Можете да изтеглите инсталационни файлове на Photoshop Elements 2019, 2018 и 15 от тази страница.

Прочетете преди да изтеглите

Кликнете тук, за да увеличите размера на списъка с нещата, които са необходими да знаете преди да изтеглите Photoshop Elements

  • Може да използвате инсталационните файлове, за да инсталирате Photoshop Elements на компютъра ви, след което може да използвате пълната или пробна версия.
    • Необходим ви е серийният номер на вашия Photoshop Elements, за да може да използвате пълната версия на продукта. Нуждаете ли се от помощпри намиранетона вашия сериен номер? Влезте във  вашия My Adobe, за да намерите серийните номера на регистрирани продукти.
      Или вижте Намиране на сериен номер.
    • Ако не разполагате със сериен номер, може да инсталирате продукта и да го изпробвате за ограничен пробен период.
  • Уверете се, че системата ви отговаря на изискванията, отнасящи се за продуктите на Photoshop Elements .
  • Имате ли проблем? Получете помощ от експерти от нашата общност.

Photoshop Elements 2019

За Windows За macOS

Изтегляне на 64-битова версия (2,9 GB)

Езици: чешки, холандски, английски, френски, немски, италиански, японски, полски, руски, испански и шведски

Изтегляне (2,8 GB)

Езици: английски, френски, немски и японски

Photoshop Elements 2018

За Windows За macOS

Изтегляне на 64-битова версия (2,6 GB)

Езици: чешки, холандски, английски, френски, немски, италиански, японски, полски, руски, испански и шведски

Изтегляне (2,6 GB)

Езици: английски, френски, немски и японски

Photoshop Elements 15

За Windows За macOS

Изтегляне на 64-битова версия (1,8 GB)

Езици: чешки, холандски, английски, френски, немски, италиански, японски, полски, руски, испански и шведски

Изтегляне (1,8 GB)

Езици: английски, френски, немски и японски

Изтегляне на предишни версии на Photoshop Elements

За да изтеглите Photoshop Elements 14 и по-стари версии, вижте Изтегляне на Photoshop Elements | 14, 13, 12 и по-стари версии

Инсталиране на Photoshop Elements

След като изтеглите инсталационните файлове, следвайте процедурата в Инсталиране на Photoshop Elements, за да инсталирате приложението.

 

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност