegevens accepteren, verwerken, opslaan of overdragen, vereist worden om een veilige omgeving te onderhouden.

PCI-naleving verplicht het gebruik van TLS 1.1 of hoger vanaf mei 2018.

De meeste aanvragen voor Adobe-webservices zijn afkomstig van TLS 1.2-volgzame gebruikerssystemen, met weinig verkeer van TLS 1.1-systemen.

In plaats van te wachten op beveiligingspatches voor TLS 1.1 is Adobe van plan om naar TLS 1.2 te migreren, zodat de webservices veiliger kunnen worden gebruikt.

Adobe raadt gebruikers aan de oudere versies zo snel mogelijk uit gebruik te nemen om blootstelling aan beveiligingskwetsbaarheden te voorkomen.

Adobe verwacht dat u de oudere TLS-versies met ingang van mei 2018 niet langer gebruikt.

Voor meer informatie neemt u contact op met Adobe-ondersteuning of uw klantmanager.

Dit is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Alle browsers die in de lijst met systeemvereisten voor Adobe-services worden genoemd, zijn geconfigureerd om TLS 1.2 te gebruiken. Als u een browser of versie gebruikt die niet op de lijst staat, werkt u uw browser bij.

Raadpleeg Systeemvereisten voor een lijst met browsers die door Adobe-services worden ondersteund.

Adobe heeft geen controle over de foutberichten die door de SSL-communicatielaag worden gegenereerd. De browser genereert deze berichten alvorens verbinding te maken met Adobe-services. Dit zijn enkele voorbeelden van fouten die kunnen optreden:

Internet Explorer 8 op Windows 7:

ie_error

Internet Explorer 11 op Windows 7. (Internet Explorer 11 schakelt TLS 1.2 standaard uit, maar u kunt dit uitschakelen)

page_can_t_be_displayed

In dit geval schakelt u TLS 1.2 uit via het dialoogvenster met geavanceerde instellingen, in plaats van andere opties te gebruiken. Er kunnen ook de volgende fouten optreden:

  • Kan geen verbinding maken met de service
  • Service niet beschikbaar
  • Fout tijdens verbinding