Само оригиналният софтуер и приложения на Adobe ви предоставят най-новите функции и постоянен достъп до поддръжка, както и добавена защита срещу злонамерен софтуер и вируси.

Общи въпроси

Оригинален софтуер на Adobe означава законно лицензиран софтуер, закупен директно от Adobe или оторизиран дистрибутор. Само оригиналните приложения и услуги на Adobe ви предоставят най-новите функции и постоянен достъп до поддръжка, както и най-новата защита.

Използването на неоригинален софтуер е незаконно, независимо по какъв начин потребителят или организацията се е сдобила с него или дали го използва. 

Закупуването на софтуер директно от Adobe.com или оторизиран дистрибутор ще е гаранция, че ще получите оригинален софтуер на Adobe. Adobe се стреми да ви предпази от фалшиви продавачи и гарантира, че за закупуване се предлага единствено оригинален софтуер на Adobe.

 • Ако сте получили известие от Adobe, посочващо, че софтуерът ви е неоригинален, щракнете върху известието, за да научите повече, което включва опцията да закупите оригинален софтуер на Adobe или да се свържете с Adobe за повече информация.
 • Ако някой друг човек в организацията ви е отговорен за закупуването на софтуер (например ИТ администраторът), първо трябва да се допитате до него.
 • Ако сте получили известие по време на инсталиране на софтуера, това означава, че от Adobe са блокирали даден сериен номер поради злоупотреба. Щракнете върху известието за опции за разрешаване на проблема.

Как Adobe помага за намаляване на пиратството?

Adobe цели да спре доставките на фалшив софтуер и приложения на Adobe и да помогне на потребителите, които са станали жертва на измама.

Софтуерното пиратство възниква, когато:

 • софтуерът е модифициран или хакнат и/или
 • ключове или профили, за които е известно, че са били откраднати, биват използвани, и/или
 • употребата им не е в съответствие с условията за използване, по които е извършено лицензирането (включително лицензионното споразумение с краен потребител).

Софтуерното пиратство може да изложи защитата на фирмите и потребителите на заплахи, включително от злонамерен софтуер и вируси, и може да понижи ефективността на потребителите и организациите.

Adobe се стреми да осигури на клиентите си най-доброто при работата със софтуера и приложенията на Adobe и разработва програми, които да гарантират, че клиентите са добре образовани, информирани и защитени. Програмите включват:

 • разследване и предприемане на действия спрямо дистрибутори на неоригинален софтуер,
 • блокиране на серийни номера, които са придобити или генерирани незаконно,
 • информиране на клиентите дали разполагат с неоригинален софтуер както по време на инсталацията, така и при използване на продукта, предлагайки опции за разрешаване на проблема.

Само оригиналният софтуер на Adobe ви предоставя най-новите функции и постоянен достъп до поддръжка, както и най-новите защити.

Използването на неоригинален софтуер създава риск за физическите лица и за организациите. Неоригиналният софтуер често бива модифициран, поради което възникват проблеми, като например:

 • повишен риск от излагане на вируси и шпионски софтуер, които могат да унищожат или компрометират данни.
 • по-голяма вероятност от възникване на проблеми с функционирането на софтуера или пълния му отказ да работи.

Относно известия от софтуера на Adobe – известия при инсталиране

Невалидните серийни номера представляват серийни номера, които са блокирани от Adobe поради злоупотреба. Когато Adobe открие такъв опит за измама, невалидните серийни номера биват деактивирани. Клиентите могат да осъзнаят, че даден сериен номер е деактивиран, само при опит за инсталиране или преинсталиране на софтуера, и трябва да следват предоставените инструкции за разрешаване на този проблем.

Неоригиналният софтуер може да работи нормално, докато Adobe открие и деактивира неоригиналния сериен номер. След като серийният номер бъде деактивиран, бъдещите опити софтуерът да бъде инсталиран или преинсталиран ще бъдат неуспешни.

Относно известия от софтуера на Adobe – известия по време на използване на продукта

Adobe извършва проверки за валидиране и уведомява физическите лица и организациите, че използват неоригинален софтуер. Тези тестове проверяват за модификации на софтуера и невалидни лицензи. Ако вие или някой от организацията получи известие, това означава, че е установен неоригинален софтуер.

Adobe пуска проверки за валидност, които установяват дали инсталиран софтуер или приложения на Adobe са оригинални, или неоригинални. При откриване на неоригинален софтуер или приложения услугата може да информира потребителите чрез известия, предоставяйки опции за разрешаване на проблема. Освен известията клиентите могат да видят и изпълнение на процеса по валидиране на монитора за активността (macOS) или диспечера на задачите (Windows).

Ако вие или някой от вашата организация получи известие, причината е, че е бил открит софтуер или приложения на Adobe, които не са оригинални. За да отстраните този проблем, трябва да следвате инструкциите, предоставени в това известие. 

Ако потребителят избере да игнорира известията и предупрежденията, тогава Adobe може да предприеме подходящите мерки при необходимост, включително блокиране на достъпа до неоригиналния софтуер.

Оригинални продукти на Adobe – разрешаване на проблема при корпоративни лицензи

Този раздел важи за бизнес потребителите. 

Може да сте получили известие, което ви уведомява, че нашите специалисти от отдела „Защита от измами“ са открили опити за измама, отнасящи се до серийни номера на Adobe, свързани със софтуера, който компанията ви използва. Фалшив сериен номер е такъв, който е бил копиран, откраднат, продаден или използван неправилно. Моля, отговорете на имейла за повече информация. 

В опит да сведе до минимум прекъсванията работния процес Adobe ще ви предостави нов сериен номер, който да замени всеки засегнат сериен номер. След това всеки засегнат сериен номер ще бъде деактивиран, за да се предотврати последваща злоупотреба. Съществуващите инсталации, използващи засегнати серийни номера, трябва да бъдат деинсталирани и новите серийни номера трябва да се използват за повторна и нова инсталация.

Не, смяната на серийните номера ще бъде предоставена без допълнителни разходи. За да избегнете бъдещи злоупотреби обаче, моля, уверете се, че новите серийни номера са защитени и се използват само от упълномощен персонал.

Може да сте получили имейли, които ви уведомяват, че нашите специалисти от отдел „Защита от измами“ са открили опити за измама, отнасящи се до серийните номера на Adobe, свързани със софтуера, който компанията ви използва. Всеки засегнат серен номер ще бъде деактивиран, за да се предотврати последваща злоупотреба. Съществуващите инсталации, използващи засегнати серийни номера, трябва да бъдат деинсталирани. Ще бъдат предоставени нови серийни номера, които трябва да се използват за повторна и нова инсталация.