Научете как да изтеглите и инсталирате настолното приложение на Creative Cloud.

Как да изтеглите настолното приложение на Creative Cloud

Настолното приложение на Creative Cloud ви позволява да изтегляте, инсталирате и актуализирате вашите приложения на Creative Cloud. Следвайте инструкциите по-долу, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Как да изтеглите настолното приложение на Creative Cloud от adobe.com

 1. Щракнете върху бутона Изтегляне.

  Изтеглете настолното приложение на Creative Cloud от adobe.com
  Изтеглете настолното приложение на Creative Cloud от adobe.com
 2. Следвайте инструкциите на екрана.

Как да изтеглите настолното приложение на Creative Cloud чрез директни връзки за изтегляне

Опитайте следните стъпки, ако не успеете да изтеглите настолното приложение на Creative Cloud от adobe.com:

 1. За да започнете, просто щракнете върху някоя от връзките за изтегляне, намиращи се по-долу, и запишете файла на устройството си.

  а) Щракнете два пъти върху изтегления файл, за да разархивирате съдържанието му.

  б) За да стартирате инсталирането, щракнете два пъти върху Set-up.exe в разархивираната папка.

  а) Щракнете два пъти върху изтегления файл, за да разархивирате съдържанието му.

  б) За да стартирате инсталирането, щракнете два пъти върху Install (Инсталиране) в разархивираната папка.


 2. Инсталирането започва. Можете да следите как се осъществява вашето инсталиране.

  Инсталирайте настолното приложение на Creative Cloud
  Инсталирайте настолното приложение на Creative Cloud
 3. Влезте с вашите Adobe ID и парола или с вашия акаунт от социална мрежа (Facebook или Google).

Настолното приложение на Creative Cloud бе инсталирано успешно на вашата система. Сега можете лесно да сърфирате, инсталирате, стартирате и управлявате всяко приложение или услуга на Creative Cloud.

Често задавани въпроси

Как да изтегля индивидуални приложения посредством настолното приложение на Creative Cloud?

За да научите как да изтегляте индивидуални приложения на Creative Cloud, като например Photoshop, Illustrator, Lightroom и много други, вижте Изтегляне и инсталиране на приложения на Creative Cloud.

Трябва ли да съм онлайн, за да имам достъп до моите настолни приложения?

Не, настолните приложения в Creative Cloud, като например Photoshop и Illustrator, биват инсталирани директно на вашия компютър. Затова не ви трябва работеща връзка с Интернет, за да ги използвате.

Връзка с Интернет се изисква при първоначалното инсталиране и лицензиране на вашите приложения. Но можете да използвате приложенията си в офлайн режим, ако имате валиден софтуерен лиценз. Настолните приложения се опитват да потвърдят вашите софтуерни лицензи на всеки 30 дни.

Годишните членове могат да използват приложенията в продължение на до 99 дни в офлайн режим. Месечните членове могат да използват софтуера в продължение на до 30 дни в офлайн режим.

Мога ли да избера различна папка за инсталиране на настолно приложение на Creative Cloud?

Не е възможно да избера различна папка за инсталиране на настолно приложение на Adobe Creative Cloud Настолното приложение на Creative Cloud, споделените ресурси и файловете винаги се запазват в същия дял на диска, който съдържа операционната система. Въпреки това можете да изберете различна папка за инсталиране на повечето приложения на Creative Cloud и за локализиране на Creative Cloud Sync.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност