Поддръжка за прокси за приложения на Creative Cloud

Бележка:

Тази статия се отнася за Adobe Creative Cloud 2019 и по-късна версия.

Adobe Creative Cloud ви дава достъп до различни интернет базирани услуги като Assets, Fonts и Behance. Adobe Creative Cloud включва и използвани първо в интернет приложения като Adobe XD и Adobe Dimension. В много организации се внедрява прокси сървър за ограничаване и контрол на достъпа до интернет.

Тази статия описва различните нива на поддръжка за прокси среди в приложенията и услугите на Creative Cloud.

Удостоверяване чрез прокси сървър

Ако фирмената ви среда е конфигурирана да използва прокси сървър с основно удостоверяване, се наблюдава следното поведение.

Бележка:

Някои прокси сървъри позволяват системните администратори да получават домейни в белия списък. Ако сте системен администратор във вашата организация, използвайте този документ, ако искате да включите в белия списък подходящите домейни. След това крайните ви потребители няма да получават подкана да въвеждат своите идентификационни данни за прокси сървър, когато отварят което и да е приложение на Creative Cloud.

За приложения за настолен компютър

Когато крайните потребители отворят приложение на Creative Cloud, са подканени да въведат своите идентификационни данни за прокси сървъра:

 1. само за потребители на macOS:

  Ако сте потребител на macOS, ще бъдете подканени от следния диалогов прозорец, ако не сте въвели вашите идентификационни данни за прокси сървъра в Системни предпочитания:

  Въведете вашите идентификационни данни за прокси сървъра в Системните предпочитания на вашия компютър и след това щракнете върху Опитайте отново.

 2. Въведете идентификационните си данни за прокси сървъра.

  Бележка:

  За потребители на Windows този диалогов прозорец се показва, когато приложението Creative Cloud бъде стартирано.

 3. Поставете отметка за Запомняне на идентификационните данни за прокси сървъра и щракнете върху OK.

За приложението за настолен компютър на Creative Cloud

Когато приложението за настолен компютър на Creative Cloud бъде стартирано за първи път и открие наличието на прокси сървър, то ще ви подкани да въведете идентификационни данни.

Въведете идентификационните данни за прокси сървъра и поставете отметка за Запомнете ме.

Работа в офлайн режим

Ако сте офлайн, ще получите следното съобщение:

Ако вече сте свързани към интернет, вижте ръководството за отстраняване на проблеми с връзката за повече информация.

Изисквания за прокси сървър за Creative Cloud Libraries

В бизнес среда Creative Cloud Libraries трябва да се свърже към localhost, за да се синхронизира правилно панела Libraries в приложенията. Следователно, ако използвате Libraries, настройте localhost и 127.0.0.1 да заобикалят прокси сървъра за бизнес средата.

На Mac компютър, ако използвате Proxy Auto-configuration (PAC) или Web Proxy Autodiscovery Protocol (WPAD), трябва да активирате и настройката Изключване на прости имена на хостове.

Забележка: Тази настройка се изисква, ако ръчно въведете URL адреса или IP адреса на прокси сървъра.

За повече информация относно подробностите за прокси конфигурацията конкретно за Creative Cloud Libraries вижте Конфигурирайте прокси сървъра си да работи с Libraries и Конфигуриране на прокси сървър от администратор на мрежата.

Настройки на прокси сървър

Поддържани типове настройки на прокси сървър

При Mac и Windows се поддържат следните конфигурации на прокси сървър:

 • Настройки на прокси сървър, използващи PAC URL адрес, със или без удостоверяване
 • Автоматично откриване на прокси (WPAD)
 • Основно удостоверяване. Ако потребител предостави идентификационни данни в приложението на Creative Cloud, тогава Creative Cloud Libraries използва идентификационните данни. Ако потребителят не предостави идентификационни данни в приложението на Creative Cloud, тогава панелът на Creative Cloud Libraries показва на потребителя подкана да въведе идентификационните данни.
 • Kerberos удостоверяването се поддържа за Creative Cloud Libraries и приложението за настолен компютри на Creative Cloud. Въпреки това, Kerberos удостоверяването не се поддържа за продуктите на Creative Cloud 2015.

Неподдържани типове настройки на прокси сървър

Следните конфигурации на прокси сървър не се поддържат:

 • NTLM удостоверяване
 • Локален PAC  файл  поддръжка

Поддръжка за pac файлове

 • Приложението за настолен компютър на Creative Cloud и Creative Cloud Packager поддържат дистанционни pac файлове с основно удостоверяване (pac файлове, съхранявани на отдалечен сървър и препращани към URL адреса). 
 • Приложението за настолен компютър на Creative Cloud и Creative Cloud Packager не поддържат локално съхранявани pac файлове.
 • NTLM удостоверяване не се поддържа.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?