Не може да се провери състоянието на абонамента в офлайн режим

Защо получавам тази грешка?

Ако сте офлайн (нямате връзка с интернет) и видите следния диалогов прозорец, когато стартирате приложение на Creative Cloud 2019 или по-нова версия, следвайте стъпките по-долу, за да разрешите този проблем.

Не можем да потвърдим състоянието на абонамента ви, защото когато последно сте били онлайн и свързани със сървърите на Adobe, местното време на системния часовник се е променило неочаквано. Ако приемем, че не сте променили умишлено датата и часа на вашето устройство, това състояние обикновено възниква в резултат на автоматична синхронизация на времето през прекъсната WiFi връзка.

Как мога да разреша проблема?

Проверете връзката с мрежата на вашия компютър. Ако проблемът продължава, използвайте една от следните процедури (в зависимост от вашата операционна система), за да спрете синхронизирането на системния часовник с времето от интернет, и след това стартирайте приложението си, докато сте онлайн.

Бележка:

Можете да включите синхронизирането на часовника на компютъра следващия път, когато сте онлайн.

 1. Отворете „Системни предпочитания“ и изберете „Дата и час“.

 2. Изберете иконата за Заключване в долния ляв ъгъл на диалоговия прозорец.

 3. Премахнете отметката от „Автоматично задаване на дата и час“ и щракнете върху „Запазване“.

 4. Уверете се, че сте онлайн, и след това отново стартирайте приложението на Creative Cloud 2019.

Или изтрийте сертификатите, започващи с Adobe Intermediate и Adobe Content, като използвате Keychain Access или като заключите и отключите Keychain.

 1. Отворете Контролния панел.

 2. Изберете „Часовник и регион“.

 3. Изберете „Дата и час“.

 4. В раздела „Време от интернет“ изберете „Промяна на настройките…“

 5. Премахнете отметката от „Синхронизиране със сървър за време от интернет“.

 6. Изберете ОК.

 7. Уверете се, че сте онлайн, и след това отново стартирайте своето приложение на Creative Cloud.

Ако получите това съобщение за грешка, когато на вашия компютър е инсталирана и активирана антивирусната програма Trend Micro версия 15.0 или по-стара, научете как да я коригирате.

Можете също да изтриете сертификатите, започващи с Adobe Intermediate CA и Adobe Content, като използвате Certificate Manager или като рестартирате Credential Manager.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт