Научете как да коригирате грешките при свързването на Adobe, когато влизате или активирате приложения на Adobe.

Грешки при влизане, активиране или стартиране на приложенията или услугите на Adobe?

Ако имате проблеми с връзката или следните грешки при влизане или активиране на приложения на Adobe, опитайте стъпките, описани в тази статия:
 • Не можем да активираме [име на продукт]. Необходимо е активиране на продукта, за да може да се използва...
 • Моля, свържете се с интернет и опитайте отново.
 • Или вашият компютър е офлайн, или часовникът на вашия компютър е сверен неправилно, което води до грешка при свързване. Изисква се връзка с интернет. Моля, свържете се с интернет или сверете часовника си и опитайте отново.
 • Възможно е да имате ограничен достъп до приложения или услуги на Adobe.

Ако търсите още обща помощ при обичайни проблеми с активирането и влизането вижте Отстраняване на грешки при активиране на Creative Cloud или Отстраняване на неизправности при активиране и деактивиране.

Как да поправrите грешки при свързване

Стъпка 1. Тествайте връзката си със сървърите за активиране на Adobe.

 1. За да определите дали имате достъп до сървърите за активиране на Adobe, щракнете върху тази връзка.

  Ако видите две лога на Adobe, това значи, че имате достъп до сървърите за активиране. Опитайте да активирате своя софтуер. Ако имате нужда от помощ с активирането на акаунта си, вижте Отстраняване на проблеми с активирането и деактивирането.

  Лого на Adobe

  Все още ли имате проблеми? Преминете към следващата стъпка.

 2. Стартирайте мрежов браузър и отворете една от следващите връзки в зависимост от версията на продукта ви:

  Ако видите съобщение за успешен тест (вижте екранните снимки по-долу), това значи, че имате достъп до сървърите за активиране. Опитайте да активирате или стартирате софтуера си.

  Тестът е успешен съобщение
  Creative Cloud и CS6: Тестът е успешен
  Тествайте успешно съобщение
  CS5 и CS5.5: Тестът е успешен

  Бележка:

  Възможно е да получите съобщение „Отказан достъп“, когато щракнете върху връзката за CS5/CS5.5. Това все пак е потвърждение, че имате достъп до сървърите за активиране. Опитайте да активирате или стартирате софтуера си. Ако имате нужда от помощ за кода за активиране, вижте Помощ за кода за предявяване.

  Все още ли имате проблеми? Продължете към „Нулирайте вашия файл с хостове“.

Стъпка 2: Нулирайте вашия файл с хостове.

Хост файловете на операционната система съпоставят хост имена с IP адреси. Неправилно конфигуриран файл с хостове може да окаже влияние върху способността на компютъра ви да се свърже със сървърите за активиране на Adobe.

Бележка:

Потребители на Creative Cloud: Нулирането на файлаhostsсъщо може да отстрани грешки, като например „Приложенията Creative Cloud са налични в режим на изпробване“ или „Изтичане на срока за изпробване“.

 1. Извлечете изтегления файл, след което стартирайте инструмента за отстраняване на проблеми с ограничения достъп Limited Access Repair Tool в режим на администратор.

  • Windows: Щракнете с десния бутон на мишката върху инструмента и изберете „Изпълни като администратор“.
  • macOS: Щракнете два пъти върху инструмента и въведете администраторските идентификационни данни, за да продължите.

  За повече информация относно използването на инструмента за отстраняване на проблеми с ограничения достъп Limited Access Repair Tool вижте Грешка относно ограничения достъп в Creative Cloud за настолно приложение.

  Бележка:

  Ако проблемът не се оправи дори след като стартирате инструмента за отстраняване на проблеми с ограничения достъп Limited Access Repair Tool, нулирайте файла hosts ръчно.

Нулирайте файла hosts ръчно

Ако проблемът не се оправи дори след като стартирате инструмента за отстраняване на проблеми с ограничения достъп Limited Access Repair Tool, нулирайте файла hosts ръчно:

За да нулирате файла в Windows направете следното:

 1. Отидете в C:\WINDOWS\System32\drivers\etc.

 2. Отворете файла hosts с текстов редактор, например Notepad.

 3. Проверете за записи, свързани с Adobe, във файла hosts.

  Записите на Adobe във файла hosts

  Ако във файла hosts няма записи, свързани с Adobe, не се изисква допълнително отстраняване на проблеми. 

  Обаче, ако във файла hosts има записи, свързани с Adobe, преминете към следващата стъпка.

 4. Ако във файла hosts има записи, свързани с Adobe, преместете файла на работния плот, например чрез плъзгане.

 5. Изтрийте записите, свързани с Adobe, от файла hosts.

  Уверете се, че не сте изтрили никакви други записи.

 6. Запишете файла hosts , който променихте в предишната стъпка.

  В актуализирания файл hosts не трябва да има записи, отнасящи се за Adobe.

 7. Преместете файла от работния плот в първоначалното му място: 

  C:\WINDOWS\System32\drivers\etc

  Когато премествате файла, изберете опцията „Заместване“.

  Примерен файл Hosts

За да нулирате файла hosts в macOS, направете следното:

 1. За да намерите файла hosts, отворете Finder и след това изберете Go > Go to Folder. В полето въведете следното местоположение и след това натиснете Return:

  /private/etc/hosts

  Намерете MacOS файла Hosts

  Ако не можете да намерите файла hosts, това означава, че той е скрит. Въведете следната команда в терминала, за да се покажете файлът, и след това повторете Стъпка 1.

  chflags nohidden /etc/hosts

 2. Отворете файла hosts с текстов редактор, например „Text Edit”.

 3. Проверете за записи, свързани с Adobe, във файла hosts.

  Файл Hosts за MacOS

  Ако във файла hosts няма записи, свързани с Adobe, не се изисква допълнително отстраняване на проблеми. 

  Обаче, ако във файла hosts има записи, свързани с Adobe, преминете към следващата стъпка.

 4. Ако във файла hosts има записи, свързани с Adobe, преместете файла на работния плот, например чрез плъзгане.

 5. Изтрийте записите, свързани с Adobe, от файла hosts.

  Уверете се, че не сте изтрили никакви други записи.

 6. Запишете файла hosts , който променихте в предишната стъпка.

 7. Преместете файла от работния плот в първоначалното му място: 

  /private/etc/hosts

  Когато премествате файла, изберете опцията „Заместване“.

  В В променения файл hosts не трябва да има записи, отнасящи се за Adobe.

  База данни Hosts за MacOS

Стъпка 3: Уверете се, че можете да имате достъп до защитени сайтове.

Сървърите за активиране на Adobe са на защитени (HTTPS) сайтове, така че вашият компютър трябва да може да има достъп до тези типове сайтове.

Защитени HTTPS сайтове

Следвайте тези стъпки, за да се уверите, че можете да имате достъп до защитени сайтове:

 1. Стартирайте интернет браузър, като например Firefox или Internet Explorer.

 2. Въведете https://www.adobe.com  в лентата за адреси и след това натиснете Enter.

Нямате достъп до защитени сайтове?

Уверете се, че часовникът на компютъра ви показва правилното време и е настроен на правилната часова зона.

Ако компютърът ви е зад прокси сървър за удостоверяване, деактивирайте го. За инструкции се консултирайте с вашия мрежов администратор или документацията на прокси сървъра ви.

Ако компютърът ви е зад защитна стена, проверете дали защитната стена не блокира сървъра за активиране чрез портове 80 и 443.

За инструкции относно разрешаване на достъп до сървъра за активиране се консултирайте с вашия мрежов администратор или документацията на защитната стена на домашната ви мрежа.

Бележка:

Ако защитната ви стена изисква изпълним файл, укажете PDApp.exe, който се намира тук:

 • Windows: Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core
 • macOS: Applications > Utilities > Adobe Application Manager > core > PDApp

Стъпка 4: Проверете сертификата GlobalSign Root CA.

Процесите на Adobe за влизане (Creative Cloud) и активиране (Creative Suite) изискват сертификата GlobalSign Root CA.

Следвайте тези стъпки, за да проверите дали сертификатът GlobalSign Root CA е инсталиран и активен.

 1. Щракнете върху „Старт“ и напишете certmgr.msc.

 2. Придвижете се до Текущ потребител > Надеждни органи за основни сертификати > Сертификати.

 3. Щракнете с десен бутон върху GlobalSign Root CA и изберете Свойства.

  Опция „Свойства“ в GlobalSign Root CA
  Сертификат GlobalSign Root CA в Windows
 4. Проверете дали сертификатът е разрешен за удостоверяване на сървъри.

  Свойства на GlobalSign Root CA
  Свойства на сертификата (Windows)

 1. Отидете в Applications/Utililies/Keychain Access.

 2. Намерете сертификата GlobalSign Root CA. Може да се налижи да изберете категорията Всички елементи и след това да потърсите в Глобални, за да намерите сертификата.

  Сертификат GlobalSign Root CA в Mac OS
  Сертификат GlobalSign Root CA в Mac OS

  Бележка:

  Ако сертификатът не е наличен, вижте Известие „Издателят на сертификата за този сайт не е надежден“ за стъпките за инсталиране на сертификата.

 3. Щракнете с десния бутон върху сертификата и изберете Получаване на информация.

 4. Проверете дали сертификатът е разрешен.

  Свойства на сертификата (macOS)
  Свойства на сертификата (macOS)

Искате да използвате софтуера на нов компютър?

За да използвате абонамента си на друг компютър или устройство, вижте На колко компютъра мога да използвам абонамента си за Creative Cloud?

Свържете се с поддръжката на Adobe

Ако все още не можете да разрешите проблема със свързването, свържете се с отдел Обслужване на клиенти.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност