Често срещани лицензни грешки

Тъй като използвате приложения на Creative Cloud 2019, ако срещнете една от тези често срещани грешки, прочетете тук за подробности и решения.

Въпроси за Keychain или Диспечъра на идентификационни данни

На macOS, ако видите диалогов прозорец за лицензиране на Adobe, който се опитва да получи достъп до Keychain, вижте този документ.

Ако получите грешка, че сертификатите за лиценз на Adobe, инсталирани в Keychain или Хранилището за сертификати, са показани като недостоверни, вижте този документ.

Не се поддържат Гост акаунти

Инсталирането и използването на приложения на Adobe Creative Cloud в гост акаунти не се препоръчва или поддържа. За повече информация, моля, вижте Гост акаунти не се поддържат | Creative Cloud 2019

Настройките за абонамента и езика на приложението не съвпадат

Някои абонаменти имат специфични езикови ограничения, свързани с тях. За повече информация, моля, вижте този документ.

Lightroom Classic иска от вас да влезете след актуализация

Ако предишната инсталация на Lightroom Classic е била лицензирана и използвана от ИТ администраторите посредством корпоративен сериен номер, крайните потребители трябва да не актуализират Lightroom Classic до най-актуалната версия. Щракнете тук за допълнителна информация относно връщането до по-ранна версия, за да си възвърнете достъпа.


Проблеми с връзката

Ако устройството ви не може да се свърже с сървърите за активиране на Adobe, следвайте стъпките по-долу, в представения ред, за отстраняване на проблема.

Проверете връзката на мрежата

  • Уверете се, че имате достъп до сайтове чрез защитени връзки. Например, https://www.adobe.com.
  • Хост файловете на операционната система съпоставят хост имена с IP адреси. Неправилно конфигуриран файл с хостове може да окаже влияние върху способността на компютъра ви да се свърже със сървърите на Adobe. За проверка и верификация на вашия файл с хостове, моля, вижте този документ.

Поддръжка на прокси сървър

За информация относно различни нива на поддръжка за средите на прокси сървъра в приложенията и услугите на Creative Cloud, моля, вижте Поддръжка на прокси сървър в продуктите на Creative Cloud.

На MacOS понякога приложенията на Adobe изискват идентификационни данни за прокси сървър, дори ако вече са предоставени в настолното приложение Creative Cloud. За повече информация, моля, вижте тази страница.


Проблеми с активирането

Активирането свързва приложение или услуга с валиден потребителски лиценз. За повечето приложения процесът е прост и се извършва автоматично, когато влезете. Възможно е обаче понякога да възникнат грешки, ако не можете да се свържете със сървъра за активиране, вашият лиценз не е активен или се опитвате да инсталирате приложение на повече от два компютъра.

Ето решения на някои често срещани проблеми при активирането.

Не можем да потвърдим абонамента ви

Потвърдете дали номерът на вашата кредитна или дебитна карта, срокът на валидност, адресът за доставка и телефонен номер са въведени правилно, без празни места и тирета. Актуализиране на вашата кредитна карта и информацията за фактуриране.

Ако използвате корпоративна карта, уверете се, че използвате името и адреса на притежателя на картата, а не вашите. За да се уверите, че името и адреса за фактуриране са правилни, свържете се с притежателя на картата или със счетоводния отдел.

Уверете се, че датата ви на раждане е правилна

Липсващата или невалидна дата на раждане може да повлияе на това, дали сте в състояние да използвате Creative Cloud. За повече информация, моля, вижте Грешка: Не можете да използвате Creative Cloud.

Сертификатите за лиценз на Adobe се показват като недостоверни

Ако забележите, че сертификатите за лиценз на Adobe, инсталирани в Keychain или Хранилището за сертификати, са показани като недостоверни, моля, вижте тази страница.

Намерете помощ за специфични кодове за грешки

Ако срещнете грешка със специфичен код за грешка, моля, вижте Грешки при лицензиране | Creative Cloud 2019.


Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност