Отстраняване на проблеми с лиценза | Creative Cloud 2019 или по-нова версия

Често срещани лицензни грешки

Ако Ви се случи някоя от тези често срещани грешки с приложения на Creative Cloud 2019 или по-нови приложения, прочетете тук за подробности и решения.

На macOS, ако видите диалогов прозорец за лицензиране на Adobe, който се опитва да получи достъп до Keychain, вижте този документ.

Ако получите грешка, че сертификатите за лиценз на Adobe, инсталирани в Keychain или Хранилището за сертификати, са показани като недостоверни, вижте този документ.

Инсталирането и използването на приложения на Adobe Creative Cloud в гост акаунти не се препоръчва или поддържа. За повече информация вижте Акаунтите за гост не се поддържат | Creative Cloud 2019 или по-нова версия

Някои абонаменти имат специфични езикови ограничения, свързани с тях. За повече информация, моля, вижте този документ.

Ако предишната инсталация на Lightroom Classic е била лицензирана и използвана от ИТ администраторите посредством корпоративен сериен номер, крайните потребители трябва да не актуализират Lightroom Classic до най-актуалната версия. Щракнете тук за допълнителна информация относно връщането до по-ранна версия, за да си възвърнете достъпа.

Проблеми с връзката

Ако устройството ви не може да се свърже със сървърите за активиране на Adobe, следвайте стъпките по-долу, в представения ред, за отстраняване на проблема.

  • Уверете се, че имате достъп до уебсайтове чрез защитени връзки. Например, https://www.adobe.com.
  • Хост файловете на операционната система съпоставят хост имена с IP адреси. Неправилно конфигуриран файл с хостове може да окаже влияние върху способността на компютъра ви да се свърже със сървърите на Adobe. За проверка и верификация на вашия файл с хостове, моля, вижте този документ.

За информация относно различни нива на поддръжка за средите на прокси сървъра в приложенията и услугите на Creative Cloud, моля, вижте Поддръжка на прокси сървър в продуктите на Creative Cloud.

На MacOS понякога приложенията на Adobe изискват идентификационни данни за прокси сървър, дори ако вече са предоставени в настолното приложение Creative Cloud. За повече информация вижте тази страница.

Проблеми с активирането

Активирането свързва приложение или услуга с валиден потребителски лиценз. За повечето приложения процесът е прост и се извършва автоматично, когато влезете. Възможно е обаче понякога да възникнат грешки, ако не можете да се свържете със сървъра за активиране, вашият лиценз не е активен или се опитвате да инсталирате приложение на повече от два компютъра.

Ето решения на някои често срещани проблеми при активирането.

Потвърдете дали номерът на вашата кредитна или дебитна карта, срокът на валидност, адресът за доставка и телефонен номер са въведени правилно, без празни места и тирета. Актуализиране на вашата кредитна карта и информацията за фактуриране.

Ако използвате корпоративна карта, уверете се, че използвате името и адреса на притежателя на картата, а не вашите. За да се уверите, че името и адреса за фактуриране са правилни, свържете се с притежателя на картата или със счетоводния отдел.

Липсващата или невалидна дата на раждане може да повлияе на възможността ви да използвате Creative Cloud. За повече информация вижте Грешка: не можете да използвате Creative Cloud.

Ако забележите, че сертификатите за лиценз на Adobe, инсталирани в Keychain или Хранилището за сертификати, са показани като недостоверни, вижте тази страница.

Ако срещнете грешка със специфичен код за грешка, моля, вижте Грешки при лицензиране | Creative Cloud 2019.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?