Инсталираща програма за добавки за Camera Raw

Бележка:

Ако все още не можете да актуализирате успешно добавката за Camera Raw за приложенията CC 2017, CC 2019 или CC 2020 Adobe, използвайте инсталиращата програма на Camera Raw 12.1 по-долу.

За Creative Cloud, за приложенията CC 2014 или CC 2015 Adobe използвайте инсталиращата програма на Camera Raw 10.5 по-долу.

Изтеглете съответния файл по-долу и следвайте следните инструкции:

Windows
  1. Затворете всички приложения на Adobe.
  2. Щракнете два пъти върху изтегления zip файл, за да разархивирате съдържанието му. Windows може да разархивира файла вместо Вас.
  3. Щракнете два пъти върху получения .exe файл, за да стартирате инсталиращата програма. 
  4. Следвайте инструкциите на екрана.
  5. Рестартирайте приложенията на Adobe.
macOS
  1. Затворете всички приложения на Adobe.
  2. Щракнете два пъти върху zip файла, за да разархивирате съдържанието му.
  3. Щракнете два пъти върху .pkg файла, за да стартирате инсталиращата програма.
  4. Следвайте инструкциите на екрана.
  5. Рестартирайте приложенията на Adobe.

Инсталираща програма на Camera Raw 12.1

Windows

macOS

Системни изисквания

macOS 10.13–10.15, Microsoft® Windows® 7 със Service Pack 1 или Windows 10 (версия 1703 или по-нова)

Инсталираща програма на Camera Raw 11.4.1

Windows

macOS

Системни изисквания

macOS 10.12–10.14, Microsoft® Windows® 7 със Service Pack 1 или Windows 10 (версия 1703 или по-нова)

Инсталираща програма на Camera Raw 10.5

Windows

macOS

Системни изисквания

macOS 10.11–10.14, Microsoft® Windows® 7, Windows 8.1, или Windows 10

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт