Ако сте закупили абонамент за Acrobat или имате членство в Creative Cloud, следвайте инструкциите, посочени по-долу, за да изтеглите и инсталирате Acrobat DC на компютъра си.

Не е вашата версия?  Тук може да намерите помощ относно изтеглянето и инстралиранетo на други версии на Acrobat DC Без абонамент (на база сериен номер).

 

Изтегляне и инсталиране на Acrobat Pro DC / Standard DC

Абонати на Acrobat DC

Ако сте закупили Acrobat Pro DC или Standard DC под формата на абонамент, следвайте инструкциите по-долу в зависимост от вашата операционна система.

Изтегляне и инсталиране на Windows

 1. Отидете на https://documentcloud.adobe.com/link/appcenter/и влезте с вашите Adobe ID и парола или с вашия социален профил (Facebook или Google).

  Влезте в Adobe Document Cloud
 2. След като влезете се показва страницата за изтегляне на Adobe Acrobat Pro / Standard. Щракнете върху Изтегли.

  Страница за изтегляне на Acrobat DC

  Бележка:

  Изтегля се двоичен инсталационен файл. Това не е цялостна инсталираща програма. Когато стартирате файла, започва действителното изтегляне и инсталиране.

 3. В зависимост от използвания от вас браузър, следвайте инструкциите, посочени по-долу, за:

  Internet Explorer

  Виждате подкана в долната част на прозореца, която иска от вас да запишете или да стартирате файла. Щракнете върху Стартиране и след това преминете на следващата стъпка.

  Internet Explorer - Виждате подкана в долната част на прозореца, която иска от вас да запишете или да стартирате файла.

  Firefox

  а. Виждате подкана за изтегляне на файл. Щракнете върху Записване на файла.

  Подкана за записване на файла в Firefox

  б. Можете да видите изтегления exe файл като щракнете върху иконата Показване на всички изтегляния в горния десен ъгъл на прозореца. Щракнете два пъти върху exe файла и след това преминете на следващата стъпка.

  Изтеглени файлове в Firefox

  Бележка:

  Натиснете Ctrl + J, за да отворите диалоговия прозорец на Firefox Library. Можете да видите изтегления .exe файл в Изтегляния. Името на файла започва с "acrobatproDC".

  Chrome

  Можете да видите изтегления exe файл в долния ляв ъгъл на прозореца на браузъра. Щракнете два пъти върху exe файла и след това преминете на следващата стъпка.

  Chrome - изтегленият файл бива показван в долния ляв ъгъл на прозореца.

  Бележка:

  Ако не можете да намерите изтегления файл, отворете Windows Explorer и след това изберете папката Изтегляния в левия навигационен панел. Щракнете два пъти върху изтегления инсталационен файл.

  Папка Изтегляния в Windows
 4. Появява се подканващ прозорец за потребителския акаунт. Щракнете върху Да.

  Подканващ прозорец за потребителския акаунт в Windows

  Инсталационната програма започва изтеглянето и инсталирането на Acrobat.

 5. След като инсталирането завърши, щракнете върху Стартиране на Acrobat.

  Инсталирането е завършено.

  Може да бъдете помолени да влезете. Влезте с вашия Adobe ID и паролата си.

  Бележка:

  Ако видите предупредително съобщение, посочващо, че вашият абонамент за Acrobat не може да бъде валидиран, щракнете върху бутона Продължаване в пробната версия.

Изтегляне и инсталиране на Mac OS

Бележка:

Acrobat Standard DC е приложение само за Windows и няма налична версия за Mac OS.

 1. Отидете на https://documentcloud.adobe.com/link/appcenter/и влезте с вашите Adobe ID и парола, или с вашия социален профил (Facebook или Google).

  Влезте в Adobe Document Cloud
 2. След като влезете, ще ви бъде показана страницата за изтегляне на Adobe Acrobat Prо. Щракнете върху Изтегли.

  Щракнете върху „Изтегли сега“.

  Бележка:

  Изтегля се DMG файл. Това не е цялостна инсталираща програма. Когато стартирате файла, започва действителното изтегляне и инсталиране.

 3. В зависимост от използвания от вас браузър, следвайте инструкциите, посочени по-долу, за:

  Safari

  Можете да видите изтегления DMG файл като щракнете върху иконата Показване на изтеглянията в горния десен ъгъл на прозореца. Щракнете два пъти върху DMG файла и след това преминете на следващата стъпка.

  Можете да видите изтегления DMG файл като щракнете върху иконата Показване на изтеглянията в горния десен ъгъл на прозореца.

  Firefox

  а. Виждате подкана за изтегляне на файл. Щракнете върху Записване на файла.

  Щракнете върху Записване на файла.

  б. Можете да видите изтегления DMG файл като щракнете върху иконата Показване на всички изтегляния в горния десен ъгъл на прозореца. Щракнете два пъти върху DMG файла и след това преминете на следващата стъпка.

  Кликнете върху Показване на всички изтегляния

  Chrome

  Можете да видите изтегления DMG файл в долния ляв ъгъл на прозореца на браузъра. Щракнете два пъти върху DMG файла и след това преминете на следващата стъпка.

  Щракнете два пъти върху DMG файла

  Бележка:

  Ако не можете да намерите изтегления файл, отворете Windows Explorer и след това изберете папката Изтегляния в левия навигационен панел. Щракнете два пъти върху изтегления DMG файл.

  Във Finder изберете Go > Applications (Приложения).
 4. След като сте монтирали DMG файла, ще видите екрана на инсталиращата програма на Adobe Acrobat. Щракнете два пъти върху иконата на инсталиращата програма, за да започне инсталирането.

  Щракнете два пъти върху иконата на инсталиращата програма

  Mac OS може да покаже следното предупредително съобщение. Щракнете върху Отваряне.

  Автоматично предупреждение относно отварянето на свален файл.

  Бележка:

  Mac OS може да ви подкани да влезете. Влезте с вашите потребителско име и парола за Mac.

  Влезте

  Инсталационната програма започва изтеглянето и инсталирането на Acrobat.

 5. След като инсталирането завърши, щракнете върху Стартиране на Acrobat.

  Инсталирането е завършено.

  Може да бъдете помолени да влезете. Влезте с вашия Adobe ID и паролата си.

  Бележка:

  Ако видите предупредително съобщение, посочващо, че вашият абонамент за Acrobat не може да бъде валидиран, щракнете върху бутона Продължаване в пробната версия. Когато стартирате Acrobat следващия път и влезете, проблемът с валидацията ще бъде разрешен.

Членове на Creative Cloud

Можете да изтеглите и инсталирате Acrobat Pro DC или от уеб сайта на Creative Cloud, или чрез настолното приложение на Creative Cloud. Вижте Изтегляне на вашите приложения на Creative Cloud.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност