Общи въпроси, свързани с пиратството

Софтуерно пиратство е налице, когато се случат едно или повече от следните:

 • Модифициране или хакване на софтуер.
 • Ключове или профили, за които е известно, че са били откраднати, биват копирани, продадени или използвани.
 • Употребата не е в съответствие с Условията за използване, по които е извършено лицензирането.

Софтуерното пиратство излага защитата на фирмите и потребителите на заплахи, включващи злонамерен софтуер, шпионски софтуер и вируси, и води до понижаване на ефективността на организациите.

По принцип обичайно използваните видове антивирусен и защитен софтуер не откриват формите на злонамерен софтуер, които се срещат най-често във фалшив и неоригинален софтуер.

Не, използването на неоригинален софтуер е незаконно, независимо от това как се е случило.

Закупуването на софтуер директно от Adobe.com гарантира, че получавате оригинален софтуер на Adobe. Освен това запознаването с Условията за използване преди да използвате софтуер, който може да сте получили от приятел, сътрудник или колега, също защитава потребителите.

Има няколко варианта в зависимост от ситуацията:

 • Ако сте получили известие от Adobe, в което се посочва, че вашият софтуер не е оригинален, щракнете върху връзката в известието, за да научите повече. Потърсете възможност да закупите оригинален софтуер на Adobe или се свържете с Поддръжка за клиенти за повече информация. Ако някой друг във вашата организация отговаря за закупуването на софтуер, можете да се обърнете първо към него или нея.
 • Ако по време на инсталирането на софтуер получите известие, че вашият сериен номер е невалиден, вероятната причина за това е, че Adobe е блокирал серийния номер поради злоупотреба. Следвайте указанията в известието към целевата страница, за да видите варианти за решения.
 • Ако смятате, че имате друг или допълнителен неоригинален или фалшив софтуер, можете да закупите оригинален софтуер директно от Adobe на Adobe.com.

От потребителите се изисква да активират продукта си в срок от няколко дни, така че той да функционира по предназначение. Регистрирането на вашия софтуер в Adobe е изцяло по ваш избор. Все пак активирането и регистрирането не гарантират, че използвате оригинален софтуер.

Посетете страницата www.adobe.com/bg/genuine и следвайте съответната връзка и инструкции.

Как Adobe помага за намаляване на пиратството?

Adobe разработва програми, за да гарантира, че клиентите са образовани, информирани и защитени през всички етапи на закупуването и цикъла на използване. Програмите включват:

 • Образование за ползите от използване на оригинален софтуер на Adobe
 • Работа с организации за предотвратяване на софтуерното пиратство
 • Разследване и завеждане на съдебни дела срещу търговци на неоригинален или фалшив софтуер, включително онлайн магазини
 • Блокиране на серийни номера, които са придобити или генерирани незаконно
 • и информиране на потребителите, че имат неоригинален или фалшив софтуер, било то при преинсталиране или по време на употреба на продукта

Оригинален софтуер на Adobe означава законно лицензиран софтуер, закупен директно от Adobe. Оригиналният софтуер на Adobe работи съгласно продуктовата документация и Условията за използване. При него няма уязвимости, каквито може да съществуват в неоригиналния или фалшив софтуер.

Единствено оригинален софтуер на Adobe предоставя гарантиран достъп до най-новите актуализации и функции, които дават възможност на клиентите и организациите да поддържат оптимална продуктивност при по-малка вероятност от проблеми с експлоатацията. Също така Adobe поддържа и предоставя гаранции само по отношение на оригинален софтуер на Adobe. Закупувайки оригинален софтуер на Adobe, клиентите получават спокойствие, знаейки, че използват надежден софтуер.

Често пъти лица и организации се оказват неволни купувачи и потребители на неоригинален софтуер, а безскрупулни търговци и онлайн магазини полагат големи усилия, за да направят неоригиналния софтуер да изглежда оригинален. Други потребители могат да разберат, че използват софтуер, който е неправомерно лицензиран, едва след получаване на известие.

Използването на неоригинален софтуер създава риск за физическите лица и за организациите.  Неоригинален софтуер често бива модифициран, поради което възникват проблеми, като например:

 • Повишен риск от излагане на вируси и шпионски софтуер, които могат да унищожат или компрометират данни
 • Увеличена вероятност от проблеми с функционирането на софтуера или пълния му отказ
 • Ограничен достъп до поддръжка за клиенти, надстройки и техническа документация

Относно известия от софтуера на Adobe – Известия при инсталиране

Невалидни или анулирани серийни номера са серийни номера, които са били блокирани от Adobe, тъй като са били придобити или генерирани незаконно от неоторизирани търговци. Когато Adobe установи такова измамническо поведение, тези ключове се дезактивират, за да се предотврати по-нататъшна злоупотреба. Клиентите могат да разберат, че серийните им номера са блокирани, едва когато се опитат да инсталират или преинсталират софтуера.

Софтуерът, дори и неоригиналният софтуер, може да работи нормално, докато Adobe не идентифицира, блокира или дезактивира фалшивия сериен номер, което често пъти е част от съдебни действия, предприети срещу търговеца. След блокиране на серийния номер бъдещите опити той да бъде инсталиран или преинсталиран са неуспешни.

Не. Ако сте получили това съобщение, серийният номер не е валиден и няма да имате достъп до приложението. Следвайте подканите в известието, за да видите възможностите за решаване на проблема.

Относно известия от софтуера на Adobe – Известия при използване на продукта

Adobe извършва проверки за валидиране и уведомява физическите лица и организациите, че използват неоригинален софтуер. Услугата проверява за подправяне на софтуера и невалидни лицензи. Ако вие или някой от вашата организация получите известие, това означава, че е бил открит неоригинален софтуер.

Adobe използва набор от технологии, услуги и възможности, които могат да установят дали инсталиран продукт на Adobe е оригинален или неоригинален. Когато бъдат открити неоригинални инсталации (посредством процес на валидиране), услугата може да уведоми потребителите, че техният софтуер не е оригинален чрез изскачащо известие. То също така съдържа и варианти за решаване на проблема. Освен изскачащото известие клиентите могат да видят и изпълнение на процеса на валидиране на монитора за активността или диспечера на задачите.

Посредством процеса си на валидиране Adobe проверява за софтуер, който е бил модифициран или хакнат, за ключове или профили, за които е известно, че са били откраднати, и за употреба, която не е в съответствие с Условията за използване, по които е извършено лицензирането.

Ако вие или някой от вашата организация получи известие, причината е, че е бил открит софтуер, който не е преминал успешно проверката за валидиране и не е оригинален.

Инсталирането на неоригинален софтуер е незаконно, като Adobe използва различни методи, чрез които да помогне на потребителите да разберат проблемите.  Ако потребителят избере да пренебрегне известията и предупрежденията, Adobe може и ще предприеме съответните действия.

Известия при използване на продукта: Какво означават резултатите от проверката, посочени в известието

Понастоящем резултатите от проверката за валидиране на софтуера са на разположение само за потребители, които са получили известие от Adobe, което посочва, че използват софтуер, който не е оригинален. Ако сте получили известие, можете да видите резултатите от проверката за валидиране на вашия софтуер, като щракнете върху известието.

Колоната „Лицензионен статус“ (‘Licensing Status’) ви предоставя повече информация за серийния(ите) номер(а) за софтуера, който използвате.

 • „Успешен“ (‘Pass’) означава, че серийният номер е преминал успешно последната проверка за валидиране.
 • „Неуспешен“ (‘Fail’) означава, че този софтуер не е издържал проверката за валидиране. Извежда се, когато серийният номер не е издаден от Adobe или за серийния номер е известно, че е използван в откраднат или фалшив софтуер и следователно е компрометиран.
 • „Неуспешно – изисква се абонамент“ (‘Fail – subscription required’) означава, че това е абонаментна версия на софтуера, която е била неправомерно лицензирана.
 • „Неуспешно – само за пробно използване“ (‘Fail – Trial Use Only’) означава, че софтуерът е предназначен само за пробно използване и пробният период е изтекъл.

Adobe проверява за подправен софтуер в допълнение към проверката на серийния номер, а подправен софтуер може да бъде открит дори и при валиден сериен номер. Подправен софтуер означава, че кодът е бил модифициран или „хакнат“.

Това съчетание означава, че софтуерът е бил модифициран и не е оригинален. 

Поверителност и сигурност

Услугата проверява различни версии на софтуера на Adobe и потвърждава целостта на софтуера и валидността на лицензите. Повече информация е налична на Adobe.com в http://www.adobe.com/bg/privacy/policy.html.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност